fbpx

İnsan Hakları

Published on Ocak 5th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

İnterpol aramanız var mı? Varsa nasıl kaldırtabilirsiniz?

İHD İsviçre temsilciliği yayımladığı bir açıklamayla Interpol / Kırmızı Bülten aramalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada kişinin INTERPOL tarafından yakalanma ve Difüzyon kararı olup olmadığını öğrenmenin veya Kırmızı Bülteni varsa bunu kaldırmak için yapılması gereknelere ilişkin kısa bilgilendirmelerde bulunuyor.

İHD İsviçre Temsilciliğinin yaptığı açıklama şöyle:

Mülteci statüsü almış veya sığınma başvurusunda bulunmuş olanlar

Hali-hazırda mülteci statüsü almış olanlar veya siyasi sığınma talebinde bulunmuş ancak işlemleri devam edenler, 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi” ve sözleşmenin 1967 tarihli “Protokol Hükümleri”ne tabidirler.

(Sözleşmesi’nin 33. maddesi şöyledir:”Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir.

İsmi, İnterpol Bilgi Sisteminde mevcut olduğundan dolayı, herhangi bir sınır geçişinde, haklarındaki bir kırmızı bülten veya difüzyon talebine istinaden gözaltına alınanlar/alıkonanlar, kendilerini gözaltına alan veya alıkoyan otoritelere, yukarıda belirttigimiz sözleşme kapsamında, mülteci statüsünde olduklarını, ya da siyasi sığınma talebinde bulunduklarını ifade etmeli ve kendilerine verilen mülteci kimlik kartıyla / belgeyle bu durumu ispat etmelidirler.

Mülteci kimlik kartları veya sığınma başvuru evrakı üzerlerinde değilse, yakalama / alıkoyma işlemi yapan otoriteden kendilerine mülteci statüsü veren ülkeyle temasa geçerek statülerinin teyidini isteyebilirler.

Gözaltı sözkonusu ise ve süreç uzayacak gibi görünüyorsa, bir avukat marifetiyle Interpol Genel Sekreterliği (CCF Komisyonu) ile iletişime geçilerek, mültecilik statüsünün tanıdığı özel durumlardan yararlanma ve mağduriyetin en kısa zamanda sonlandırılmasını talep etme isteğine gidilebilir. Böyle bir talep ve cevaplandırılması belli bir süre alabileceğinden, dilekçede konunun acil olduğunun belirtilmesi ve imkanlar ölçüsünde bir avukat vasıtasıyla sürecin takip edilmesi faydalı olacaktır.

Başvuru yapılmaması durumunda Kırmızı Bülten kalkar mı?

Kırmızı Bültenler, talep eden ülkece kaldırılmadıkça beş sene geçerlidir. Bu sürenin bitimine altı ay kala Genel Sekreterlik ilgili ülkeye verinin INTERPOL Bilgi Sistemi’nde kalıp kalmayacağını sorar. Şayet ülke veriyi tutmak isterse, gerekçelerinin geçerli olduğunu gösteren bilgi/belgelerle bildirimde bulunur ve süre beş sene daha uzatılır. Böyle bir bildirimde bulunulmazsa, ya da kriterlere uygunsuzluk tespit edilirse, belirlenen süre sonunda veriler silinir.

Difüzyon Nedir?

Difüzyon, kırmızı bülten çıkarma işlemleri zaman alabildiğinden, aranan bir şahsın gecikmeye mahal vermeden yakalanabilmesi amacıyla, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke Interpol’ü tarafından, yine Interpol kanalları kullanılarak bir veya birden fazla ülkenin Interpol’lerine gönderilen dağıtımlı yazılardır.

Kırmızı Bülten’den farkı, İnterpol Genel Sekreterliğince değil, doğrudan talep eden ülke tarafından bir veya daha fazla ülkeye ve Genel Sekreterliğe gönderilen arama ve yakalama talebi olmasıdır. Sonuçları itibarıyla kırmızı bültenden farkı yoktur. İlgili ülkenin gönderdiği difüzyon yazısı, dağıtımdan sonra Genel Sekreterlik’çe prosedürlere uygunluğu açısından kontrol edilir. Uygun görülürse İnterpol Bilgi Sistemine yüklenir. Uygunsuzluk görülürse durum Genel Sekreterlik tarafından difüzyon talebi gönderilen ülkelere bildirilir ve kayıtlardan silinmesi istenir.

Kayıtlardan silinmesini istemek, kayıtların ilgili ülke(ler)ce silinmesini garanti etmez. Dolayısıyla, aslında geçersiz olan bir difüzyon, onu kayıtlarından silmeyen bir ülkenin veri tabanında uzun zaman kalabilir ve durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar difüzyona konu olan bireyin sıkıntı yaşamasına sebep olabilir.

Kırmızı bültenle veya difüzyonla aranılıp aranılmadığı nasıl öğrenilebilir?

Bunu öğrenebilmek için aşağıdaki yollar denenebilir.

İNTERPOL’ün web sayfasında isim kontrolü yapılabilir.

Ancak verilen web linkinden sorgulama yapmak çoğu zaman kesin sonucu vermez. Web sayfasında çok kısıtlı sayıda kırmızı bülten gözükmektedir. Listelerin tamamı ancak milli bürolar tarafından görülebilmektedir. Difüzyonların ise hiçbirisi web sayfasında görüntülenmez.

Bu tür bilgileri elde etmek için bulunulan ülkenin polisine başvurulabilir. Ancak, başvuranın o ülkenin vatandaşı olmaması, bilgi edinme hakkı konusunda ülkelerin mevzuatının farklılıklar göstermesi, aynı zamanda veri tabanlarına girişlerin çoğu zaman kısıtlı olmasından dolayı bu talebin gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar azdır. Formal olmayan yollardan alınabilecek bilgiler de sağlıklı olmaz.
İNTERPOL Dosyalarını Kontrol Komisyonu’na (CCF) yazılı başvuru yapabilir. En etkin ve kısa yolun budur

Hakkınızda Kırmızı Bülten olup olmadığına ilişkin ilk taramayı ve sonrasında CCF’e yapılacak başvurunun prosodürünü Interpol’Ün sayfasından öğrenebilirsiniz:

https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑