Halklar ve İnançlar

Published on Ağustos 30th, 2019 | by Avrupa Forum 2

0

Devrimci Kerimo ölümünün 3. yıldönümünde de unutulmadı!

Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP), partinin kurucu üyesi Kenan Kerimo’nun ölümünün 3. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

AF (Stokholm)


MÖP tarafından yapılan açıklama şöyle:

Saygıdeğer yoldaşımız, manevı öncümüz Kenan Kerimo’nun fiziki olarak 2016-08-30 tarihinde aramızdan ayrılışının 3. yılında saygı, hürmet ve minetle anıyoruz!
Bu değerli yoldaşımız Asuri/Süryani/Keldani halkının 1970-90 yıllar arasında Kuzey Mezopotamya coğrafyasında ADO öncülüğünde halkın, gençlerin ve kadınların arasında yurtseverliğin, ulusal bilincin sol demokratik eğilimle gelişmesine büyük katkıları olmuştur.
Mütevazi, cesur, fedekar ve gönülleri fetheden yaklaşımları ile, toplumun tüm kesimleri üzerinde derin izler bıraktı, gençliği ulusal, toplumsal yöne sürükledi. Insan sevgisi denilen arguman, bu yoldaşımızda bir derya gibi akıcıydı. Bu durumla karşılaşan bir kimse, hemen farkına varıp, kendisinden güven kazanıyordu. Bu vasıf lider karekteri taşıyan, bölüşen ve emeğe değer veren änsanlarda vardır. Kenan Kerimo yoldaş bir karekterdi sadece siyasi değil, insani, ahlaki, sevgi ve humanist yönü ağır basan, halklara, inançlara, mezheplere ve dinlere saygılı biriydi. Bu doğrultuda Asuri/Süryani/Keldani halkının; Ermeni, Rum/Pontus, Kıpti, Yahudi, Kürt, Türk, Pers, Çerkez, Laz, Romen, Arap ve Muhalmi halklarına, Ezidi, Alevi ve Sabi inanç topluluklarına büyük önem, değer verir ve bunların demokrasi mücadelelerini, kendi halk mücadelesi gibi görürdü. Bu yüzden tüm bu kesimler tarafından sevilir, sayılırdı..

Asuri/Süryani/Keldani halkının, sorununa doğma, yüzeysel veya basitten değil, toplumun gerçek realitesini gözönünde bulundurarak, gereken sorumluluk bilinciyle yaklaşımda bulunur, bu yüzden halkın içine düştüğü iç çelişkileri soyut çelişki olarak görür, asıl çelişki dışardan bu halkın gerçekliğine dayatılan, sömürgeci sistemlerin zihniyeti olarak görürdü. Dolayısyla siyasi kurumların iradesinden ziyade, halkın bir bütün ulusal, toplumsal demokratik iradesinin otoritesinden yanaydı. Bu da kendisinin nasıl; bir siyasi öngörüye sahip olduğunu gösteriyordu. Bir nevi Naum Faik düşüncelerini, ulusal demokratik birlik konusunda pekiştiren bir perspektife sahipti. ’’Bir ulusun en güçlü silahı, kendi ulusal demokratik birliğini oluşturmasıdır’’ diyordu. Bu doğru yaklaşımından dolayı, dini, sivil, kültürel ve siyasi kurumlardan sempati, saygı duyuyordu. Her ne kadar kendi siyasi oluşumunun üyesi ise, aynı zamanda topluma doğru hizmet eden tüm oluşumların üyesi olarak kendini görüyordu. Bireyci, egoist ve marjinal siyasi düşünceyi benimsemiyor, olduğu gibi red ediyordu. Toplumlarla sosyalist enternasyonal ilişkilere, bu ilişklerde tanıdığı diğer ulusların temsilcilerine büyük değer veririrdi. ’’Asuri/Süryani/Keldani halkının kurtuluşu; kendi öz iredesiyle vereceği ulusal, toplumsal demokratik mücadele, birlikte yaşadığı toplumlarla bu perspektifle eşitliğe, özgürlüğe ve demokrasiye dayalı ilişki, ittifak ve mücadele tarzına bağlı olduğu’’ belirtiyordu. 21 asırda toplumların bu tarz ilişkide birlikte güzel yaşam kuracaklarına inanıyor, bu oğurda ulusal, toplumsal demokrasi mücadelesine gereken önemi veriyordu.
Değerli manevi öncümüz; bizlere çok değerli bir perspektif bıraktı, bizler her ne kadar onun fiziki yokluğunda zorluk yaşıyorsak, lakin zihinsel olarak kendisi hep yanımızda, beynimizde ve yüreğimizdedir. Bizler için büyük bir moraldir, yoldaşımızın siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal ortamlarda anılması. Bu şunu gösteriyor; ardında derin pozitif izler bıraktı. Ne mutlu kendisine ister aile ortamında, ister yoldaşları ortamında ve isterse dostları ortamında hep saygı ile anılmak.

Değerli yoldaşımız; ’’bu 3 yıl içinde Dünya ve Mezopotamya coğrafyasında birçok şey değişti, bizler birlikte yürüdüğümüz Demokratik Sosyalizm yolunda yürüyor, tüm platformlarda seni temsil ediyoruz. Bu yolda yürüdüğümüz sürece, halkımız ulusal, toplumsal demokratik kazanımlarda bulunuyor, kararlılığımızı yeniliyor ve seni hak ettğin şekilde hep anıyoruz! Bizler senin adına Asuri/Süryani/Keldani halkına, halklara ve insanlığa, Mezopotamya Medeniyeti Asuri/Süryani/Keldani Halkının Ulusal, Toplumsal Sorunu ve Çözüm Yolu adlı kitabı bahşettik. Senin şahsında Ortadoğu, Orta Asya, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyalarında insanlığa hizmet etmiş tüm öncüleri’’ andık..
İnsanlık dolusu, umut ışığı ve sevgi kaynağı yoldaşımız, sen halkımızın, halkların, akrabalarının, dostlarının, değerli, yurtsever, yardımsever ve dayanışmacı güzel ailenin her zaman kalbinde, yüreğınde ve beyninde yaşıyacaksın..!!
Ne mutlu sana ardında bıraktığın değerli ailen; senin için kutsal olan humanist, insancıl, yardımlaşma ve dayanışmacı görevleri insanlığa, halklara ve yoldaşlarına karşı yerine getirmekteler. Bu senin aşiladığın o değerli kültürün, onurlu, cesur, paylaşımcı ve ne kadar mert olduğunu gösteriyor. Bunu da tarihe not düşelim; değerli yoldaşımız bütün bunlarda başarılı olmuşsan, kesinlikle hayatını paylaştığın Rabita hanımın seninle aynı düşüncede olup, sana her konuda sınırsız destek sunması.. Bu duygularla; Rabita hanıma ve değerli çocuklarını saygıyla selamlıyor, onlar bizlerin vaz geçilmez insanlık değerleridir.
Yıldızlar, Işıklar içinde uyu MHK, MÖP kurucu üyesi değerli Sosyalist yoldaşımız, manevi öncümüz Kenan Kerimo!
Mezopotamya Özgürlük Partisi

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑