Kültür Sanat

Published on Şubat 20th, 2019 | by Avrupa Forum 7

0

Kaybolmaya yüz tutan bir dil’i yaşatma mücadelesi: Zazaca

AF/ Arnhem

Arêyê Kay (Oyun Değirmeni) Tiyatro Topluluğu kendi imkanlarıyla, kaybolmaya yüz tutan Zazaca dilini yaşatmak ve toplumun kültür zenginliğine katkı sağlamak üzere yaklaşık 9 yıldır var gücüyle çalışıyor. Zazaca yazdıkları ve oynadıkları oyunlarla Türkiye’nin dört bir yanında ve davet edildikleri bazı Avrupa ülkelerinde halk tarafından yoğun ilgi ve destekle karşılaşıyorlar. Ancak bu grubun faaliyetlerini sürdürebilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları var. Arêye Kay ( Oyun Değirmeni) tiyatro grubu adına Yönetmen Yılmazcan Şare’nin yaptığı açıklama şöyle: Ana dilimiz olan Zazaca/Kırmançki kaybolma tehlikesi ile yüz yüzedir. KAYBOLMAK: Kaybolmak ne demek? Dillerin kaybolmasındaki en önemli etkenlerden biri: ‘’Bilenlerin konuşmaktan vazgeçmesi.’’ UNESCO’ya göre bir dil, konuşanlarının azalması ve yeni kuşaklara aktarılmaması nedeniyle kaybolma riskiyle karşılaşıyor. Genellikle başka bir dilin üstünlüğü ve gücü altında ezilen diller ‘’askeri, ekonomik, dini, kültürel veya eğitim mecburiyetleri ile topluluğun kendi diline olumsuz yaklaşımı’’ nedeniyle baskı altına alınınca tükenmeye de yüz tutuyor.


Amacımız kaybolmakta olan diller arasında yer alan Zazaca/Kırmançki’nin bu yok oluşuna engel olmak ve bu dilin korunması amacıyla yapacağımız tiyatro çalışmaları ve programları yürütmek. Ayrıca, çok kültürlülük ve dillilik alanında toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşmasını sağlamak için kamu, yerel idareciler, kamu ve özel kuruluşları, sivil toplum örgütlerinde hoşgörü zeminini sanatsal araçlardan biri olan tiyatro ile oluşturmayı planlamak. Bununla birlikte yerel yönetimlerimizin kaybolmaya yüz tutmuş olan dilimizi yaşatma çabamıza destek vermelerini, verecekleri bu desteğin toplumda dil ve kültür zenginliği, barış ve hoşgörüye zemin oluşturacağı aşikârdır. Yerel yönetim ve STK‘ların verecekleri destekleriyle; – Dili toplumda görülür kılmak, – Tüm toplumda çok dilli bir algı bilinci oluşturmak, – Zazaca/Kırmançki konuşulan bölgelerde yerel belediyeler ve STK’lar aracılığı ile çalışmalarımızı topluma sunmak (Çeşitli kültür merkezleri, halkevleri, sendikalar, yerel kamu alanları vb.), – Dilini kullanmanın önemi bakımından bilgilendirmeler yapmak; belgesel ve kısa film çalışmaları buna örnek verilebilir. – Zazaca/Kırmançki diline meyilli olanların öğrenmeyi istemelerini sağlamak – Çok kültürlülük ve anadilini kullanmanın önündeki önyargıları kırmayı hedeflemek, – Çok dillilik ile ülkemizdeki demokratik iklimin güçlendirilmesinde sanatsal farkındalık yaratmak, – Bu dili konuşan bireylerde kendi dilini kullanmaktan utanmamaları ve kültürel bir varlık oldukları bilincini geliştirmek, – Anadilini konuşma alanlarının varlığını göstererek, anadili kullanmama korku ve travmasına tiyatro ile çözüm olmak, – Bu dili konuşanlardaki yalnızlaşmanın önüne geçmek… Sevgilerimle Serdar Kılıç

Zazaca Tiyatro ve Müzik Dinletisi: Arêyê Kay 13 Mart 2019 çarşamba günü 19:30 Hollanda’nın Arnhem şehrinde gösterimi olacak.


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑