fbpx

Latin Amerika

Published on Kasım 8th, 2019 | by Avrupa Forum 1

0

Küba’da antiemperyalist buluşma

1 – 3 Kasım 2019 tarihleri ​​arasında Küba devletinin ev sahipliğinde Havana’da “Neoliberalizme karşı Anti-emperyalist Dayanışma ve Demokrasi” Konferansı düzenlendi. 95’ten fazla ülkeden 1.300’den fazla katılımcının hazır bulunduğu konferansın açılış konuşmasını Küba Uluslararası Dostluk Enstitüsü (ICAP) Başkanı Fernando Gonzales gerçekleştirdi.

Deniz Kıllı / Küba

İki gün süren konferansta 61 maddelik bir eylem planı benimsendi.

Solun Zorlukları

Konferansta dünya genelindeki sol ve ilerici hareketlerin karşı karşıya oldukları zorluklar ele alındı. Bu başlık altında yoğun olarak tartışılan konu medya oldu. Yüzde 90’ı en büyük tekellerin elinde bulunan yaygın medya araçlarına karşı sosyal medyanın önemine vurgu yapıldı. Neoliberalizmin yeni saldırılarına karşı sosyal medya ve dijital iletişim ağlarının kullanımındaki artışa dikkat çekilerek, bu imkanın daha etkin ve efektif kullanımı için tartışmalar yürütüldü.

Ayrıca sınıf mücadelesinin feminist, ırkçılık karşıtı ve ekoloji mücadeleleriyle bağını ve etkileşimini artırmanın ve bu mücadeleleri antikapitalist bir zemine yönlendirmenin önemine dikkat çekildi.

Lula’ya özgürlük

Bir yıldan fazla bir süredir cezaevinde bulunan Brezilya eski devlet başkanı Luiz Ignacio LULA da Silva’nın serbest bırakılması için 14 gün içinde Küba’da 2 milyondan fazla imza toplandı. İmzalar konferansta Brezilya heyetine teslim edildi.

Konferansta Nikaragua, Arjantin, Şili ve Honduras’taki gelişmeler hakkında güncel raporlar hazırlandı. Evo Morales’in başarılı seçim sonuçlarından bahsedildi ve Bolivya’nın Çokuluslu Devletine bir dayanışma mesajı gönderildi.

Komisyonlar çalıştı

Konferansta aşağıdaki başlıklar çerçevesinde oluşturulan komisyonlar iki gün boyunca çalışmalar gerçekleştirdi.

Küba ve diğer gereksinimlerle dayanışma

Serbest ticaret ve ulus ötesi şirketlere karşı halklar

Dekolonizasyon ve kültürel savaş

Stratejik iletişim ve sosyal mücadele

Gençlik: Stratejiler ve mücadelede süreklilik

Demokrasi, egemenlik ve anti-emperyalizm

Entegrasyon, kimlikler ve ortak mücadeleler

Öne çıkanlar

Konferansta öne çıkan kimi sonuçlar şöyleydi:

– Gençler varolan çalışmalara daha fazla dahil edilmeli dayanışma faaliyetlerinde daha aktif yer almalı.

– Mücadele daha iyi koordine edilmeli ve dayanışma derneklerinin ittifakları güçlendirilmeli.

– Muhalif sosyal hareketlerin kriminalize edilmesi engellenmeli, sosyal platformlar daha etkin kullanılmalı.

– Serbest ticaretin bir parçası olan kaynakların ve insanların merkezileşmesi neoliberal uygulamaların  sonucu olarak gösterilmeli ve buna karşı mücadele edilmelidir. Latin Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere üçüncü dünya ülkelerinde toprakların işgali de ele alınmalı ve buna karşı durulmalı.

– Kültür, her toplumun bir bileşenidir. Kültürün sömürgecilik tarafından asimilasyonu ile mücadele edilmelidir. Neoliberal hükümetlerin kullandığı dezenformasyon hızla artıyor. Kültürel ve politik medyanın oluşumu için kurulacak çalışma merkezleri iletişimi çoğaltmak için yardımcı olacaktır. Sokaklarda ve çeşitli topluluklar içerisinde yürütülecek günlük ajitasyon ile bu etki artabilir.

– Gençlerin güçlü bir şekilde etkileşimde bulunduğu internet, daha etkili ve planlı biçimde kullanılmalıdır. Ek olarak, yalnızca gençliğe ve ilerici güçlere değil, aynı zamanda hümanist ve barış hareketlerine de ulaşılmalıdır.

– Siyasi ve kitlesel örgütler Küba gerçekliği hakkında bilgi yaymalı. Uluslararası hukuka veya Helms Burton yasalarına aykırı olan ablukalara karşı enternasyonal mücadele güçlendirilmeli. Toplumun militarizasyonu ve ulusal egemenliğin askeri üsler tarafından ihlal edilmesi eleştirisi de ortak mücadelenin bir parçasıdır.

– Dayanışma hareketlerinin çok çeşitli olabileceği gözden kaçırılmamalı. Halklar arasındaki diyaloglar, kültürün aynı zamanda bir kimlik üreticisi olduğu fikrine de rehberlik etmelidir. Bu amaçla, dijital platformlar ortak mücadeleleri birleştirmemize ve ayrılma girişimlerini engellememize yardımcı oluyor. Diğer önemli hedefimiz ise emperyalizmin saldırıları altında acı çeken halklarla dayanışmayı büyütmek olmalı. Önümüzdeki 2 yıl içinde çeşitli uluslararası kongrelerde bu konulara daha fazla dikkat çekmeliyiz.

Konferans 2020’nin “halkların taarruz yılı” olacağı belirlemesiyle son buldu.

Konferansta 2020’nin mücadele perspektifinin “neoliberalizme karşı halkların demokrasi mücadelesi” olması gerektiği belirtildi. 2020 Mayıs ayının sonunda “Emperyalizme hayır, yaşama evet” sloganıyla dünya çapında bir eylem haftası olacak. Önümüzdeki 16 Kasım, “ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Protesto Günü” ilan edildi. Washington’un tüm diplomatik temsilcilikleri önünde, ABD’nin politikalarına karşı dünya çapında eylemler gerçekleştirilecek. Avrupa Küba dayanışma grupları, çalışmalarını koordine etmek için 16-19 Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında Rusya’da buluşmayı kararlaştırdı.

Pazar günü gerçekleşen son oturumda, pek çok bakan, farklı ülkelerden eski başkanlar ve Küba kitle örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu. Konferans, Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raúl Castro’nun huzurunda Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’nun kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

8 Kasım 2019

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑