Seçtiklerimiz

Published on Ağustos 2nd, 2019 | by Avrupa Forum 14

0

Bugün Roman Soykırımı’nı Anma Günü: Bir daha asla! – Hacer Foggo

Faşizme karşı direnen Romanların çocukları bugün dünyanın her yerinde faşizme karşı yine ayakta. Yaşanan soykırıma karşı 2 Ağustos’ta “Bir daha asla” diyorlar. Bir daha asla!

“Alman milletinin saflığını koruma amacı güden tedbirler, Alman milletinden Çingeneliği fiziksel olarak ayıklamayı başarmalıdır. Irkların birbirine karışması önlenmeli, saf kan ve melez Çingenelerin hayat tarzları tahakküm altına alınmalıdır. Gerekli hukuki çerçeve ancak bir Çingene Kanunu tarafından çizilebilir. Bu kanun ırkların karışmasını engellemeli ve Çingenelerin Alman hayat sahası içerisindeki mevcudiyetinden kaynaklanıp acil çözüm isteyen bütün sorunları çözmelidir.”


1938 yılında Hitler’in sağ kolu olan SS şefi Himmler’in bu sözleriyle birlikte Nazi görevlileri Romanları yakalayarak ölüm kamplarına götürmeye başlar.

Romanlara yönelik ırkçı söylemler ve zulüm o dönemde bu sözlerle başlamadı. Almanya’nın Bavyera Eyaletinde “Çingene, göçebe ve tembellerle mücadele” adı altında 1926’da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasayla birlikte sürekli bir işi olduğunu kanıtlayamayan bir Roman tımarhaneye gönderilebiliyordu.

Alman Sağlık Bakanlığı’nın Irk Araştırmaları Bölümü’nden Eva Justin 1936 yılında hazırladığı doktora tezinde, Çingeneleri “Alman ırkının saflığı için çok büyük bir tehlike” olarak tanımlayarak 1938 yılından itibaren Romanların Nazi görevlileri tarafından yakalanıp toplama kamplarına gönderilmesinin de yolunu açmıştır. Eva Justin tıbbi deneyler yapan Robert Ritter’in de asistanıydı. Aynı zamanda çocuk psikoloğu olan Ritter “suç biyolojisi” konusunda uzmandı. Bir ırkçı tezinde Romanların başlangıçta “tamamen ari ırk ”tan olduklarını, ancak göçler sırasında “aşağılık” halklarla ırk karışımı nedeniyle “iyi”özelliklerini kaybettiklerini savunuyordu. Asistanı Justin ise tezini tamamlayabilmek için 39 kimsesiz Roman çocuğu bir çocuk bakımevinde tutarak çeşitli deneyler yaptı. Bu çocuklar daha sonra 1944 yılı Mayıs ayında Auschwitz-Birkenau imha kampına gönderildi. Bu çocukların da içinde yer aldığı 2 bin 900 Roman 2 Ağustos 1944 yılında gaz odalarında zehirlenerek öldürüldü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Romanların uğradığı soykırıma Romanca Porajmos (kıyım) adı verildi. O tarihten bu yana 2 Ağustos Roman Soykırımını Anma Günü olarak kabul ediliyor.

“Roman holokostu”nun ressamı Ceija Stojka’nın bir eseri

Tabii o dönemde sadece Almanya’da değil Alman işgali altındaki bütün topraklarda Romanlara yönelik zulüm sürüyordu. UNESCO yayınları arasında yer alan “Nazi Terörünün Roman Kurbanları” başlıklı bir makalede şu sözlere yer verilmiştir:

“Polonya’da ve Sovyetler Birliği topraklarında Romanlar hem ölüm kamplarında hem de açık arazide katledilmişlerdir… Nazilerin geçtikleri her yerde Romanlar tutuklanmış, sürülmüş ve öldürülmüştür. Yugoslavya’da Yahudilerin ve Romanların idamları 1941 Ekim’inde ormanlık alanlarda yürütülmüştür. Köylüler, idam yerlerine götürülmek için kamyonlara yüklenen çocukların ağlayışlarını ve çığlıklarını hâlâ hatırlamaktadırlar.”

Auschwitz kampında ve diğer kamplarda 500 bini aşkın Roman öldürüldü. Yazımı, o dönemde Romanların Nazilere karşı direnişinden söz ederek bitirmek istiyorum. 1933 ile 1945 yılları arasında Alman işgali altındaki topraklarda Nazi rejimine karşı, komünistler, sosyalistler ve sendika liderleri direndi. Direnenler arasında Romanlar da vardı.

Mayıs 1944’te SS askerleri, kamp yetkilileri, tüm Romanları gaz odalarında öldürme kararı almıştı. SS muhafızları kampta Romanların bulunduğu bölümün etrafını sardı ve Romanlara dışarı çıkmalarını emretti. Romanlar, bıçak, balta, ellerinde demir sopa, kürekler ve iş için kullandıkları diğer araçlarla Nazi subaylarının emirlerini reddettiler ve direnişe geçtiler. Bunun üzerine Nazi timi geri çekilmek zorunda kaldı.

O gün faşizme karşı direnen Romanların çocukları bugün dünyanın her yerinde faşizme karşı yine ayakta. Yaşanan soykırıma karşı 2 Ağustos’ta “Bir daha asla” diyorlar. Bir daha asla!

Kaynak : Gazete Duvar

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑