fbpx

İsviçre

Published on Şubat 10th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

İsviçre “Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Ve Nefretle Mücadele”ye EVET dedi

9 Şubat 2020’de İsviçre genelinde iki halk oylaması düzenleyen parlamento İsviçre vatandaşlarının görüşüne başvurdu. “Daha Ekonomik Konutlar” ve “Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Ve Nefret Çağrısı İle Mücadele“ isimli halk oylamalarında birinciye sonuçları açıklandı. İsviçreliler birinci oylamaya hayır derken, “Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Ve Nefret Çağrısı İle Mücadele” oylamasında yüzde 63,1 oranıyla “evet” dedi.

Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Ve Nefret Çağrısı İle Mücadele

Federal Parlamento, Aralık ayında gerçekleştirdiği bir oturumunda, ırkçılık karşıtı ceza hukukunun bir parçası olarak, cinsel yönelime dayanan nefret ve ayrımcılık çağrılarının da cezalandırılmasına karar vermişti. Genç SVP’liler ile Gençlik ve Aile Çalışma Grubu’ndan oluşan referandum komitesi, bu yasa düzenlemesine karşı 67.000 geçerli imza toplamıştı.

İsviçre Anayasası’nda, yaşam tarzı temelinde ayrımcılığı yasaklamasına rağmen, insanların cinsel yönelimlerine dayalı nefreti azmettirme konusunda yasal boşluklar mevcut.

Var olan ceza kanunu sadece ırk, etnisite veya din ayrımcılığının kovuşturulmasını öngörürken, homofobik ve cinsel tercihli ifadeler buna dahil edilmiyor.Bu nedenle de, genelleştirilmiş homofobik ifade karşıtı olan eleştirel ya da saldırgan ifadeler, mevcut olan mevzuat tarafından kovuşturulmuyor.

Yeni düzenleme ile, cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı da içerecek şekilde, ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmek için mevcut Ceza Kanunu hükümlerinin genişletilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, İsviçre Ceza Kanunu’nun 261’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecek;

“Bir kişiye veya gruba; ırkı, etnisitesi, dini veya cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılıkta bulunanlar, halkı kin ve düşmanlığa teşvik edenler, bir ırkı, etnisiteyi, dini veya cinsel yönelimi toplumsal ideolojik propaganda yoluyla sistematik olarak bastıranlar ve karalayanlar, aynı nedenlerle propaganda faaliyetleri düzenleyenler ve buna katılanlar, söz, yazı, resim, jest, şiddet veya başka yöntemlerle bir kişiyi veya grubu aşağılayıp onlara karşı ayrımcılık yapanlar, ırk, etnik köken, din veya cinsel yönelimleri nedeniyle bir insan grubunu insan onuruna aykırı bir şekilde aşağılayanlar, bu sebeplerden birine karşı ya da biri sebebiyle ayrımcılık yapanlar, soykırımı veya insanlığa karşı işlenen diğer suçları reddedenler, bunları önemsiz gibi gösterenler ve bir kişiye veya bir gruba ırk, etnik köken, din veya cinsel yönelimleri için kamu hizmeti sunmayı reddedenleri haklı çıkaranlar, üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.“

Halka ne soruldu?

14 Aralık 2018 tarihinde Ceza Yasası’nda ve Askeri Ceza Yasası’nda yapılan “Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık ve Nefret Çağrısı ile Mücadele“ isimli değişikliği kabul ediyor musunuz?

Bu halk oylaması sonucunda oy kullananların yüzde 63,1’i evet oyu kullandı ve parlamentoda alınan “Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık ve Nefret Çağrısı ile Mücadele” yasasının uygulanmasına destek verdi.

Daha Ekonomik Konutlar Halk İnisiyatifi (Mehr bezahlbare Wohnungen)

Halk oylamasındaki diğer başlık olan “Daha Ekonomik Konutlar“ isimli halk oylamasını kabul etmek istiyor musunuz? sorusunun ayrıntıları ise şöyleydi:

İsviçre Kiracılar Birliği’nin gündeme getirdiği bu halk inisiyatifi için 104.800 geçerli imza toplamış, toplanan imzalar 18 Ekim 2016 tarihinde yetkili devlet kurumlarına sunulmuştu. Federal Hükümet, 9 Ekim 2019 tarihli toplantısında, bu inisiyatifin halk oyuna sunulmasına karar vermişti.

İnisiyatif öncüleri, konut piyasasında son yıllarda yaşanan gelişmelere, Federal Hükümet’in konut politikasına ve konut politikaları ile ilgili aldığı kararlara tepki gösteriyorlar.

Düşük maliyetli konut tedarikini arttırmayı hedefleyen inisiyatif şu önlemleri talep ediyor;

  • Önceden planlanmış genel konut inşaası planlarının teşviki yerine, düşük maliyetli kiralık konut arzının teşviki yapılmalıdır. Bu teşvik kantonlarla işbirliği içinde uygulanmalıdır.
  • Kamu destekli tadilat projelerinin, düşük kiralı konutların kaybına yol açmaması için uygun önlemler alınmalıdır.
  • Yeni konutlarda, kâr amacı gütmeyen konut inşaatının payı ülke genelinde en az %10 olmalıdır.
  • Kantonlar ve belediyelere, kar amacı gütmeyen konut inşaatını teşvik etmek amacıyla uygun araziler için ön alım hakkı tanınmalıdır. Buna ek olarak Federal Hükümet, kantonlara ve belediyelere, devlete veya kamu şirketlerine ait arazilerin satımı durumda da ön alım hakkı vermelidir.

Federal Hükümet ve Parlamento “Hayır“ yönünde görüş bildirmiş, “piyasalardaki rahatlamaya rağmen İsviçre nüfusunun konutlandırılmasının yüksek öncelikli olduğunun ve nüfusun büyük bir kesiminin bölgesel düzeyde uygun fiyata ev bulmasının zor olduğunun farkındadır. Ancak inisiyatifin talep ettiği önlemler, federasyona ve kantonlara ekonomik yük getirecektir.” demişti. Federal Hüküme aynı zamanda, kâr amacı gütmeyen konut lehine, uygun fiyatlı konutları teşvik etmek için, önümüzdeki on yıl içinde 250 milyon frank tutarında bir fon desteği sunmayı taahhüt etmişti.

Federal Parlamento’da çoğunluğu oluşturan sağ partilerin desteği ve propagandasıyla İsviçre halkının yüzde 57, 1’i “Daha Ekonomik Konutlar“ talebine “hayır” dedi.

AF Haber

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑