Genel

Published on Ağustos 28th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

Devrimci Kerimo unutulmadı!

Mezopotamya Özgürlük Partisi, Mezopotamya Halk Kongresi ve Mezopotamya Dayanışma Derneği, MÖP, MHK kurucu üyesi Kenan Kerimo’nun ölümünün 2. yılı nedeniyle ortak bir açıklama yaptı.

AF Haber Merkezi

Kerimo ile ilgili yapılan ortak açıklama şöyle:


Unutulmaz Acı Kayıp, Değerli İnsan Kenan Kerimo!

Umut, Emek, Cesaret, Sevgi, Fedekarlık ve Direniş Karakteri…

MÖP, MHK kurucu üyesi Kenan Kerimo yoldaşın aramızdan fiziki olarak 30 Ağustos 2018 tarihinde ayrılışının ikinci yıl dönümünde unutulamaz bir yurtsever, devrimci, sosyalist, emekçi, direnişçi ve hep geleceğe umut besleyen bu değerli insan karekterini saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz!
Böylesi değerli insanlar nadir olur toplumlarda, yanlız toplumuna, toplumlara derinlikli anılar bırakır bu insanlar. Bu anıları sürdürenler ise; bu insanlara karşı olan insani, ahlaki, yoldaşlık ve dostluk temelindeki saygın ölçülü ilişkilerini ifade ederler. Aynı zamanda bu manevi kültürün yaşamasına, gelecek nesillere, yakın çevrelerine aktarılmasına vesile olur ve kendilerini toplum içinde daha saygın hale getirirler. İnsanlık tarihinde değerli şahsiyetlere saygı duyanlar, muhakak onlarda kendi toplumlarından, topluluklardan ve insanlıktan saygı duymuşlardır. Bu yüzden bizler Kenan Kerimo’nun yoldaşları olarak, bize bıraktığı umut, direniş, emek ve devrimci mirası korumaya sözümüz, andımız var..
Bunu gün be gün yaşamkta daha da nasıl geliştireceğimiz üzerinde özenle durmaktayız. Değerli yoldaşımız, her ne kadar fiziki olarak aramızda yoksan, zihinsel, ruhsal ve moralmen her an aramızda manevi bir öncü konumundasın. Dolayısyla senin yurtsever, enternasyonal, devrimci, sosyalist, ulusal, toplumsal demokratik düşünce doğrultularında başta halkımız içinde üzerimize düşen vazifeleri, özellikle ulusal demokratik birlik yaklaşımına büyük değer vermekte, birlikte yaşadığımız halklarla eşit, özgür ve demokratik ilkeler temelinde ilişkilerimizi sürdürmeye özen göstermekteyiz.
Kenan Kerimo yoldaşın Ortadoğu gericiliği üzerine tespitinden yola çıkarak, ‘’arkadaşlar gelecekte Ortadoğu gericiliğini genel anlamda yıkacak olan demokrasi meyilli halklar, emekçiler, gençler dile getirilse de, oysa asıl bu gericiliği yıkacak olan, özgürlüğü, eşitliği ve demokrasiyi benimsemiş özgür kadın mücadelesidir, bu yüzden bizler bu gerçeği görmeli Asuri/Süryani/Keldani halkının kadın çalışmasına önem vermeli ve Mezopotamya’da kadınların verdikleri Özgürlük Demokrasi Mücadelesini her alanda desteklemeliyiz.’’
MÖP olarak izler bu perspektiften yola çıkarak, bu mücadeleye gerekli değeri vermekteyiz.
Saygı değer yoldaşımız, menevi öncümüz bizler senin boşluğunu iliklerimize kadar yaşamaktayız, yerin doldurulamaz lakin seni sürekli yanı başımızda hisettiğimizde, ulusal, toplumsal demokratik mücadelede doğru yürüdüğümüzü ve boşluğunu az da olsa doldurduğumuzu sanıyoruz. Mücadele yoldaşlarını hatırlamak, hisetmek ve anmak yoldaşlığın, bağlılığın ve onurlu bir geleceğin gereğidir. Ne mutlu sana ardında halkına, familjene, ailene, çocuklarına, torunlarına ve dostlarına değerli manevi bir eser bırakıp yıldızların arasında yer aldın..

Bir familje sohbetinde, aile ortamında, bir sevinçli günde yerin hep gözüküyor, aynı zamanda orada saygı ile anılmaktasın. Her yıl daha da değerin herkes tarafından, daha da anlışılmakta ve herkes için ayrılman büyük bir kayıp oldu.
Hele ardında bıraktığın çok değerli aile fertlerin muhterem eşin, değerli çocukların, torunların senin güzel kültürünü, ahlakını, sevgini, sosyal yaşamını, toplumlan, toplumlarlan dayanışmanı temsil etmeleri, bizlere büyük bir güç, gurur, onur ve mücadele morali oldu. İnsanın en büyük mutluluğu ardında bırakıp ölümsüzleştirdiği değerlerdir, değerli yoldaşımız sen ailene tarihi menevi bir miras bıraktın, onlarda bu değerli mirasa sahip çıkıp özenle yaşatarak senin kültürünle onur duyuyorlar..
Böylece Kenen Karimo yoldaş Asuri/Süryani/Keldani halkı içinde ister sosyal, ister ailevi, ister ulusal ve isterse siyasi alanda hep görünür, hisedilir ve anılır oldu.
Zira bu dönem maddi, manevi, siyasi, sosyal, ulusal, toplumsal, kadın, gençlik ve kültürel her yönüyle önemli katkılar sunacağın bir dönemdi. Bu katkıların halkımıza, halklara mücadelemize ve aile çevrene büyük bir güç olacaktı. Buna rağmen bıraktığın manevi miras, kültür ve umut dolu karekter doğru düşünenlere bir güçtür..
Eğer Kenan Kerimo yoldaş sosyal, aile, gençlik, kadın, familje, halk, halklar, dini ve siyasi ortamlarda saygı, hürmet ile sürekli anılıyorsa, bu onun yaşamın her alanında onurluca, ahlakça, cesurca ve fedekarca verdiği mücadelenin bir eseridir. Saygı değer öncü yoldaşımız, umut, emek, direniş ve cesaret kültürünle sonuna kadar hep yürüyeceğimizi belirtiyor, sürekli yanı başımızda olduğunu hisediyoruz.. Seni birkez daha aramızdan fiziki olarak ayrılışının ikinci yılında saygı, hürmetle anıyoruz..!!

Mezopotamya Özgürlük Partisi
Mezopotamya Halk Kongresi
Mezopotamya Dayanışma Derneği

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑