fbpx

Yazarlar

Published on Aralık 19th, 2019 | by Avrupa Forum 20

0

Maraş’tan Hapishanelere ve Roboski’ye türkülenir gecem gözlüm – Hilmi Toy

Bugün 19 Aralık. 41. Yılı Maraş katliamının. 41 yıl önce bugün elleri kan, gözleri kan, dilleri kan, kandan beslenen vampirler Maraş katliamını yaptı. Beş gün beş gece kanları akıtıldı kanlı katillerce Maraş halkının. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sokak sokak, ev ev, tek tek ve toplu kıyımdan geçirildi insanlar. Maraş’ta SOL’un gelişmesinden, halkın yüzünü devrimci, sosyalist harekete dönmesinden huzursuz olan kont-r-gerilla ve faşist güçler tarafından Alevileri ve devrimcileri hedef alan bir katliamıydı Maraş. Maraş katliamının ardından SOL’un güçlü olduğu illerde Sıkıyönetim ilan edildi önce. Halkçı belediyecilik ve yerel yönetim bakımından Örnek olan Fatsa’ya “Nokta Operasyonu” düzenlendi sonra. Ve son adım olarak 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbe yapıldı. İşte bu sürecin ilk adımıydı Maraş. Bu nedenle Maraş’ta Feryadı göğe erdi insanların. Zalimin zulmü arşa çıktı.

Bozkurtlar diyordular kendilerine, Asenalar, ülkücüler diyorlardı adlarına katillerin. O gün bugündür kanıyor yarası Maraş’ın. Ne acısı dindi, ne ağrısı, ne de davası bitti.

Ama yıllar yıllar sonra Ecevit’in çekmecesinden çıktı Maraş’ın kara kutusu. Ve Ecevit hükümet kurdu Maraş’ın failleriyle ölmeden önce. Bugün de CHP ve Kılıçdaroğlu “ülkücülerin başımın üstünde yeri var” diyerek Bozkurt selamı veriyor. Hem de Sivas’ı yakanlarla kol kola girerek. Bir insanın yaşanan zulüm karşısında eşine “beni sen öldür” demesini anlıyor musunuz? Şairin dediği gibi;

“İnsan yüzü güzeldir çirkindi bunların ki. 

İnsan yüzü sıcaktır soğuktu bunların ki. 

Elleri el değildi, eli andırıyordu. 

Gözleri göz gibiydi, bakışsızdılar.

Göğüse benzer bir kafesti taşıdıkları içinde yürek yoktu. 

Kapıların arkasında emeklememiş, beşiklere belenmemişlerdi. 

Karda tipide girdiler akşam sofralarında evlerimize.”

Yüreğinizde ne hissediyorsunuz? Bu Unutulur mu?

Bugün 19 Aralık. 19 yıl önce bugün 20 hapishanede birden naklen yayında adına “hayata dönüş” denilen hayatları söndürme operasyonu ile bir katliam yapıldı. Maraş, Sivas’ta yaşananlar bir de hapishanelerde yaşatıldı insanlara. Diri diri yakıldı insanlar. “Su yoktu ama biz yanıyorduk” diyordu tutsaklar. 

 O gün yaşananları “Evet, kör edici bir yangının ortasındaydılar. Ve ateş harlandı, derilerine yapıştı. Korlaştı bedenleri, köze çevrildi yürekleri. Oysa aylardan Aralık, iliklere dek işleyen bir ayaz, buz gibi soğuk, dışarısı kış, karakış… Zemheri yangına dönüşmüş. Nasıl bir cehennemdi bu? Karbon monoksit havada asılı duruyordu. Nefes almak bile mümkün değildi. Soludukları tek şey dumandı. Bağırtı, cayırtı, gürültü, patırtı, korkunç bir hengâme” demişti yazar Alper Turgut /İki elim kızıl kandadır kanda yazısında. Televizyonlar naklen verdi operasyonu. Naklen yayında bir katliamdı. 30 tutsak yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaşamında iz bırakacak düzeyde yaralandı. 19 Aralık katliamı tam anlamıyla bir devrimci kadro katliamıydı. Dönemin başbakanı Ecevit, “ülkede huzuru sağlamak ve yönetmek için önce hapishanelerden başlamak gerekir” açıklamasını yaparak saldırıyı onayladı. Ecevit başbakan, Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı idi.

Ne tesadüf Maraş katliamında da Başbakan Ecevit’ti.

Ve 29 Aralık, tam 8 yıl önce bugün, Roboski’de kara mı kara, kapkara bir gece, bir gün. Aralık, Kapısını Aralık bırakmıştı katliamlara. Roboski’de bu aralıktan girmişti memleketin sınırda bir kentine. Sırtlarında ömürlerini kısa kılan yaşam yükü. Paramparça edilen bedenleriyle 34 insan. Can pazarı sınır boylarında. Ekmeğini kazanırken ölüm vurur damgasını alınlarına. “Kalsın benim davam, divana kalsın” der gibi. Tarihte “33 kurşun” olayı tekerrür eder gibidir Roboski. Silinmez izi günden geceden. Kara talihi memleketin, tarihe düşen kara leke.

“Şu anda dünyanın gözleri önünde

Kan sıçrarken yaşamın yüzüne

Bu lekeyi tarihten kim siler

Bu katliam utancını kimler” demişti şiirinde Adnan Yücel.

Yıllar geçse de tarih unutmaz, unutmaz bu tarihi kalbimiz. Unutmak insanın insanlığına ihanetidir çünkü.

Maraş’ta, Hapishanelerde, Roboski’de katliamlara karşı direnişe güzelliklerini verenler oldu. İşte onlardan biri de Hacer Arıkan, “devrimden sonra her şey daha güzel olacak. Çünkü ben devrime güzelliğimi verdim” demişti.

Bu hayat kavgasına güzelliklerini verenlerin anısına saygıyla…

Tags: ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑