Kültür Sanat

Published on Aralık 6th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Değerli bir eser: Mezopotamya Medeniyeti

Mezopotamya Medeniyeti adlı derlemeyi hazırlayan Yaşar Küçükaslan, AF’ye yaptığı açıklamada “Asuri/Süryani/Keldani halkının ulusal, toplumsal sorunu izah eden ve çözümü ön gören bu kitabı siz değerli insanlara sunuyoruz.” dedi.

AF (Stockholm)

Mezopotamya medeniyeti adlı eser üzerine, kitabı derleyen Yaşar Küçükaslan Avrupa Forum’a (AF) aşağıdaki bilgilendirmede bulundu:


İlk defa boylesi kapsamlı bir kitap sunuluyor. Mezopotamya”nın insanlığın gelişiminde oynadığı tarihsel rol. Asuri/Süryani/Keldani halkının tarihsel kronolojisini, dünya gelişmelerine yön veren siyasi gelişmeler. Asuri/Süryani/Keldani halkının ulusal, toplumsal sorunu izah eden ve çözümü ön gören bu kitabı siz değerli insanlara sunuyoruz. Bu kitabı okumanız, bizleri sevindirecek, destek olacak ve moral verecektir.

Mezopotamya Medeniyeti Asuri/Süryani/Keldani Halkının Ulusal, Toplumsal Sorunu ve Çözüm yolu adlı kitabın içeriği hakında özet olarak şunları belirtebiliriz. Buzul çağından sonraki gelişmeler, Mezopotamya coğrafyasına gelen ilk insanlar. Asuri/Süryani/Keldani halkı Mezopotamya merkez, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika bölgelerinde Bölge sistemi kurmuş, insanlığa her alanda değerler yaratmış, toplumlara yaşam mitolojisi sunmuş ve dünya tarihinde büyük izler bırakmış bir halk olarak, bu halkın tarihsel gelişmelerini, yaşadığı tüm süreçleri; Sümer, Akad, Asur, Babil, Aram, Kalde, Elam, Abgar, Tedmur Adiabane ve Nebati adları altında binlerce yıl siyasi iktitarda kalmış, Sümerlerden, Süryanilere kadar Mezopotamya Medeniyetinin sağ kalmış temsilcisidir. Siyasi iktidarını yitirdiği andan ittibaren, yaşamını diğer siyasi iktidarların denetiminde Kilise sistemi etrafında sürdürmüş, tüm zülmlere rağmen 1915 Seyfo/Soykırım dahil bu günlere kadar gelebilmiştir.

Asuri/Süryani/Keldani tarihini, Mezopotamya’ya gelen yabancı egemen güçler Grek, Roma, Persler, Spartakus İsyanı, Hiristiyanlığın Hz İsa öncülüğündeki çıkışı, Batı egemen güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda Hiristayanlık temelinde Asuri/Süryani/Keldani halkında Nastur şahsında yarattıkları bölünme, Manizm tarihi, Ezidilik tarihi, Sabilik tarihi, İslamiyetin çıkışı Asuri/Süryani/Keldani halkının Arap Rönesansında oynadığı rol, Nasturiliğin Ortadoğu, Orta Asya, Hindistan, Çine ve Moğol uygur diyarına kadar yayılması. Moğol’ların Mezopotamya’ya gelişi. Haçlı Sefer’lerin Ortadoğu sahasına gelmesi, İslamiyetle olan savaşları. Selçukluların Mezopotamya coğrafyasını işgal etmeleri, Timurlenk’in Mezopotamya coğrafyasına yönelmesi, Osmanlı’nın gelişmesi, Avrupa Aydınlanma Çağı, Ortadoğu, Orta Asya ve Mezopotamya coğrafyasına yansıması, Paris Kömünü, Fransız Devrimi, Modern siyasetin gelişmesi, Marksizmin doğuşu, siyasi kavramlar altında gelişen sınıflar, 1917 Ekim devrimi yarattığı etkiler, Ermeni aydınlarının Sosyalist öncülüğü, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu-İttihat Terakki-Türk devletin Ermeni, Rum, Pontus Hiristiyan ve Yahudi uluslara uyguladıkları 1915 Seyfo/Soykırım, Mezopotamya’nın İran, Irak, Suriye ve Türkiye arasında bölüşülmesi, Asuri/Süryani/Keldani şahsiyetler, Kürt işbirlikçi kesimleriyle yaşanan çatışmalar, İki paylaşım savaşları arasındaki süreç, İkinci Dünya Savaşı, emperyalizme, kapitalizme ve gericiliğe karşı Sosyalizim öncülüğünde Ulusal Kurtuluş Savaşları, Zafere ulaşan devrimler, ABD, Sovyetler Birliği arasında dünya’da gelişen kutuplaşma, Asuri/Süryani/Keldani halkının ulusal soruna yönelmesi, Siyasal İslam Devrimi ile, Ortadoğu, Orta Asya, Mezopotamya ve dünya’da atılan gericiliğin temeli, sosyalist, demokratik ve seküller sistemlere karşı başlatılan mücadele, Üçüncü Dünya Savaşı’na giden yol, Soğuk savaş dönemi, Sosyalist sistemlerin çözülmesi, Asuri/Süryani/Keldani halkının modern ulusal demokratik mücadelesi dört parça Mezopotamya’da, Türk sol tarihi, Mezopotamaya’nın dört parça sömürge olması, Asuri/Süryani/Keldani halkında siyasi sınıf şekilleri, Üçüncü Dünya Savaşı, Asuri/Süryani/Keldani halkının çözümüne ilişkin manifesto içeriği. Bu kitapta amacımız Asuri/Süryani/Keldani halkına tarihsel, yaşanan ve güncel durumuna ilişkin kapsamlı guzel bir dosya sunmak. Ayrıca bu halkın inkarına giden, tarihini çarpıtmak isteyen, tarihsel değerlerini gasp etmeye çalışan ve dışardan bölmek isteyen zihniyetlere, sistemlere birleştirici bir cevaptır. Bu halkın dostlarına bir aydınlamadır.

İletişim için:

Yaşar Küçükaslan:

email: [email protected]

mobil: 0762734063

 

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑