Emek

Published on Kasım 8th, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları’ndan Flormar direnişçileri için soru önergesi

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları TBMM’de direnişteki Flormar işçileriyle ilgili soru önergesi verdi. Hatimoğulları geçtiğimiz günlerde Flormar işçilerini direniş alanında ziyaret edip dayanışma mesajlarında bulunmuştu.

Bugün, Flormar kozmetik firmasında Petrol-İş Sendikası’nda sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkarılan %80’i kadın 132 işçinin, 15 Mayıs’tan bu yana fabrika önünde sürdürdükleri eylemin 177. günü.


Direnişin 177. gününde HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları TBMM’de Flormar işçileriyle ilgili soru önergesi verdi. Hatimoğulları önergede işçilerin anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmeyi engellemek için kanunsuzca işten çıkarmalarda bulunan Flormar’ın yarattığı mağduriyetin giderilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması beklenen soru önergesinde, İşveren Şirketin %51’ine sahip olan uluslararası Fransız bir marka olan Yves Rocher’nin, Fransa’da çalışanı olan işçilerin sendikalaşma sürecine müdahelesi mümkün olamazken, Türkiye’de anayasal hak olan sendika üyeliği konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda çalışmaların olup olmadığı da soruldu.

Hatimoğulları geçtiğimiz günlerde Flormar işçilerini direniş alanında ziyaret edip dayanışma mesajlarında bulunmuştu.

Önergenin tam metni:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.11.2018

Tülay HATİMOĞULLARI ORUÇ

HDP Adana Milletvekili

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Flormar kozmetik firmasında, Petrol-İş Sendikası’nda sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkarılan %80’i kadın 132 işçinin, 15 Mayıs’tan bu yana fabrika önünde sürdürdükleri eylemin bugün 177. günü.

2018 yılının Ocak ayında sendikalaşmaya başlayan işçiler iki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 51 çoğunluğu elde edince, sendikalaşmaya öncülük ettikleri gerekçesiyle, öncü işçiler işten çıkartıldı. Ardından direnişteki arkadaşlarına, çay molasında alkışlarla, destek verdikleri gerekçesiyle toplu işten çıkarmalarla bugün işten atılan işçi sayısı 132 oldu.

%51’ine Fransız marka Yves Rocher’nin sahip olduğu işveren şirket, işçileri 25/2 nolu İş Kanunu ile işten çıkardı. Yasanın “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” başlığı ile sıralanan gerekçeleri ile işten çıkarılan işçiler, herhangi bir tazminata hak kazanamadığı gibi iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor.

Halen 100’e yakın sendikalı işçinin çalıştığı fabrikanın kapıları yükseltilerek, brandalar ve tel örgüler çekilerek; çalışan işçilerle dışarda eylemlerini sürdüren işçilerin iletişimi kesilmeye çalışılmaktadır.

Bu Gerekçeyle;

  1. Çalışanın anayasal hakkı olan sendika üyeliği gerekçesi ile işten çıkarmaların, Kanuna aykırılığını gidermek için çalışmalarınız var mıdır?
  2. İşten çıkarmaların esas gerekçesini gölgelemek ve işçileri haklarından mahrum etmek için işverenin suistimal ederek kullandığı İş Kanununun 25/2 maddesi, bu tip örneklerden yola çıkarak, Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

  3. Bakanlığınızın iş müfettişlerinin “İş Kanununun 25/2 maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshedilmesinin mevcut sendikalaşma sürecinin ardından toplu şekillerde gerçekleşmesi, öne sürülen sebeplerle bu işten çıkışların olmasının gerçekçi olamayacağı izlenimini müfettişliğimizde bıraktığı, işverenlik tarafndan işyerinde işçiler üzerinde sendikal baskı kurularak işçilerin istifa etmeye zorlandığı kanaatine varıldığı” ifadelerinin yer aldığı rapora rağmen neden konuyla ilgili somut bir adım atılmamıştır? Uzlaşma sağlanabilmesi için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?

  4. İşten çıkarılan 132 işçinin çok azı tazminatlarını alabilmiştir. 177 gündür hakları gasp edilen işçilerin mağduriyetlerini gidermek ve başka işçilerin benzer mağduriyetleri yaşamasını önlemek için çalışmalarınız var mıdır?

  5. İşveren Şirketin %51’ine sahip olan uluslararası Fransız bir marka olan Yves Rocher’nin, Fransa’da çalışanı olan işçilerin sendikalaşma sürecine müdahelesi mümkün olamazken, Türkiye’de anayasal hak olan sendika üyeliği konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır?

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑