Dünya bir „uygarlık krizi“ yaşamaktadır..." /> Eat Money, uygarlık kendi sonuna doğru doludizgin koşarken - Hakan Gürgen

Emek

Published on Ağustos 20th, 2015 | by AF Teknik

0

Eat Money, uygarlık kendi sonuna doğru doludizgin koşarken – Hakan Gürgen

Dünya bir „uygarlık krizi“ yaşamaktadır.

Hayır tek başına, alışılmış, bir gelen, sonrasında ise atlatılan bir tür „kapitalizm krizi“ değil sözünü ettiğim.

Düpedüz bir „kurulu düzen’in topyekün iflası“na „yaşamın çöküşüne“ doğru koşar adım gitmekteyiz.

Paranın, finanskapital saltanatının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamaktayız ya, işte o virtüel dünyanın temel tuğlası „para“ aslında gerçek bile değil.

Aslında özel şirketlerin kurduğu, bizim ise kendimizi bilerek kandırdığımız, inandırdığımız Amerikan Merkez Bankası diye yalancıktan öyle adlandığımız: FED’in bastığı kağıt parçası olan banknotların, çil-çil, yeşil-yeşil dolarların, artık hiçbir gerçek karşılığının olmadığı, „sahici ol(a)amayan dünya“ düzeninde yaşamaktayız.

Dünyanın, hadi diyelimki ABD’nin, „el ile tutulur tüm maddi varlıkların“ın en az 12 katı miktarda FED parasının, Amerikan dolarının, dolaşımda olduğu bir dünyada yaşamaktayız.

Başka bir deyişle, (öncesinde) karşılığı Bretton Woods anlaşmasına göre 1 ons altına karşılık 35 Amerikan doların baz alındığı dünyadan çıkalı çook zaman olmuştur.

Şimdilerde ise, her türden elle tutulur mallların, dolaşımdaki FED dolar miktarının 10’da birinden bile çok azını karşıladığı, daha doğrusu karşılayamadığı bir dünyada yaşamaktayız. Bunun yeterince farkında (hala) değiliz.

Paranın „varsayılan“ varlığının epey üzerinde, kat be kat üzerinde, inanılmaz miktarlarda, billion sayıları ile, ağzımız, dilimiz dolanarak zorlukla ifade edilen, (karşılığı aslında olmayan) para üstüne inşa edilmiş diğer „finansal varlıklar“ (fianasal yokluklar mı demeliydim?) ise, akıl-sır ermez tutarlara, rakamlara ulaşmaktadırlar.

Bu finans değerlerinin ortak niteliği: aslında „yok“ olduklarıdır, gerçekte hiç mevcut olmadıklarıdır, bir reel karşılıklarının asla olmamasıdır, bunların „reel hayat“ın sınırlarını, değerlerini aşalı çook zaman, çook sayı, çoook oran geçmiş olmasıdır,

Bu paranın arkasında duran (asıl jön) ülke, ABD ise tek kelime ile „batık“tır.

ABD ve bir bütün olarak dünya finanskapital sistemi, bize bir „hayal dünyası“ sunarak, buna, bu sisteme güvenmemizi, bu „gerçek ötesi“ne inanmamızı sağlayarak, „herşeyin hala yolunda olduğuna“ inanmamızın naif koşullarını sunarak, ayakta kalabiliyor, varlığını sürdürebiliyor.

…Eğer inanmaktan bir an bile vaz geçilecek gibi olunur ise, elinde sopa, bizleri „ikna ediyor“

Bu sebepledir müflis ABD’nin, her yıl Türkiye bütçesi kadar bir „para“yı silahlanmaya yatırması.

Bu sebepledir, müflis ABD’nin, kendi saldırganlığına, dünya finans kapitalinin tüm diğer güçlerini de olabildiğince suç ve talan ortağı kılarak, „batılı“ ülkeleri „hizada“ „safında“ tutarak, kah zorla, kah ideolojik „rıza oluşturma“ aygıtları ile, „satın alma / vasal kılma“ ile, ama durmadan olağanüstü pragmatizm ile kurguladığı „establishment“i her gün yeniden berkitmesi, bizlere bir „yalan dünya“ kurgulaması…

Batık kapitalizm, bilhassa batı kapitalizmi, aslen, güç ve şiddet oyunlarına dayandırmaktadır „saltanatını“.

Bu güç oyunlarının bazen adı BOPAP olur.

Petro dolar“ sistemi ile ayakta tutulması güç olan ABD dolarının vazgeçilmezliği, yeganeliği ve bunun yanı sıra dünyanın tüm enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri üzerindeki zorunlu hakimiyet kurma istemi, ilgili coğrafyalarda, doğrudan askeri müdahale ve bolca kan ile, ancak ayakta tutulabilmektedir.

Bu senaryoda, aslan payını alanlar, talanlarının bir parçasını bir it kemiği gibi, işbirlikçilerinin önüne atarlar, talandan onlara pay verirler, onları böyle „yemlerler“

Yemlerken, hırsı ve kudurganlığı yoğunlaştırmak için, vasallerinin hırslarını gıdıklarlar, „osmanlıçılık“larını kışkırtırlar, teşvik ederler, pompalarlar, onların omuzlarına apoletler takarlar, onlara „uygun inançlar kurgusu“ bahşederler.

Bu senaryonun, bizim coğrafyamızdaki gülünç ve kanlı gösterisinin yerel adıdır: BOPAP, Büyük Orta-Doğu ve Kuzey Afrika Projesi.

BOPAP, coğrafyamıza yalnızca kan, elem ve bolca yıkım getirmiştir.

Kahrolmalıdır.

 

 

Tags: , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑