Genel

Published on Ekim 30th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

68’liler anlattı

SYKP’den Mahir Sayın, ESP’den Ziya Ulusoy ve Partizan’dan Hacı Demirkaya Ulm’da düzenlenen panelde 68’i anlattı.

AF (Ulm)

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) tarafından düzenlenen “50i Yılında 68 Kuşağı Anlatıyor” başlıklı panele ilgi büyüktü. DGB Sendikası salonunda gerçekleştirilen panelde konuşmacı olan SYKP’den Mahir Sayın, ESP’den Ziya Ulusoy ve Partizan’dan Hacı Demirkaya saatlerce pür dikkat dinlendi.

Ulm Tohum Kültür Derneği’nden Barış Çaktı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve saygı duruşuyla başlayan panelde, 68’i anlatan bir sinevizyon gösterildi. Söyleşide konuşmacılar hem anılarını hem de değerlendirmelerini aktardı. Özellikle anıların aktarıldığı bölümlerde, konuşmacılar ve dinleyiciler duygusal anlar yaşadı.

 

Mayir Sayın (SYKP)

68 kuşağından olan, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından Mahir Sayın “1, 2 ve 3. Enternasyonal’i böyle kısa bir zamanda anlatmak nasıl zorsa, 68’i de anlatmak da çok zor” diyerek, hiç bir söyleşide olmadığı kadar heyecanlı olduğunu söyledi. 68’in isyan olduğunu belirten Sayın “Bu isyanı da sürükleyecek yeterli organize yoktu” dedi.

Kendi  neslinin Vietnam Devriminin eseri olduğunu söyleyen Sayın “68 anti emperyalist, anti sömürgeciydi” dedi. Sayın konuşmasından bazı notlar şöyle:

“2. Dünya savaşında Sovyetlerin anti-faşist zaferi büyük prestij kazandırdı. Bunun 68 kuşağına büyük etkisi oldu.

Tabii işçi sınıfı da muazzamdı bu dönem. Sadece Fransa’da 9 milyon işçi grevdeydi. Sosyalizme eğilim yüksekti, ama komünist partiler buna cevap veremedi. Türkiye işçi sınıfı da 60’lardan sonra muazzamdı. Biz de gücümüzü sınıftan alıyorduk.

Toprak istemi komünistlik, ulusal sorun ise hem komünistlik hem de bölücülüktü. Doğu Mitingleri de önemli bir çığır açmıştı. 68 sadece gençlik hareketi değil, halk hereketidir.

Mihri Belli akımından geliyorum. Demokratik Devrim mi, Sosyalist Devrim mi tartışmasında ‘Önce Demokratik Devrim’ diyenlerdendim. Daha sonra bu kesintili anlayışı kesintisiz devrim olarak formüle eden Mahir Çayan’ı izledik..”

 

Hacı Demirkaya (Partizan)

İkinci Dünya Savaşı, Çin Devrimi, Vietnam ve diğer önemli gelişmelerin 68’e önemli etkisi olduğunu, hatta belirleyici olduğunu belirten Partizan’dan Hacı Demirkaya “Devrimci dalga yükselmişti. Toplum temizdi” dedi.

Demirkaya’nın söylediklerinden bazı notlar şöyle:

“İçten çökertme yolunu seçen burjuvazi, 61 Anayasasındaki kısmi hakları bile kullandırtmadı.

Türkiye’de faşist diktatörlük ve kemalist eğitim var. Tüm devlet kurumları, yapılanmaları bunun üzerinden yürüyor.

Devcimcilerin dayanışma çok önemlidir. Bunun en anlamlı örneklerini de vermiştir 68 kuşağı.

Reformistler, yasalcılar ve diğerlerinin tavırları da devrimci mücadeleye önemli sekte vurmuştur.

O dönemde, tüm dünyada olduğu gibi coğrafyamızda da gençlik hareketleriyle başlayan ve kısa sürede diğer toplumsal kesimlere yayılan bir alt-üst oluş gerçekleşti. Gençliğin akademik-demokratik talepleriyle başlayan ve militan bir niteliğe ulaşan 68 devrimci gençlik hareketi, ülkemiz devrimci hareketi açısında da çok önemli bir tarihsel kesitti.”

 

Ziya Ulusoy (ESP)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Avrupa Sözcüsü Ziya Ulusoy “68, kapitalist-emperyalist sisteme isyandı” diyerek, “İsyanımız ve itirazımız vardı” dedi. “Çin devrimi, kültürden ziyade, siyasal bir devrimdi” diyen Ulusoy “68’de kapitalist merkezlerdeki gençlik bunlardan etkilendi” dedi.

68 gençlik hareketinin içinde yer alan Marksist Teori dergisi yazarlarından Ziya Ulusoy’un yaptığı 68 değerlendirmesinden bazı notlar şöyle:

“Bir değerlendirme yaparken, öncesini ve sonrasını da birlikte değerlendirmek gerekir. En kemalist olanın bile, sonradan, hem de hepimize örnek olacak şekilde nasıl anti-kemalist olduğunu gördük. Yani her durumui olayı ve bireyleri bütünlüklü değerlendirmek lazım. Mihri Belli’nin Yunanistan’da verdiği anti-faşist gerilla mücadelesini görmezden gelemeyiz.

Fransa’da milyonlarca işçiyi grevlere yöneltmesi, yeni sömürge ülkelerde öğrenci hareketinin işçi ve köylü hareketleriyle içiçe gelişmesi, gençlik isyanının devrimci anlamı ve işlevini çok daha kapsamlı hale getirmişti.

68 gençlik hareketine Fransa gençliği öncülük yapmıştı. Hareketin en ileri olduğu yerlerden biri de ABD’ydi.

Yeni sömürge ve sömürgelerde 68’den doğan ve beslenen devrimci hareket ve örgütler kalıcı hale geldiler.

 

Çayan, Gezmiş, Kaypakkaya…

Panelde konuşmacılar, Marks, Engels, Lenin, Stalin, Troçki, Mao, Ho Şi Min, Che, Sovyetler, Çin, Vietnam, Küba, Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu, Filistin, Paramaz, Mustafa Suphi, Hikmet Kıvılcımlı, Behice Boran, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Kızıldere, idamlar ve bunun gibi bir çok olay, ülke ve kişinin yanı sıra, HINÇAK, TKP, TİP, THKP-C, THKO, TİKKO, TÜRK-İŞ, DİSK, DEV-GENÇ gibi bir çok kurum, kuruluş, sendika, örgüt ve parti üzerine de görüşlerini aktardılar.

Yine her üç konuşmacı da, 68’den sonra 70’lere, 80’lere ve günümüze de değinerek, çıkarılması gereken dersler üzerine konuştu.

Partizan, AvEG-Kon, SYKP ve HDK-Ulm’un enformasyon standı da açtığı 5 saat süren panelin soru-cevap bölümünden sonra, panelistler kendilerine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdiler.

. . .
Aynı panelistler, aynı konuda düzenlenen söyleşi için önümüzdeki pazar günü, 4 kasım’da da Köln’de olacaklar…

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑