İsviçre

Published on Ekim 21st, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

Bern’de İsviçre İşçi sınıfı tartışıldı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İsviçre örgütü ve UNIA sendikası İsviçre işçi sınıfının 1918 büyük grevinin yüzüncü yılı dolayımıyla bir panel düzenledi. Panelde Tarihçi Adrian Zimmerman 1918 Büyük grevini ve sonrasındaki gelişmeleri anlatırken, Suat Karavus da göçmen işçilerin durumu ve sorunları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

SYKP Avrupa örgütünün “Sınıf Mücadelesini Yükseltelim” kampanyası çerçevesinde başlattığı çalışmaların İsviçre startı olarak da gerçekleştirilen etkinlikte Unia adına açılış konuşmasını Emine Sarıaslan yaparken, SYKP adına da Tuncay Yılmaz bir söz aldı. Yılmaz, dünayanın artık kritik bir eşiğe doğru yaklaşmakta olduğunu ve ekonomik, ekolojik, insani açıdan bu yokuş aşağı freni patlamış gidişi durdurabilecek tek şeyin güncellenmiş bir sınıf mücadelesi olduğunu belirtti. Bu yokuş aşağı gidişin temel nedenin kapitalist üretim ve tüketim kültürü olduğunu söyleyen Yılmaz, bütün halklardan, cinsiyetlerden, coğrafyalardan farklı ezilmişlikleri kapitalizmin insanlığı ve doğayı yokedici kültürüne karşı biraraya getirebilecek eksenin sınıf mücadelesi perspektifi olduğunu vurguladı. İşçi sınıfının ve onun doğal parçası, müttefiki olan diğer toplumsal mücadele dinamiklerinin  mülksüzleştirenleri mülksüzleştirmek, doğanın, kentlerin, kültürlerin talanını durdurmak, farklı kimliklerin, inançların kendini gerçekleştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve erkek egemen, heteroseksit sistemin hegemonyasına son vermek için hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.


Tarihçi Adrian Zimmerman İsviçre’yi devrimin eşiğine kadar getiren 1918 büyük grevini oluşturan koşulları, grev sürecindeki gelişmeleri ve grev sonrasındaki kazanımları ve sonrasındaki süreci aktardığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Zimmerman’ın sunum başlıkları şöyleydi:

  • Ülke çapında grevin temel nedenleri
  • Doğrudan etkenler
  • Kasım grevinin akışı
  • Göç ve grev
  • Grevin sonuçları

Adrian Zİmmerman’dan sonra söz alan Suat Karavus ise İsviçre’deki göçmen işçilerin tarihlerini, İsviçre’nin göç ve iltica politikalarını, göçmen işçilerin işverenlerle ve birbirleriyle ilişkilerini detaylı bir şekilde ele alan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Suat Karavus’un sunumunda ele aldığı konu başlıkları ise şöyleydi:

1918 den Günümüze Göçmen İşçilerin Durumu

-Genel Bilgiler

-Göçmen İşçilerin Bugünkü Durumu

-Yerli İşçilerle Göçmen İşçiler Arasındaki İlişki

-Göçmen İşçilerin Kendi Aralarındaki İlişki

-Buradaki Göçmen Siyasi  Hareketlerin Göçmen İşçilere Yaklaşımı

-Bu Neden Böyle ?

-Göçmen İşçilerin Toplumun Sınıf Mücadelesindeki ve Demokratikleştirilmesindeki Olası Pozitif Rolleri Üzerine

Panel soru-cevap ve değerlendirmelerle son buldu.

Tags: , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑