fbpx

Fransa

Published on Aralık 2nd, 2019 | by Avrupa Forum 1

0

Fransa’dan 5 Aralık Süresiz Genel Grevi öncesi notlar…

Fransa’da 5 Aralık genel grevine doğru giderken, dünyada neo-liberal kapitalist dönüşümün yıkıcı sonuçlarının doğal karşılıklarının domino taşı etkisiyle yayıldığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz.

1990’ların ortasında Avrupa çapında başlatılan neo-liberal yeniden yapılandırma süreçleri Avrupa’nın bir çok yerinde büyük ölçülerde gerçekleştirildi. Fransa’da işçi sınıfının direnişiyle karşılaşınca kapitalist devlet, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak, strateji değiştirerek tepeden aşağı daha merkezi yürütme yerine sektörel dönüşümlerden başladı. France Telecom, demiryolları, postaneler ve havaalanlarının özeleştirilmesiyle başladı. Bir yandan sektörel dönüşüm (yıkım) diğer yandan “aşamalı dönüşüm” dedikleri zamana yayılmış dönüşüm (yıkım) programları ile işçi sınıfının güçlü olduğu sektörlerde ikili bir strateji izlediler. Bir yandan özelleştirmeleri buralarda uyguladılar diğer yandan örgütlülüğü kırmak, kıramadıkları yerde etkisiz hale getirme yolunu izlediler.

Bu süreçlerde özellikle sektörel saldırılara karşı koyma konusunda her sektör kendi sınırları içerisinde kaldı.. Çok güçlü sektörel eylemler yapmalarına rağmen bu dönüşümü (yıkımı) yer yer yavaşlatıp duraksatsalar da engelleyemediler. Fransa’da bu sektörlerdeki sendikal örgütlülük ve deneyimli işçiler belli ölçülerde tasfiye edildi. En direngen demir yollarında da geçen yıl altı ay gibi uzun soluklu bir greve rağmen saldırı püskürtülemedi. 1995 yılını milat alırsak bu saldırılardan 95 yılında yapılan saldırı 21 günlük genel grevle püskürtülmüştü. 2002 de yapılan merkezi saldırı yine iki ay süren blokaj eylemliliklerle geri püskürtülmüştü.

Bu iki önemli kitlesel ve uzun soluklu grevden sonra kapitalist devlet strateji degisikligine giderek sektörel saldırılarla ve “ayrıcalıklı kesimler” dedigi işçi sınıfının örgütlü ve militan kesiminin kazanımlarını hedefe koyarak ilerledi. 2014’e gelindiginde burjuvazi açısından azımsanmayacak yol alınmıştı. Özelikle isçi sınıfının örgütlü oldugu sektörler (demir yolları hariç) tasfiye edilmisti, Fransa’da güçlü olan militan sendikacılık gelenegi yok edilemese de zayıflatılmıştı. İşçi sendikaları hızlı bir şekilde üye kaybetmeye başladı. Belki bunların hepsinden daha kötüsü, işçi sınıfı içinde birey merkezli ve “gemisini kurtaran kaptan” tarzı liberal düşünce tarzını egemen kılmaya çalıştılar. Sendikaların üye kaybetmesinde taban inisiyatif ve örgütlülüklerinin engellenmesi, ve genişleyen güvencesiz, genç ve göçmen işçi kesimlerinden uzak durmasıyla birlikte, geliştirilen bu liberal düşünme tarzının da etkisi var.

Burjuvazi 2014 yılından bu yana bütün saldırılarını bu düşünüş tarzına göre tasarlıyor. 2002 yılından bu yana izlediği parçadan saldırı ya da merkezi saldırı programlarını parça parça ve kademelendirerek yürütme taktiklerinde aldığı yol ile birlikte, şimdi tekrar (Almanya ve Holanda’daki gibi) merkezi kapsamlı saldırı programlarıyla geliyor işçilerin karşısına.

Sınıfa karşı sınıf ekseni güçleniyor

Son beş yılda ardarda, toplumun her kesimini içine alan 3 saldırı programıyla çıktılar işçilerin karşısına. 2014 ve hemen ardından 2016 Mart’ında çalışma yasalarının yeniden düzenlenmesi yasası işçi sınıfının merkezi anlamda bağlayan bütün haklarını gasp etmeyi hedefliyordu. Buna karşı sekiz ay boyunca her salı genel grev ve sokak gösterileri gerçekleştirildi ve bir milyon kişinin katıldığı gösteriler oldu. Yasaya Fransa’nın yüzde 73’ü karşı olmasına rağmen, artık eski ve içi boşalmış “burjuva demokrasisi”nin iç yüzündeki sermaye diktatörlüğünü de açığa çıkaracak biçimde, yasa “ohal yasası”na dayandırılarak parlamentodan geçirildi. Direniş karşısında kısmi geri adımlar atmak zorunda kalsa da yasa büyük ölçüde geçmiş oldu. Bu 8 aylık direniş, hem üretimi durdurma boyutuyla hem gösterilerin kitlesellik ve militanlıkları ve geniş kitle desteğine karşın istenilen sonucu alamayınca, sendika bürokrasileri ve reformist uzlaşmacıların yaydığı liberal uzlaşmacı çözüm arayışları işçi sınıfının sendikalı kesimleri içinde belli bir güç kazanmaya başladı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken beklenmedik biçimde, 2016 gösterilerinin de üzerine çıkan, küçük kentlerden büyüyerek büyük kentlere doğru yayılan Sarı Yelekliler hareketi yeni bir mücadele tarzı ve yolunu açmaya başladı. Hem geleneksel sendikalist mücadele hattını aşan hem de devlet ile sendikalar arasındaki kontrollü grev ve kısmi uzlaşı geleneğini de parçalayan, devlet acısından uzun süre bir muhatap dahi bulamadığı bu hareket Fransa’da bir çok şeyi değiştirdi.

Fransa’da genel grev ve gösteriler hafta içi grev ve gösteri biçiminde gerçekleşir, kendi içinde bir belirlenmişlik vardır güzergah vesayire. Sarı yelekliler, neo-liberal dönüşümlerle birlikte tekeller açısından altın gün diyebileceğimiz çoklu piyasa-tüketim ayini günü olan Cumartesileri her haftanın sistematik sokak eylemleri günü ilan ettiler. Bunu hedef alarak kentin en işlek sermaye-piyasa-orta sınıf tüketici caddelerini hedef aldılar. Yakıp yıkma da dahil, militan, yasa ve kural tanımaz gösterilerle yalnız Cumartesileri değil düzen alışkanlıklarını da sarstılar.

Mali oligarşik sermayenin istekleri doğrultusundaki yeniden yapılandırma saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Son 5 yıldaki toplumun her kesimi kesen saldırı programlarının yanısıra, sektörel saldırılar da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle işçi sınıfının halen güçlü direniş ve mücadele geleneği olan, hastaneler, eğitim ve demiryolları.

Dönüşüm ve karşı birikim iç içe devam ediyor bu gerilim hattı her iki sınıfı da hızlı bir şekilde ayrıştırarak belli bir gerilim hattı üzerinde karşı karşıya getiriyor. Liberalizm, reformizm ve karamsarlık Fransa solunda yaygın virüsler olsa da, burjuvazinin saldırısının kapsamlılığı, çok geniş kitle kesimlerini bir araya getiriyor. Derinleşen sosyal yıkımla birlikte, bu liberal veya nihilist düşünme ve çözüm arayışlarının yarattığı travmalar, intiharların artması, anti-depresanlar, en parlak mesleğe dönüşen psikolog ve avukatlara sığınma vb; bunların hiç birinin çözüm olmadığı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bugünkü toplumun işçileşmesinin ve her düzeydeki ihtiyaçların geldiği görülmemiş boyutun, bunları aşacağı sarı yelekliler sürecinde gösterilmiş oldu.

Zayıf ve güçlü yanlarımızın iç içe geçtiği bir geçiş sürecindeyiz ve bütün zayıflıklara rağmen sınıfsal reflekslerini yüzyıllara dayanan mücadelelerle göstermiş olan ve gösteren bir sınıf ve bunu tecrübe edinen bir kapitalist devletle kaşı karşıyayız. 5 Aralık bu sınıfsal refleks ve bu birikimin dışa vurumu olacak. 21inci yüz yılın en güçlü katılımlı bir genel grevi olacak bunu bugünden rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hareket, güvencesiz işçi ve işsiz, işçi-işçileşen öğrenci ve eğitimli emekçiler, kadın, emekli, ekoloji gibi çok çeşitli kesimleri kapsayan, yer yer anti-kapitalist dinamikler de gösteren sokak hareketini, taban örgütlenmelerinin inisiyatifinin arttığı ve işgal ve blokajlarla bütünleşen bir süresiz genel grevle birleştirebilirse (ki hem Fransa’nın yakın tarihinde hem de Ekim 2019’dan itibaren küresel isyan dalgasında hepsinin örnekleri var), etkisi ve sarsıcılığı da artar.

Emeklilik Yasası

Emeklilik yasası neyi amaçlıyor. Bu yasa tam bir laboratuvar dosyası, her şey düşünülmüş, hesaba katılmış, adını da “eşitleme yasası” koymuşlar. Neymiş bazı kesimler emeklilik hakkından ayrıcalıklı yararlanıyormuş, bunu ortadan kaldırmayı hedefliyorlarmış. Bu beylik argümanı hafife almayın, daralan kırıntılar içine sıkıştırılmış toplum içinde belli bir karşılığı oluşmuş durumda. Bu yasada başvurdukları meşrulaştırma söylemi; yüksek emeklilikten yararlanan işlerle en alt seviyede yararlananları güya eşitlemek. Ama nasıl bir eşitlenme, en alt seviyede emekli olacağı bir tık yükseltiyor, “yüksek” alanları dört tık düşürüyor. Yani geçici ve küçük bir göz boyamayla dibe doğru eşitliyor.

Burjuva medya “az alanların yararına” diye tezahürat yapa dursun, bundan daha önemli ve sinsice saldırı başka bir yerden geliyor. Fransa da emekli olurken son üç yılki ücret baz alınarak emekli maaşın belirleniyor. 40 yıl çalışan bir işçi en yüksek ücreti de bu son üç yılda alıyor. Bu önemli kazanımı da bu yasayla işçilerin ellerinden alıyorlar. Çalıştığın 40 yılı hesaplayıp oradan çıkan ortalama üzerinde emeklilik maaşını belirleyecekler. Böylecede emeklilik maaşının en az yüzde yirmisini gasp etmiş olacaklar. “Ayrıcalıklı meslekler” dedikleri demiryolları, limanlar, inşaat, havayolları gibi ağır mesleklerdeki daha yüksek risk primleri işçilerin aylıklarından kesilirken emeklilikte bu hakkı da gasp etmiş olacaklar.

Dahası, “bireysel emeklilik” ve “ek sağlık garantisi” adı altında banka-finans-sigorta tekellerine de işçilerin emekleri üzerinde muazzam bir pazar alanı açmış oluyor. Bu yasa ile önü tamamen açılan özel emeklilik sistemi, adım adım zorunlu hale getirilecek. Böylece hem kamusal emeklilik fonları daha fazla sermayeleştirilip yağmalanacak, hem de işçiler mali sermaye kıskacına alınan müşterilere dönüştürülmüş olacak.

Herşey “Büyük Fransa” için!

Macron bu yasaları isteyerek çıkarmadığını, bunu “büyük Fransa”nın devamı için yaptığını söylüyor. Kastettiği “büyük Fransa” mali oligarşik burjuvazisinin çıkarları. İşçilerden gaspedilenlerin burjuvazinin tıkanan birikim ihtiyacına sunularak, uluslar arası ve AB kapitalizmi içinde Fransız tekellerini güçlendirme temel stratejisiyle hareket ediyor ve aynı zamanda uluslar arası sermayenin içe ve dışa doğru hareket alanını kolaylaştırmak.

Bu yasa bu haliyle geçer mi bunu bugünden kestirmek zor ama 5 Aralıktaki grevin etkisi bunu belirleyecek. Fransa’da herkesi kesen bu kapsamlı saldırı geri püskürtülemese bile sınıfsal gerilimi ve işçi sınıfının yeni bir gelecek için dövüşmek zorunda olduğunu ve artık burjuva demokrasisinin ve eski yaşam standartlarının göstermelik olarak bile varlığını sürdüremeyeceği bilinci ve kapitalizmde yaşamın daha da zorlaşacağı ve yeni bir yaşam arayışları bu yıkım içerisinde yeşerecek, gelecek arayışları düne göre daha da artarak çıkılacaktır bu süreçten. Kapitalizmden kopuş eğilimleri gelişmeye devam edecektir.

Sosyal sigorta, çalışma saatleri, yaşanabilecek bir ücret, kendini güvende hissedeceği sağlık sigortası, gelecek güvencesi sayılan emeklilik ve eğitim, ve doğa, bütün bunlar, en temel yaşamsal ihtiyaçlar gasp ediliyor. İşçi sınıfına yeni bir yaşam, insanca bir yaşam için dövüşmekten başka bir açık kapı bırakılmıyor.

Kapitalist devletin Fransa da son beş yılda yaptığı herkesi kesen üç merkezi saldırı programının yanı sıra eğitimden sağlığa hastanelerin yeniden yapılandırmasından okulların yeniden şekillendirmesine itfaiyeden, limanlara, demir yollarından, üniversitelerin yeniden yapılanmasına, buradan yeni göçmen yasalarına ve işsizlik ücretlerinden kira yardımlarına kadar her alanda saldırıları sürüyor.

Göçmenler de hedefte

Büyük kentlerde sanayinin daha ucuz iş gücünün olduğu ülkelere kaydırılmasıyla özellikle göçmenlerin çalıştığı bir çok fabrika kapandı. Artık büyük kentlerde yaşayan göçmenleri ülkelerine dönmeye ya da küçük kentlere, kira yada gıdanın görece daha az pahalı olduğu yerlere doğru itiliyor. Göçmenlerin en büyük dayanağı belediye konutları, kentin yeniden yapılandırılması çerçevesinde yıkılıyor. Yerine yapılan evler de oturma şansları yok zaten şehir içinde kalan hastane ve benzeri büyük rant oluşturulan tarihi kurumlar kentin dışına taşınarak bu alanlar kentsel dönüşüm adı altında ranta dönüştürülüyor.

Yani her şey Türkiye’den de iyi bildiğiniz gibi, tıknefes olan sermaye birikim ve yağmasını büyütmeye, tıknefes olan toplumsal emek ve ihtiyaçları boğmaya dönük. Kısacası aklınıza gelebilecek herşey kapitalizmin ihtiyaçları temelinde yeniden yapılandılırılıyor.

Dolayısıyla Süresiz Genel Grevin merkezi konusu emeklilik hakları gaspını durdurmak olarak görünse de, Sarı Yelekliler hareketinde veya dünya çapındaki isyan dalgasında olduğu gibi mücadele istemleri hızla genişleyip derinleşme potansiyeli taşıyor.

Öfke birikimi artarak devam ediyor. İçinde umutsuzluğu da barındıran bu birikim yeni mücadelelerinde fay hatlarını oluşturuyor.

Devrimci Proletarya/Paris

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑