fbpx

Yazarlar

Published on Kasım 25th, 2019 | by Avrupa Forum 20

0

Fuhuş pazarında sermaye sahibi olmak – Gül Güzel

 Ücretli cinsellik yaşamı imha eder! En korkuncu susmak!

 Dile alınması bile, biz kadınlar için zor olan bir kelimedir ’’Fuhuş’’. Asırların yitirmediği, ataerkil sisteminin hüküm sürmeye başladığı, asırları yıpratan bir utançtır insanlık tarihinde fuhuş. Cinsine indirgenmeye bazen gerek görmesek de, en çok mağdur olan kadın cinsidir bu konuda. Kadını fuhuşla, seks işçiliğine köle eden ise ERK eksenli sistem anlayışıdır. Ancak 21.yy’da artık devlet sistemleri fuhuş/seks işçiliğini yasalarında resmileştirerek, ‘’Fuhuşu koruma yasası’’ adı altında fuhuş pazarının sermayesini ellerinde tutmaya başladılar…


Toplumlarda çocuklara uygulanan (pedofilli) cinsel istismarlara, kadınların birçok mafya örgütleri tarafından seks işçiliğine mecbur edilmesine karşı duyarlı kesimler senelerdir mücadele veriyor. Günümüz dünyasında o kadar çok karanlık işlerle uğraşan (kadın kaçırma, uyuşturucu ticareti, böbrek benzeri organ kaçakçılığı, insan/mülteci kaçakçılığı, arsa/arazi, senet vb…) mafya grupları var ki, isimlerini saymakta bile zorlanıyoruz. Devletlerin işi, bu tür mafyavari çetelerle yasalar/kanunları gereği mücadele etmektir. Bu doğru ve mantıklı olan yönü; bir de tersinden düşündüğümüzde, tüylerimiz diken diken olur. Bazen bu tür durum ve tutumlara inanmak istemeyiz. İnsan olma anlayışımız gereği…Ancak biz normalde oylarımızla seçtiklerimizin bizlerin haklarını siyaset ve yasalar çerçevesinde koruyacağının tersi tutumlarla karşılaştığımızda, çaresizliğimizi isyanlarımıza yükleriz. İsyanlarımız gereği de bu tür sistemlere karşı temiz toplum adına mücadele etmek ve gerekiyorsa bu sistemleri teşhir edebilmek tek aracımız…

Sözü fazla uzatmadan realitemize dönmek istiyorum. Bizler,  uzun yıllardır Avrupa’nın en zengin ve her yönüyle yasa ve kurallarının insanlık onuru için işlediğine inandığımız Almanya’da kadın hakları ve seks işçiliğine karşı mücadele edenleriz. Yürüttüğümüz mücadelenin amacı şudur: Kadınları köleleştiren, zorunlu seks işçisi olarak çalıştıranların (Pezevenkler) ağırlaştırılacak yasalarla daha ağır cezalara mahkum edilmeleri bu işi yapanları toplum içinde mahkum ettirebilmek. Anlaşılan o ki, bütün o mücadelemize rağmen Devlet, pezevenkleri cezalandırmak için yükselen sesimizi, çağrımızı duymadı bile…En vahimi şudur ki bizzat  devletin kendisi, çıkardığı yasa maddeleriyle, bu işi yapmaya başladı. Yasa maddeleri öylesine bir kalıba sığdırılmış ve kılıfa uydurulmuş ki, bir okuyuşta anlamak mümkün değil. Ben uçsuz bir cümle ile ifade edilmeye çalışılan bu yasa maddesini tercüme etmeye çalıştım ama tam beceremedim. Çünkü zaten hukuku okumayan kişilerce iyi anlaşılmaması için kocaman  bir paragraf maddesi, bir cümle olarak kurulmuş. Mesela şöyle: …sayılı madde ile, ‘’seks/fuhuş hizmeti, cinsel bir hizmet olup, ödeme karşılığında en az bir kişi veya en az bir kişi tarafından yapılan cinsel ilişkidir veya cinsel bir eylemin bir kişinin üzerinde veya önünde gerçekleştirilmesine izin verir…Seks işçileri, cinsel  hizmeti veren kişilerdir. Resmi  izinli kurulan bu fuhuş işi, cinsel hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olarak en az bir kişi tarafından profesyonel hizmetler sunan veya sağlayan bir şirkettir. Burada yapılması gerekenlerin başında 1- Seks işçiliği için bir araba hazır bulundurulacak, 2 – Fuhuşun yapılacağı bir mekan hazır olacak, 3- Bir fuhuş etkinliğini düzenlemek veya, 4- fuhuş arabuluculuğu şirketi işletmek( Fuhuş yapılan bina, mekan ve yerler o yöredeki sabit tesis yerler olup, seks/fuhuş hizmeti için kullanılabilecek  yerlerdir), 5- fuhuş araçları, römorkları veya diğer mobil gereçler yapılacak seks hizmeti için hazır bulundurulacak, 6 –yapılacak fuhuş/seks hizmeti programlarında bulunanlar arasında en az bir kişiye seks hizmeti sunulmalı, 7- fuhuş/seks hizmeti aracılığıyla en az bir kişinin fuhuş hizmeti veren alan dışındakinin iknası ile bu seks/Fuhuş hizmetini verenlerin olması’’ denildikten sonra benim anlamakta zorlandığım bu yasa, maddeler halinde sıralanarak,  bu hizmet resmi olarak yapması için kişinin nasıl ve nereye baş vurması, müracaat edebilmesine dair bilgiler. Bu bilgiler arasında altı çizilen ise, müracaat eden kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gereği…Bu konuda daha detaylı bilgi için, ( Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen) internet sayfasında aramak mümkün.

Bu konuya böyle derinlemesine girdiğimi nedenini tahmin etmiş olmalısınız. Sonuç olarak anlatmak istediğim şey, anlaşılmıştır herhalde. Avrupa’nın en zengin ülkesi sayılan Almanya, çıkardığı fuhuş yasalarıyla (2001 de hazırlanıp’SPD’, 2002’de hizmete giren ve yasalaşarak 2016’dan beri yürürlükte) şimdiye kadar pezevenk denilen kişiler veya mafya babalarının Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan getirip, seks/fuhuş köleliği yaptıranları, devlet devre dışı bırakarak, kendisi yapmaya başladı. Bu yüzden Avrupa’nın kerhane otelleriyle en meşhur, cennet bir ülke olma durumuna geldi seks turizmi sayesinde. Avrupa’da ün salan ve verdiği izinle/ruhsatla her şehirde açılan otellerle fuhuş yaptıran resmi bir devlet unvanını taşıyor şimdi.


Bizler, seks işçiliği için kadınları kaçırıp, köleleştiren kişiler ile uğraşırken, şimdi devlet mercileri bu işi resmi olarak yaptırıyorsa, kime kimi şikayet edeceğiz?  Yapılması gereken en önemli ve uygun şey, devletin bu yasaları tekrar kaldırması için halkın bilinçli ve adaletli iradesine şikayet etmektir. Seks köleliği branşında çalıştırılanların yüzde 90’ı, Doğu Avrupa ülkelerinden getirilen genç kadınlar oluşturuyor. Hepsinin güzel bir yaşam ve geleceğe dair hayalleri kirli otel odalarında 30 Euro karşılığında ödenen fuhuş ile bitiyor… Ve bu ücretin yüzde 25’i ise devletin vergi dairesine gidiyor… Bu konuda çok az konuşabilenler var. Bu az konuşabilenlerden olabilmek cesaret değil, vicdanlı olmayı gerektiriyor. O zaman adaletli vicdanların mücadelesiyle kadına yapılan her türlü kölelik, sömürü, baskı ve işkenceye karşı durma zamanı… Yılda bir gün (25 Kasım) sokaklara çıkıp sloganlar atılmasının yanı sıra, kadınların evrensel dayanışmaya dayalı örgütlenmesine çok acil hemen şimdi ihtiyaç var… 


Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑