fbpx

İsviçre

Published on Temmuz 3rd, 2020 | by Avrupa Forum 11

0

İsviçre Demokratik Güç Birliği, Zürich’de Sivas Katliamını lanetledi

İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Demokratik Güç Birliği organizesi ile Sivas katliamında yaşamını yitirenler anıldı.

Eylemde Sivas katliamı başta olmak üzere, Türk devletinin Alevilere, Kürtlere, Ermenilere ve tüm ezilen halklara yönelik gerçekleştirdiği katliamlar protesto edildi.

Saygı duruşu ile başlayan anmada, “Unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankart ile Madımak’ta katledilen 33 canın fotoğrafları taşındı. Demokratik Güç Birliği adına yapılan açıklama ardından eylem sona erdi.

Demokratik Güç Birliği’nin açıklaması;

Bugün SİVAS katliamının üzerinden tam 27 yıl geçti.

Bu devletin tarihi,soykırımlar ve katliamlar tarihidir. 915 Ermeni 919 7-8 Eylül Pontus- Rum, Asuri- Süryani, Keldani, Yezidi halklarımıza karşı soykırım politikaları Dersim,Şeh Sait ,Koçgiri, Ağrı Zilan katliamları.. Darağaçlarından ,Kızıldereye, Amed zindanlarından Cizre bodrumlarına, Maraş’tan Roboskiye, Suruçtan Ankara’ya , Gazi den Geziye yapılan katliamlar hız kesmeden devam ediyor..

Faşist diktatörlük, Kürd halkımıza, Alevi halkımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza tüm ezilen işçi ve emekçiler üzerindeki pervasızlığı şiddeti içerde ve sınır ötesinde devam ettirmektedir.

Ayrımcılık,  baskı, ötekileştirme, terörizm hiç değişmedi. İslamcı dinci mezhepçi ideolojinin devleti ele geçirme, devleti tahkim etme ve egemenliğini sürdürme anlayışının sonucu, toplumu dönüştürme ve baskıları artırarak devam ettirmektedir. Dolayısıyla Sivas’ın Külü Sivas’ın sisi hala devam ediyor.

O dönemde iktidardaki figürlerle bu günkü figürler farklı gibi görünse de hepsi bir birini tamamlayarak, besleyerek büyüterek bu güne gelinmiştir. O dönemin Cumhurbaşkanı Sivas katliamı için münferit olay.. Başbakanı “Halkımıza bir şey olmadı, otel yandı.”… Belediye Başkanı “gazanız mübarek olsun ” demişti.. Bugünkü Sivas Valisi katledilen insanlarımız için “vefat ettiler “, Sivas katliamı içinde “Sivas olayları “diyerek olağanlaştırıp meşrulaştırmıştır..

İnsanlık suçu işleyenlerin cezası asla zaman aşımına uğrayamazken. Sivas katliamı katillerinin davası ” zaman aşımına ” uğratılmış Faşist Cumhurbaşkanı da “milletimize hayırlı olsun.” demiştir.

Hapishanelerde 70 yaşın üzerinde onlarca tutsağımız annelerimiz varken, hamile kadınlar,bebekler varken, binlerce Hasta tutsaklarımız bulunurken, zindanları her gün bu şekilde doldururken, Sivas’ın bir numaralı katilini affedip dışarı çıkarıyor.

Tarihsel sürece baktığımız da bunların her birinin sistematik yaygın ve dönemsel olarak yaşandığını görüyoruz biliyoruz. Sivas katliamı, bu katliamlar silsilesinde kendine has özelliğiyle çok farklı bir noktada ele alınması gereken bir katliamdır. Sivas katliamı yaşandığı dönemde dünyada ve Türkiye’de çok ciddi konjuktürel değişimler söz konusuydu. Hepimizin bildiği gibi 1989 da Sovyetler Birliğindeki soğuk savaş dönemi sona erdiriliyordu. Küresel kapitalizimle finans kapitalizmi, emperyalizmin tutkuları anlamında Ortadoğu’yu yeniden şekillendiriliyordu. Bu şekil vermede siyasal islam hegonomik anlamda, ideolojik söylemin temelini oluşturuyordu ve bu oluşumda büyük Ortadoğu projesinde de Türkiye’ye bir rol veriliyor. Türkiye’ye verilen bu rolün, hazırlıkları 90’lardan itibaren Türk ve Kürd halklarına çok büyük acılar yaşatılarak sürdürülüyor.. Kürd halkımıza yapılan soykırım, faili meçhuller, yargısız infazlarla, köy boşaltmalarla.. o dönemin startını Alevi halkımızın da şahsında SİVAS katliamı ile de en üst boyuta çıkardılar…Kan gözyaşı şiddet yürüterek, savaşla faşist diktatörlük kendi iktidarını kurumsallaştırdı…Bilincimizi ve algılarımızı, acılarla katliamlarla kanla gözyaşıyla sürekli parçalıyorlar..!

Bizlerde inatla ısrarla Sivas katliamını unutmayacağız unutturmayacağız .. Devrimci görev ve sorumluluklarımızı her gün daha fazla yerine getirmeliyiz, hesap sormalıyız… Faşizme karşı daha fazla örgütlenmeliyiz..  Tüm ezilen halklarımız, yok sayılanlar, ötekileştirilenler, kadınlar, gençler, birleşik cephede mücadele yürütmeliyiz.. Acılarımızı öfkeye dönüştürüp, Özgür, eşit adil bir toplum yaratacağımıza olan UMUDUMUZU her gün daha fazla büyütmeliyiz…

Ve mutlaka biz kazanacağız…

Faşizme karşı omuz omuza..!

İsviçre Demokratik Güç Birliği

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑