Emek

Published on Mayıs 28th, 2019 | by Avrupa Forum 3

0

14 Haziran Kadın Grevine göçmen kadınlar da katılıyor – Emine Sarıaslan

Dünyada erkeklerden daha fazla kadınlar göç ediyor. İşgücü piyasasındaki eşitsiz şartlar ve var olan kaynakların eşitsiz dağıtımı nedeniyle, yoksulluğun kadınlaştırıldığından söz edilebilir. Kadın olmak ve yabancı olmak belirli dışlamaları da beraberine getiriyor.

Göçmen kadınlar iş dünyasında kadın ve yabancı olarak çok zorluk yaşıyorlar. Göçmen ve kadın olarak çifte ayrımcılığa maruz kalıyorlar.


Yvonne Riaño ile Nadia Baghdadi 2004 yılda yaptıkları bir araştırmada, Latin Amerikalı ve Müslüman mesleki vasıfı olan göçmen kadınların meslek yaşamına entegre olmasına dair veriler elde etti. Bu araştırmanın sonuçlarına göre;

Bu göçmen kadınların üçte birinden fazlası (% 37) çalışmıyor,

Üçte biri (% 27) mesleki vasıfının altındaki işlerde çalışıyor,

Kendi mesleki vasıfına uygun işlerde çalışan üçte birlik diliminin çalışma koşulları ise kötü ve güvencesiz,

Mesleki vasıfına uygun ve güvenli işlerde çalışanların oranı %10,

Tüm çalışanlar, yarı zamanlı ve birkaç istisna dışında süreli sözleşme ile çalışıyor.

Göçmen kadınların çoğu ya işsiz ya kendi  mesleki vasıflarının altındaki işlerde ya da  güvencesiz işlerde çalışırlarken, genellikle gastronomi, temizlik, perakende satış gibi düşük ücretli branşlarda ve ev temizliğinde daha yoğun yer alıyorlar.

Çifte ayrımcılığa son – Yabancı diplomalar tanınsın!

Ayrıca, göçmen kadınların eğitimleri ve diplomalar İsviçre’de genellikle tanınmamaktadır. Bu nedenle, birçok vasıflı göçmen kadın, niteliklerinin altındaki işleri kabul etmek zorunda kalmaktadır.

İşsiz ve yoksul göçmen kadınların sayısı orantısız bir şekilde fazla. Çalışanların çoğunluğu da düşük ücretli sektörlerde çalışmaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı, göçmen kadınların grev yapmak için daha fazla nedenleri vardır ve 14 Haziran Kadın Grevi’ne aktif olarak katılacaklardır. Yaşamın her alanında, göçmen kadınlara karşı ayrımcılık yapan uygulamalar ve yasalar sona ermelidir.

Kaynak: Haberpodium

Emine Sarıaslan (Unia Sendikası Göçmenler Komisyonu Üyesi) > [email protected]

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑