Göçmenlik

Published on Kasım 23rd, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

İsviçre yabancılar yasasına bağlı oturumda sert rüzgar: En yüksek kriter finans – Emine Sarıaslan

1 Ocak 2019’dan itibaren „Federal Yabancılar ve Entegrasyon Yasası“ uygulanacaktır. Yasa birkaç iyileştirmenin haricinde birçok sertleştirmeyi de beraberinde getiriyor: Yerleşim izni (C-kimliği) sadece „iyi entegre“ olmuş olanlara verilecektir. İsviçre Sığınma ve Göç Yasası Gözlemevi’nin (SBAA) belgelere dayalı olarak yaptığı açıklamada belirttiği gibi, göçmenler mali olarak zor bir durumda olduklarında, sert bir uygulamayla karşılaşacaklar.

“Maria” bir İsviçre vatandaşı ile evlendikten sonra 2004 yılında oturma izni B’ yi almaya hak kazanmıştır. Ancak boşandıktan sonra eski eşi, oğullarına nafaka ödemeyi reddetmiştir, bu yüzden Maria nafaka avansı almak için başvurmak zorunda kalmıştır. Göçmen bürosu, 2012 yılında “Maria” yı uyararak, sosyal haklardan yararlandığı için B oturma iznini iptal etmekle tehdit etti. Maria’nın bu konudaki açıklaması Göçmen Bürosu tarafından göz ardı edildi. Ancak, avukatının yeni bir mektup yazarak, Maria’nın sosyal yardım almasında kendisinin herhangi bir hatasının olmadığını ve “Maria” nın şu anda çalıştığını belirtmesinden sonra uyarı geri çekildi ve B oturma izni uzatıldı (SBAA’nın 251. Sayılı dosyasından alınan bir örnek).


Sosyal yardım alanlarda oturma izni iptali

Yabancılar yasasına göre, eğer bir kişi sosyal yardım alıyorsa oturma izni iptal edilebilecek. Ancak, kişi kendi hatası olmadan sosyal yardım almak zorunda kalmış ise durum farklılık arz etmektedir. Yine de, SBAA nın insan hakları 2017 yılı uzman raporunda belirttiği gibi “Maria”nın yaşadıklarının tek bir vaka değildir. Son yıllarda, yetkililerin yabancıların oturuma iznini uzatması ve iptal etmesi ile ilgili uygulamlarda sertleşme yaşanmaktadır. Ayrıca SBAA, kendi hatası olmadan sosyal yardım almak zorunda kalmış kişilerin de oturma izninin uzatılmaması vakıalarını da belgelemiştir.

Aile birleşiminde bile finansal kriter belirleyici

Ayrıca, aile birleşiminde de finansal koşul önemli kriter olmaya başladı: SBAA’nın raporunda belirttiği gibi, kantonlar genellikle aile birleşimi için başvuruları gelecekteki sosyal yardıma bağımlı yaşama ihtimali üzerinden değerlendirmektedirler.  Maddi duruma, ailenin birleşiminden, ailenin birlikte yaşamasından daha fazla önem verilmektedir .

Federal hükumete göre entegrasyonu teşvik etmek

Yeni Yabancılar ve Entegrasyon Yasası’na göre Federal Hükümet, göçmenlerin iş üzerinden entegre edilmesini daha çok teşvik edecek. Esas olarak ilticası tanınmış ve geçici olarak alınmış mültecilerin iş yaşamına entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için çalışma müsaadesi prosedürünün kolaylaştırılması sağlanmaktadır. İşveren, işi bildirmek ve yere, mesleğe ve branşa göre standart ücret ve çalışma koşullarına uymakla yükümlüdür.

Oturma müsaadesi entegrasyona bağlı olacak

Oturma izni entegrasyona bağlı olarak verilecek. Dil bilmek ve iş hayatına katılmak entegrasyon kriterleri olarak belirlendi. Göçmenlik statüsüne bağlı olan haklarda, dil yeterliliği daha yüksek tutuluyor. “Ekonomik yaşama katılım” (çalışmak) şart ve istisnalar sadece iş yaşamına katılımı engelleyen bir sakatlığın mevcut olduğu veya bakım sorumluluğu, örneğin çocuk bakımı durumunda mümkündür. Yasa „kendi hatası olmadan sosyal yardım almak zorunda kalmış olmayı“ istisna olarak değerlendiriyor. Ancak, SBAA’nın örneklerinde de, görüldüğü gibi „kendi hatası olmadan sosyal yardım almak zorunda kalmış“ kişilerin oturma izni uzatılmıyor.

C-kimliği iptal edilebilecek

C-yerleşim kimliğine sahip olanların kimlikleri de ellerinden alınabilecek. Bu, bugünde mümkün ve kamu güvenliğini ve düzeni ihlal durumunda veya sürekli sosyal yardım alınması durumunda C-kimliğine el konabiliyor. Ancak yeni yasa kapsamında yetkililer, entegrasyonun zayıf olduğu durumlarda C-kimliği yerine B-kimliği verebilecek veya C-kimliğini tamamen iptal edebilecekler. Yetkililer aynı zamanda oturma iznini entegrasyon anlaşmasına bağlı kılabilecekler.

Göçmenlik statüsünde belirsizlik

Yasadaki değişikliklerle birlikte, göçmenlerin, göçmenlik statüleri, entegrasyon çabalarına ve bunu kanıtlamalarına bağlı olacaktır. Bu uygulamayla birlikte önümüzdeki yıllarda oturum güvencesi azalacaktır.

23.11.2018

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑