Hollanda

Published on Şubat 17th, 2019 | by Avrupa Forum 3

0

Amsterdam’da Türkiye’deki sınıf ve kadın mücadeleleri tartışıldı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hollanda örgütü Amsterdam HTİB’de (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği) “Türkiye’de güncel sınıf ve kadın mücadeleleri” paneli düzenledi.

Dr. Nevra Akdemir ve SYKP Avrupa’dan Tuncay Yılmaz’ın panelist olarak katıldığı buluşmada kapitalizm ve patirarkanın aktüel yönelimleri ve bunların Türkiye sahasına yansımaları ele alındı.


Nevra Akdemir Novamed, Flormar direnişleri gibi örnekler üzerinden kadın mücadelesinin sınıf hareketine yansımalarını, kadınların özgün direniş alanlarını anlatarak işçi sınıfı hareketlerinin bu özgünlükleri içselleştiren mücadele eksenleri geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Neoliberal politikaların ucuz iş gücüne yöneldiği için kadınları iş piyasasına çektiğini belirten Akdemir, ancak bu içermede dahi cinsiyetçi, patriarkal kodların belirleyici olduğunu, iş alanları ve çalışma biçimlerinde (esnek, yarı zamanlı, vs.) dezavantajlı pozisyonların kadınlara açıldığını vurguladı.

Tuncay yılmaz ise Türkiye’deki ekonomik politik gelişmelerin kapitalizmin küresel yönelimlerinden bağımsız olmadığını belirterek dünya genelinde işçi sınıfı ve diğer ezilenlerin kazanılmış haklarına yönelik büyük bir saldırı dalgası olduğunu söyledi. Kapitalizmin yeni saldırı dalgasının sağ popülizmden yeni faşizme gerici, muhafazakar bir spekturumda siyasal vücut bulduğunu söylen Yılmaz, bu saldırı dalgasına karşı merkezinde sınıf mücadelesinin olduğu ancak bütün eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadeleleriyle pozitif bir etkileşim içerinde olan bir mücadele hattının örülmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, SYKP Avrupa’nın bu perspektife dikkat çekmek için bu yıl “Eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için SINIF MÜCADELESİNİ YÜKSELTELİM” şiarıyla bir yoğunlaştırılmış çalışma yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’de AKP-MHP iktidarının sermayenin küresel yöneliminin paralelinde bir ekonomi-politika izlediğini söyleyen Yılmaz, mevcut iktidarın bu trendin en saldırgan örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yaygın olarak düşünüldüğünün aksine sadece yeşil sermayenin /Müsiad’ın değil asıl olarak Tüsiad’ın ve son süreçte derin devlet yapılanması olan Ergenekon’un da AKP-MHP iktidarını desteklediğini söyledi. Bu oligarşik bloklaşmanın harcını ise sınıfa, kadınlara, kürtlere yönelik saldırıların oluşturduğunu belirten Yılmaz, bu dinamiklerin birlikte mücadele etmenin yollarını bulması gerektiğini söyledi.

Flormar direnişinin bu anlamada çok örnek bir mücadele ortaya çıkardığının altını çizen Yılmaz, işçilerin devletin ve sermayenin manipülasyonlarına aldanmadan farklı mücadele akslarını kendi direnişlerinde birleştirebilmelerinin önemini belirtti.

Yılmaz, Flormar direnişinin OHAL koşullarında başladığını hatırlatarak, faşizmin kurumsallaştırılmakta olduğu bu süreçte nasıl mücadele verilebileceğine ilişkin de güzel bir örnek oluşturduklarını söyledi.

Flormar işçilerinin de bir mesajla selamladıkları toplantıda, işçiler haklarını kazanıp sendikalı olarak işlerine dönünceye dek sınıf dayanışmasını sürdüreceklerinin de altı çizildi.

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑