2 AĞUSTOS 1980'DE BOLOGNA İSTASYONUND..." /> "False Flag" sahte terör, NATO devletlerinin Avrupa'da kirli operasyonları - Hakan Gürgen

Genel

Published on Eylül 8th, 2015 | by Avrupa Forum 4

0

“False Flag” sahte terör, NATO devletlerinin Avrupa’da kirli operasyonları – Hakan Gürgen

2 AĞUSTOS 1980’DE BOLOGNA İSTASYONUNDA 85 ÖLÜ, GLADİO, ERGENEKON, „FALSE FLAG“ / SAHTE TERÖR ve NATO

NATO-GladioSaat 10.25’te patlayan bomba, tatile çıkmaya hazırlanan İtalyan aileleri ve turistleri paramparça edeli tam 35 yıl oldu. Patlamada kilolarca miktarda, NATO’nun standart patlayıcısı olan TNT ve T4 plastik patlayıcıları kullanılmıştı.

Bu vahşetin ardından, olayın sorumlusu olarak İtalyan solu hemen akla gelmişti. (getirilmişti)

Avrupa komünizmi“ hattının kurucusu ve savunucusu İKP’nin seçimlerde elde ettiği desteğin %30 üzerine çıktığı yıllardı.

İtalyan komünizminin Hristiyan Demokratlarla (muhtemelen) birlikte bir hükümette buluşması, NATO çevrelerini huzursuz etmekte idi.

Eski Hristiyan Demokrat Başbakanlardan ve İtalyan Komünistleri ile hükümeti paylaşmaya hazır olunmasını düşünen ALDO MORO, 1978 yılında Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı.

İtalya’da bir tür „Terör çağı“ yaşanmakta idi.

İşte, tam bu sürecin içinde, yaşanan „terör“ün bir zirvesi olarak „Bologna tren istasyonu katliamı“ yaşandı. (2 Ağustos 1980)

Bologna katliamında yapılan soruşturmalar bu eylemin, varsayılmak istendiği gibi herhangi bir „sol“ tarfaından değil, Ordine Nuovo (yeni düzen) adlı Neo-faşist grup tarafından yapılmış olabileceği ortaya çıktı.

Soruşturmalarda devletin istihbarat kanadı, yeterli veri sunmuyor hatta bilgileri gizliyordu. Bu nedenle hatta devletin istibarat teşkilatı SİSMİ’nin iki ajanı bilgileri tahrif ettikleri ve gizledikleri gerekçesi ile ceza aldılar.

Ancak sıkıntıların görünen yüzünün ötesinde „gizli bağlantılar“ ortaya çıktı.


İtalyan politikacı Gulio Andreotti’nin ifadeleri üzerine, izleri sürülen ve bu türden politik aksiyonlarını hem İtalya’da hemde tüm NATO ülkelerinde sürdürüren ve hem politik bir „gizli ağ“ ile terör eylemleri yapan örgütün „stay behind“ olduğu, İtalya’da bu yapının GLADİO olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.


Terör’ün arkasındaki güç NATO’nun „stay behind“ gizli ağ’ı idi.

Amaç, NATO’ca ihtimal dahilinde görülen, Varşova Parkının hayali bir askeri işgal hareketine karşı, anti-partizan direniş odakları kurmaktı.

Bu amaçla NATO ülkelerinde gizli silah ve patlayıcı depoları, sığınakları kurulmuş, bir „gizli ağ“ eğitilmişti.

Bu „ağ“ gerekliğinde siyasi provakasyonlar yapıyor, yetmez ise terör eylemlerine başvurarak, toplumdaki „düzen ve güvenlik“ istemini suni olarak değiştiriyor, „sol“ aleyhine manupile ediyordu.

İtalya’da yapılan operasyonlar, İtalyan komünizmini hükümetten uzak tutmak, „sol“u siyaseten şiddet kavramı ile yanyana getirerek, „sol“ ve terör laf’larını birlikte anarak, halkın „sol“dan soğumasını sağlamak ve İtalya’da güvenlikçi politikalara, sert kanun ve uygulamalara kapı açacak „provakosyanları“ düzenlemekti.

Eski İtalyan Başbakanı Guilo Andreotti’nin beyanları, (NATO üyesi olmasada) İsviçre’de P26, Belçika’da ve Almanya’da… velhasıl tüm Avrupa’da „stay behind“ Kontr-Gerilla / GLADİO organizasyonlarının varlığını ortaya çıkardı.

Anreotti’nin ifadeleri: bilinen olguları, varsayılan „gizli gerçekleri“ resmileştirdi.

NATO savunma konsepleri çerçevesinde, CİA ve İngiliz Mİ6 tarafınan bu yapılar kurulmuştu(r). Silah depolarının sayıları yüzlerce, depolanan silah ve patlayıcı miktarları tonlarca idi. İlgili NATO ülkelerinin yerel „Stay behind“ (GLADİO)’ları gündelik politikada ajanlar çalıştırıyorlardı ve terör provakayonları yaparak, „kızılların“ üzerine suçlama atıyorlardı.

Yine aynı tarihsel süreçte su üzerine çıkan bulgulara göre: Almanya’da Münih 1980 faşinginde (Oktoberfest) patlayan bomba ile 13 masum kişinin daha ölmesi „stay behind“ın işi idi.

Bu eylemde (Münih): „stay behind“ yani bizde bilinen ismi ile GLADİO / Kontr-gerilla tarafından yürütülmüş bir FALSE FLAG „yanlış bayrak“ şaşırtma hareketi idi.

Guilo Andreotti’nin iddiaları ve kabulleri ile ortaya çıkan ve süreçte edinilen diğer kaynaklara / bilgilere göre: NATO ülkesi Türkiye’de de bu tür yapılanma mevcuttu(r).

Çeşitli dönemlerde Kontr-Gerilla, GLADİO, Ergenekon, Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi olarak tanınan „stay behind“ten başkası değildir.

Bu „stay behind“ yapılanması, NATO konseptine bağlıdır, evrime ve revizyona tabi tutulur, re-organize edilebilir ancak, NATO var olduğu müddetçe o da Türkiye’de kesintisiz ve süresiz var olmaya devam eder.

NATO var olduğu sürece „stay behind“ sönmez, kapatılmaz, kapısına kilit vurulmaz.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑