Sınıf Hareketi

Published on Şubat 8th, 2019 | by Avrupa Forum 2

0

İşçi sınıfı davasına adanmış bir hayat

Rosa Luxemburg’un yaşamını, mücadelesini ve dönemin sınıflar çatışmasını yansıtan fotoğraf sergisi Stuttgart sendika binasında açıldı. Sergi 15 Mart’a kadar Stuttgart, Willi Bleicherstr. 20’de bulunan sendika binasında her gün saat 08.00 ile 20.00 arası gezilebilir.

Ali ÇARMAN (Stuttgart)


Almanya, işçi sınıfı mücadelesi açısında yadsınamaz deney ve tercübelerle dolu. Sınıflar savaşında iki karşıt sınıf Burjuvazi-Proletarya kerelerce karşı karşıya gelerek güç sınamasında bulundular. Kimi zamanlarda ise kısa süreli de olsa peş peşe (1918-1919) devrimler patladı.

Kasım devrimi diye tarihe geçen bu şanlı döneme ilişkin geride bıraktığımız yıl gerçekleştirilen etkinlikler zincirine bu yılda yeni halkalar eklenmeye devam edecek. Etkinlikleri gerçekleştirenler kendilerince yaşanmışlıklar üzerine dersler çıkarıp yeni görevlerle yol almaya devam edecekler.

Bir kez daha; Rosa Luxemburg, Karl  Liebknecht, Clara Zetkin, Matilde Jacob..yaşam ve mücadeleleri üzerine en koyu en sert tartışmalar yaşanacak.

Geziye çıkmış bir sergi

Rosa Luxemburg’un yaşamını, mücadelesini ve dönemin sınıflar çatışmasını yansıtan fotoğraf sergisi Stuttgart sendika binasında kalabalık bir katılımla açıldı.

Rosa Luxemburg sergisi Münih işçi Hareketi Arşivi adlı derneği tarafından, 1990 yıllarda uzun uğraşlar sonucu hazırlandı. Daha sonraları ise Rosa Luxemburg Vakfı’nın katkılarıyla yenilenerek değişik şehirlerde sergilenmeye başlandı.

Sergide büyük emeği olan Maxi Besold, Rosa Luxemburg’un mektupları, konuşmaları ve yazılarından derlediği anlıntılarla ve uluslararası işçi hareketinin tarihinden almış olduğu belgelerle güzel bir hazırlık yapmış.

İtinayla hazırlanmış 35 adet büyük boy (A0) tablo; Polonya ve Almanya sosyal demaokratları içindeki çalışmaları, KPD (Almanya Komünist Partisi) nin kuruluş sürecini, Kasım devrimi ve hapishane dönemleri, Stuttgart yılları vede Rosa ile  Liebknecht’in katledilmeleri sonrası yaşananları konu almaktadır.

Kartallar yükseklerde uçar

Sosyalizm mücadelesinin ve Proletaryanın önderlerinden Lenin’nin ‘O bir kartaldı ve kartal olarak kalacak’ dediği Rosa Luxemburg’un doğum tarihi üzerine iki farklı tarih (25 Aralık 1870 ve 5 Mart 1870) verilmekte. Bu durum dönem dönem illegal kimlik ile yaşamak zorunda kalmış olmanın tatlı bir yanlışı olsa gerek.

Polonya doğumlu Rosa beş kardeşin en küçüğüdür. Daha beş yaşında bir çocukken geçirmiş olduğu hastalıktan dolayı kalça rahatsızlığı ortaya çıkar. Ve bu hastalık Rosa’nın kısa denecek ömrü boyunca topallamasına neden olur. Tablolarında gösterdiği gibi o yalnız siyasete değil, Kültür ve sanata, resim ve müziği sarsılmaz bir tutkuyla bağlı.

Birinci paylaşım savaşı yılları. 1914 de yapmış olduğu savaş karşıtı konuşmadan dolayı mahkemeye çıkarılır. Savcı Rosa Luxemburg’un kaçacağını düşünerek süreci hızlandırır.

İşte Rosa’nın savcıya yanıtı: Savcı bey, sizin kaçacağınıza inanırım. Bir sosyaldemokrat kaçmaz. O, eylemine sahip çıkar ve cezalarına güler. Hadi şimdi beni cezalandırın! deyip meydan okur.

Dönemin bütün sosyalistleri gibi Rosa hastalığına rağmen defalarca tutuklanır, cezaevinde kalır ve yeniden kavganın en ön saflarında yer alır.

Barışa Kurşun Çıkanlar

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht ta başında itibaren yaklaşmakta olan savaşa karşı çıktılar. Enternasyonal bu yönlü yoğun tartışmalar ve ayrışmalar yaşandı. Sosyalistler savaşa karşı savaş şiarını dile getirerek kendi burjuvalarına vurmayı bir an dahi elden bırakmadılar.

1915 ilkbaharında Franz Mehring, Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin yönetiminde Enternasyonal adlı derginin ilk sayısı yayımlandı. Sömürücü egemen sınıflar hemen dergiyi yasakladı. Ancak beş bin basılan dergi işçiler arasında elden ele dolaştı.

Bir yanda devrim hareketi gelişirken diğer yanda karşı devrim de boş durmuyordu. İşte bir tablonun önündeyiz ve şu yazılanlar için denecek bi şey bulamıyoruz. ‘’İşçiler, yurttaşlar! Anavatan yıkılmak üzeredir. Vatanı kurtarın! Tehdit dışardan değil, içeriden. Spartaküs Grubundan geliyor! Önderlerini linç edin!  Liebknecht’i öldürün!’’

Ve bunun üzerine 15 Ocak 1919 da Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht tutuklandılar. Aynı gün, Luxemburg ölene kadar işkence yapılarak öldürülüp nehre atılmış,  Liebknecht de başında yediği kurşunlarla öldürüldü.

Enternasyonalizm Bayrağı

Serginin açılışına gelenler  gruplar halinde tablolar önünde gezinirken hafiften hafife enternasyonal çalmakta. Sosyalizm, proletarya,enternasyonalizm ve militarizm terimlerinin en çok kullanıldığı bir gece yaşandı.

Rosa Luxemburg vakfında Prof. Michael Brie ilgiyle dinlenen uzun bir konuşma yaptı. DGB Stuttgart Kadınlar Grubu ise okuma tiyatrosu sunumlarıyla etkinliğe katkıda bulundular. Bir işçinin her şey çok güzel ancak bugün ve yarın yapacaklarımızı unutmayalım sözü alkışlarla desteklendi.

DGB adına konuşma yapan Philipp Vollrath doğrusu bu kadar iligi ve katılım beklemiyorduk. Bu tablo bizleri gurulandırdı diyerek herkesi sergi ile baş başa bıraktı. Toplantı; Vardım, Varım, Varolacağım sözleri ile son buldu.

Bu türden kültürel-sanatsal etkinlikler politik bilincin gelişmesine, dünü bugüne bağlayarak yarın için şlerlemeye hizmet etmektedir. Zira kültürel ilerleme toplumsal ilerlemeden ayrı ele alınamaz.15 Mart’a kadar açık kalacak olan Rosa Luxemburg sergisi Stuttgart/Willi Bleicherstr.20 de bulunan sendika binasında her gün saat 08.00 ile 20.00 arası gezilebilir.

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑