fbpx

Yazarlar

Published on Nisan 16th, 2020 | by Avrupa Forum 3

0

Çocuklara Bir Darbe de İnfaz Yasasından! – Perihan Baçaru

Türkiye Çocuk Haklarına imza atmış bir ülke olarak, çocuk pornografisi ve çocuk cinsel sömürüsü gibi suçlara af getiren teklifi Meclis’ten geçirerek suç işlemiştir.

Covid-19 ile birlikte dünya genelinde #EvdeKal çağrıları ile önce kreşlere ve okullara ara verildi, sonra beslenme ve sağlık dışındaki alışveriş mağazaları kapatılması, kısmi sokağa çıkma gibi bir dizi önlemler alındı. Ancak şu bir gerçek ki evde kalma zorunluluğu ile bu sürecin en mağdur olanları, çocuklar ve kadınlar.

Yapılan araştırmalar, korona dan korunmak için alınan #EvdeKal önlemlerinden bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik aile içi şiddet ve cinsel istismarların artarak devam ettiğini açığa çıkarmıştır.     

Çocukları şiddetten kim koruyacak?

Kadınlar açısından baktığımızda şiddete maruz kaldıklarında arayabilecekleri yardım hatları, baş vuracağı sığınma evleri gibi kısmi de olsa bir dizi önlemlere ulaşabilmeleri söz konusu.

Ancak, çocuklar açısından baktığımızda, ne çocukları cinsel istismardan ve şiddetten koruyacak doğru dürüst önlemler var nede varsa bile yardım hatlarına ulaşma şansları var. 

Hele, hele aile içi şiddetin var olduğu ailelerde, çocuklar kim tarafından korunacak, nasıl korunacak diye sorduğumuzda, soruya cevabın ortaya çıkardığı tablo bile, çocukların nasıl bir tehlike altında olduğunu gözler önüne sermeye yeterli.

Çocukların, şiddet uygulayan anne, baba ve diğer aile bireyleri ile sokağa çıkmadan sürekli bir arada olması daha fazla şiddete maruz kalmalarına neden olmaktadır.

Ayrıca hiçbir önlem almadan çocukların daracık evlere tıkıştırılması, onların bu süreci daha zor geçirmesine neden olmaktadır.Bilinmezlik, evdeki güvensiz ortam ve şiddet çocukların korkularının artmasına güven ve özgüven duygusunu kaybetmesine neden olmaktadır. Buda çocukların ruhlarında onarılmaz yaralar açacaktır.

Evlere tıkıştırılan çocukların büyük çoğunluğu ise internet oyunları, tehlikeli internet sayfaları gibi alanlarla baş, başa bırakılmakta. Buda maalesef çocukların siber avcıların ağına düşme tehlikesini artıracak ve psikolojilerinin bozulmasına neden olacaktır.  

#ÇocukİstismarınınAffıOlmaz!

Evde kal süreci ile zaten yaşam ve oyun alanı daralan, daha fazla şiddete maruz kalan çocuklara bir darbede geçtiğimiz günlerde ‘Bahçeli affı’ olarak adlandırabileceğimiz yasa tasarısı ile geldi.

Bütün ısrarlara rağmen siyasi tutukluları ve gazetecileri af kapsamına dahil etmeyen AKP ve MHP’nin sunduğu tasarı, muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edildi. Tasarıda tecavüze maruz kalan çocukların kendilerinden 15 yaş büyük tecavüzcü ile evlendirilmesini öngören kanun teklifi gelen tepkiler üzerine şimdilik geri çekilse de çocuk pornografisi ve çocuk cinsel sömürü suçları, kadına yönelik yaralama, fuhşa sürükleme, şantaj, tehdit, teşvik ve aracılık suçlarına af getiren teklif maalesef Meclis’ten geçti.  

Bu suçlular elini kolunu sallayarak evlerine dönecek. Böylece şiddet uygulayan, tacizci, istismarcı ve mağdur aynı evlerde yaşayacak. Bunun hayali bile hem çocuklar hem de kadınlar açısından çok korkunç bir durum.

Meclis’ten geçirilen af ile, iktidar suç işlemiştir!

Türkiye Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi 14 Eylül 1990’da imzalamış, 1994 de ise yürürlüğe koymuş bir ülkedir. Sözleşmeye göre;

*Çocukların ırk, dil, cinsiyet, etnik ya da toplumsal farklılık, mülkiyet, engellilik, doğum ya da başka farklılıkları gözetilmeksizin bütün çocuklar eşit ölçüde aynı haklara sahiptir.

*Çocukların barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurur.

 *Devletler, cinsel anlamda kötüye kullanım ve sömürü dahil her türden fiziksel veya zihinsel zarar ve ihmale karşı çocukları koruyacaktır, gibi pek çok madde vardır. Bu sözleşmeye imza atan ülkelerin bu maddeleri yerine getirme yükümlülüğü vardır.

Türkiye, Çocuk Haklarına imza atmış bir ülke olarak, çocuk pornografisi ve çocuk cinsel sömürüsü gibi suçlara af getiren yasa tasarısını Meclis’ten geçirerek suç işlemiştir.                                     

AKP ve MHP’nin oyları ile Meclis’ten geçen bu af, mahkumları korona dan koruma önlemi değil, çocukları ve kadınları tacizcilerin, istismarcıların ve katillerin eline teslim etme tasarısıdır. 

Çocuk Hakları Sözleşme ’sini imzalayan Türkiye en kısa zamanda infaz yasasını geri çekmeli ve çocuklara karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Devletin ve toplum içinde yaşayan tüm bireylerin ‘Çocuk Haklarının’ gereklerini yerine getirmek gibi bir sorumluluğu vardır.                                                                                                     

Aksi durum, çocukların korkularının artmasına, güven ve özgüven duygusunu kaybetmesine, geleceğe yönelik umutlarını yitirmesine neden olacaktır. Unutmayalım, çocukların umudunu yitirdiği bir ülkenin ve toplumun geleceği karanlıktır.  

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑