Sınıf Hareketi

Published on Ağustos 2nd, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

İşçi sınıfı krize karşı ekmeğini ve işini savunmalıdır – Volkan Yaraşır

Kriz kaçınılmazlaşıyor. Toplumun her kesimi bir ekonomik krizin içine girildiğini hissediyor. Seçim süreci ve siyasi iktidarın farklı sübvansiyonlarla krizi hissettirmeme taktikleri, ekonomik sorunların yetirince anlaşılmasını engellemişti. Ama artık her şey daha çıplak ve yıkıcı yaşanacak. Ekonomi tam bir iflas aşamasına geldi.

Süreç ilerliyor


Seçim sonuçları işçi sınıfının sınıfsal aidiyet kaybı içinde olduğunu, kültür ve kimlik politikalarının etkisinde hareket ettiğini ve sermayenin dili, aklı ve kavramlarıyla düşündüğünü ortaya çıkardı. Ve emek ve sermaye arasındaki çelişkinin başarılı bir şekilde gizlendiğini gösterdi. Seçimler yeni rejimin inşanın tamamlanması anlamına geliyor. Siyasal İslam’ın kitleler ve ezilenler üzerinde yarattığı yüksek rıza, seçimlerle kendini net bir şekilde dışa vurdu.

Ne var ki süreç ilerliyor. Yeni rejimin sınıfsal niteliği ve reflekslerinin hızla alenileşeceği bir konjonktürün içine girdik. Bu konjonktürün iki boyutu var: Ekonomide iç ve dış dinamikler son derece negatif ve kitleler nezdinde onay ve sadaka mekanizmalarının artık eskisi gibi işlemeyeceği bir sürecin içindeyiz. Kriz, rejim ve finans kapital ilişkisini daha da netleştirecek ve sermayenin istemleri yönünde hareketleri açığa çıkaracak. Daha önce OHAL ve grev ilişkisi ve arabuluculuk sistemi ve hukuk ilişkisi üzerine söylenenler bunun ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir. Fortune’nun yeni açıkladığı veriler de tezimizi güçlendiriyor. Türkiye’deki  ilk 500 şirketin kârları OHAL  şartlarında ciddi artış gösterdi. En çok kar eden şirketlerin  daha önce KİT olduğu ve yok pahasına finans kapitale satıldığı biliniyor.

Peki bu söylediklerimizin sınıf için somut anlamı nedir?

Kriz ve yeni emek rejimi

Kriz ve olası IMF’yle yapılacak anlaşmanın işçiler için anlamı açlık, işsizlik ve geleceksizliktir. Kriz, ücretlerin düşmesi, yeni hak gaspları, grev yasakları, temel ihtiyaç mallarında zamlar, reel gelirlerin azalması, daha fazla ve yoğun çalışma demektir. Finans kapital yeni rejimden reformlar adı altında beklentilerini açıkladı. Krizin bütün yükünün işçi sınıfı ve çalışanlardan çıkarılması amaçlanıyor. Sömürü oranlarını artmasına dayalı bir stratejinin hayata geçirilmesi talep ediliyor. Bu süreç bir başka yandan yeni emek rejiminin inşası anlamına geliyor. Sistematik güvencesizleştirme ve esneklik üzerinden şekillenecek yeni emek  rejimi sınıfın enkazlaşmasına yol açacaktır.

Örgütlenmenin acilliği

İş yeri kapatmalarının, yaygın iflasların yaşanacağı bir döneme girdik. İşimizi kaybetme olasının yanında, ücretlerimizi alamayabilir, en temel hakkımız olan kıdem ve ihbar tazminatlarımızı kaybedebiliriz. Bu risklere karşı her işçi işyerindeki arkadaşlarıyla bir araya gelmeli, hızla işyeri komiteleri kurmalıdır. Komiteler bizlerin kolektif düşünme, davranma ve hareket etme organlarıdır. İşçiler ancak örgütlü olduğunda bir güçtür ve ancak örgütlü olduğunda haklarını korur ve geliştirir.

14.07.2018

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑