İsviçre

Published on Eylül 11th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

İGİF: Herkes için eşit sosyal, siyasal ve ekonomik haklar!

İsviçre Göçmen işçileri Federasyonu (İGİF), “Herkes için eşit sosyal, siyasal ve ekonomik haklar!” başlığıyla yayınladığı açıklamayla 22 Eylül gösterisine çağrıda bulundu.

AF (Basel)

İsviçre Göçmen işçileri Federasyonu (İGİF) tarafından yapılan açıklama şöyle:


HERKES İÇİN EŞİT SOSYAL, SİYASAL ve EKONOMİK HAKLAR!
İsviçre’de Anayasa’da kadın ve erkek emeğinin ücretlendirilmesinde eşitlik ilkesi 1981 yılında kabul edilmiştir. Ancak Anayasa’da kabul edilen bu eşitlik ilkesi bugüne kadar uygulanmamıştır. Kadınlar hala erkeklerden %20 daha az ücretle çalışmaktadırlar. Patronların daha fazla kazanç için Anayasa’nın 8. maddesini ihlal etmelerine hükümetler de göz yummaktadırlar.
14 Haziran 1991’de İsviçre’de kadınlar ücret eşitliği hakkının kâğıt üzerinde kalmaması için ilk kadın grevini gerçekleştirdiler. Grev, “Kadınlar isterse her şey durur” ana teması altında yapıldı. O günkü greve yarım milyon kadın katıldı. Bu grevden sonra 1 Temmuz 1996’da Eşit Haklar Yasası yürürlüğe girer ve cins ayrımcılığı yasaklanır. Yürürlüğe konulan cins ayrımcılığını yasaklayan yasaya rağmen, pratik olarak kadın erkek arasındaki eşitlizlik hala uygulamalarda devam etmektedir.
Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen, İsviçre’de ücret eşitliği ilkesi göreceli bir uygulamadan öteye geçmemiş ve hiçbir zaman tam olarak uygulanmamıştır. Bu grev sonucu kazanılmış olan cins ayrımcılığını yasaklayan yasa, pratikte uygulanmamasına rağmen, kazanılmış bir hak olarak yasal varlığı kadın mücadelesini yavaşlatan rol oynamıştır. Pratik uygulamalarda görüldügü gibi, bu yasanın varlığına rağmen çalışma yaşamında kadınlar düşük ücretle çalışmak zorunda bırakılmakta ve emeklilik haklarında düşük maaşa mahkum edilmektedirler.
Göçmen işçi ve emekçi kadınlar, birçok Avrupa ülkesinde de olduğu gibi, İsviçre’de de ücret ayrımcılığını iki kat yaşamaktadırlar. Erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen, kadın işçiler daha az ücret almakta ve böylece ekonomik olarak da iki kat daha fazla sömürüye maruz kalmaktadırlar.
Kadınların yoğun olarak çalıştığı birçok meslek dallarında dâhi yönetici pozisyonundaki kadın sayısı erkeklere oranla daha azdır. Kadınların meslek yaşamında yükselmeleri erkek bariyerlerine takılmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar kadınların ayrımcılığa karşı birleşerek daha çok mücadele etmesini zorunlu kılmaktadır.
İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu olarak tüm kadınları, işçi ve emekçileri kazanımlarını büyütmeye, hak gasplarına karşı 22 Eylül de yapılacak mitinge güçlü katılmaya çağırıyoruz.
* Her kes için eşit sosyal, siyasal, ekonomik haklar!
* Her türlü cins ayrımcılığı ortadan kaldırılmalı, eşit işe eşit ücret yasası uygulanmalıdır!
* Sağlık hizmetleri iyileştirilmeli, herkese koşulsuz ve eşit sağlık hizmetleri sunulmalıdır.
* Sosyal haklara gasplarına son verilmelidir!
* Emeklilik yaşı düşürülmeli, emeklilik maaşı yükseltilmeli, insanca yaşam hakkı korunmalıdır.
* Çalışan kadınlar için ücretsiz kreşler açılsın!
* Kadınların mesleki olarak yükselmelerinin önündeki engeller kaldırılsın!
* Anayasal hak olan eşitlik ilkesi uygulansın, uygulamayan işyerleri yasal işleme tabi tutulsun!

İsviçre Göçmen işçileri Federasyonu (İGİF)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑