fbpx

Kürdistan

Published on Haziran 18th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

MÖP Türkiye’nin işgalci saldırılarını kınadı

Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP) bir açıklama yayımlayarak Türk devletinin Mahmur, Şengal ve Kandil’e yönelik saldırılarını, işgal girişimlerini kınadı. MÖP Türk devletinin yanı sıra bu işgale destek sunan yerel güçleri de eleştirdi.

MÖP’ün açıklamasının tam metni şöyle:

MÖP olarak Asuri/Süryani/Keldani halkı adına, Türk ırkçı, soykırımcı, faşist ve sömürgeci devletin Kürt halkının, Ezidi toplumunun ve halkların iradesine yönelik olarak Mahmur, Şengal ve Kandil’de sürdürdüğü işgalci saldırısını kınıyor, lanetliyoruz! Ayrıca, yerelden soykırımcı Türk devletine destek sunan yerel siyasal oluşumları da kınıyoruz.

Türk sömürgeci devletinin Kürt halkına karşı bu saldırgan ve kindar olmasının sebebi; Kürt ulusunun benimsediği onurlu yaşam tarzıdır. Türk ırkçılığı hasta, psikopat ve ahlaksız bir zihniyete sahip olmasından dolayı, karşısında onurlu bir mücadele yürüten, kesintisiz bunu sürdüren ve her türlü yönelime karşı ayakta durmayı, demokratik alternatifler geliştiren KÖH’e karşı kudurmuşa dönmüş, mayası bozulmuş ve ne yapacağını şaşırmıştır. Bu yüzden en ahlaksız şekillerde gerilla, sivil, siyasi, kadın, çocuk ve ihtiyar demeden saldırmaktadır. Türk devleti bu şekilde; Kürt halkının, dostlarının iradesini kırabileceğini, zayıflatacağını ve Türk ırkçı devletine teslim olacaklarını sanıyor. Türk devleti bu onurlu iradeye karşı PKK M.K. üyesi Mazlum Doğan öncülüğünde 1982 yılında Amed zindan direnişinde ilk yenilgisini almış, bu irade süreç içerisinde tüm ezilmiş ulusları eşit, özgür ve demokratik bir alternatifle birleştirmiştir. Dolayısıyla Türk sömürgeci devletinin saldırıları zarar verebilir ancak o da Osmanlı gibi yıkılmaya mahkûmdur.

Türk devlet=İŞİD zihniyeti bütün bölge halklarından, devletlerinden nefretle karşılanmaktadır. Ortamı muğlaklaştırmak, gündemi değiştirmek temelinde kendi iç krizini ayakta tutabilmek için; Libya, Suriye ve Güney Kürdistan bölgesine emperyal, işgalci politikalarla yönelmektedir. Kendi toplumunu her şeyden yoksun bırakmakta bu onursuz Türk devlet sistemi, başka ülkelerin iç sorunlarına müdahale etmekte, bu duruma karşın her yerde karşı yönelimlerle karşılanmaktadır. Dünya’nın kuruluşundan bu yana birçok emperyal, sömürgeci ve işgalci güç göründü, birçok halkı tar u mar ettiler, yalnız eninde sonunda yaptıkları zulümde boğuldular. Türk devleti bu zülm içinde her gün boğulmasına rağmen, tutturmuş olduğı ırkçı hastalığı kendi zavalı toplumuna aşiladığından, toplumu buna sesiz kalmasından ötürü, toplumuna boğulmadığını güçlü olduğunu anlatmaktadır. Bir devlet toplumuna yalan konuşuyorsa, o devlet bitmiş, ahlaksız ve onursuzdur. Türk devlet karekteri 1915 Seyfo/Soykırımda Hiristiyan uluslara karşı ne ise, bugün onurlu Kürt halkına, diğer halklara, devrimci, sosyalist, demokrat ve kadınlara karşı öyledir. Böylece Türk devlet varlığı, bölgeye, insanlığa ve demokrasiye büyük bir engel, ’’Crona Virus’’ten daha tehlikelidir denilebilir..!!

MÖP olarak her zaman kader birliği taşıdığımız Kürt halkı ile her alanda birlikte olduğumuzu belirtiyoruz.. Türk soykırımcı zihniyetti Mahmur, Şengal ve Kadil alanlarına yaptığı saldırıları da kınıyoruz!

Dünya kamuoyu Türk devletine sesiz kalmamasına çağrıda bulunuyoruz..

Türk devleti İhvan Muslimin zihniyetini Lübnan alanında destekleyip, Lübnan’da başlayan siyasal, sosyal krizi daha da derinleşmektedir. Bu gösteriyor ki; Türk devletin Lübnan’da bir fitne politikasını Hiristiyan, Müslüman ve Durzilerin arasında derinleştirmeye yönelmektedir. Osmanlı piskopatı Erdoğan paşa, hangi kılıfa bürüneceğini bilmediğinden, habire yanlış üstüne yanlış yükseltmektedir. Lübnan krizinde hedef Ermeni, Maruni ve Asuri/Süryani/Keldani halkıdır. Bu aşağlık Türk devlet zihniyeti Misak ı Milli sınırları dedikleri başta Hiristiyan uluslar, Kürt halkının onurlu mücadelesi, sosyalist ve devrimcilerdir. Daha dündü Musul İŞİD eliyle, Türk devletin ortaklığı sonucu işgal edildiğinde 8 bin yıllık Asuri/Süryani/Keldani tarihi nasıl tar u mar edildi. Suriye’de ha keza.. Bu yüzden Türk sömürgeci devletine karşı her alanda durmak, onurların en yücesi, insanlığa ve demokrasiye en büyük hizmettir..

Zira İşgal edilmiş Konstantinopol, Ege, Trakya, Anadolu, Batı Ermenistan, Mezopotamya ve Pontus ülkelerinde Hiristiyan, Yahudi uluslara ait ne kadar kutsal, manevi, kültürel, tarihsel ve maddi değer varsa hepsini yakıp yıktı. Elinde olanları cami veya başka şeye dönüştürdü. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, gene Ayasofya konusunu gündeme taşıdı, ’’namaza açılsın’’ deniliyor. Bu duruma başta insanlıktan yana olan herkes tepkisini göstermeli, özellikle kendine Müslümanım ama zülme karşıyım diyenler gerekli tepkiyi vermeli.. Bu ırkçılığın alasıdır.. Bir topluma ait kutsal değerleri, ’’Kılıç Hakıdır’’ diyen faşist Bahçeli, o haksız Kılıç birgün onun boynuna dolanacaktır muhakak..

Ayasofya Kilisedir ve öyle kalmalıdır! MÖP olarak Asuri/Süryani/Keldani, diğer Hiristiyan uluslara, dünya kamuoyuna çağrımız, Urhoy, Menbic asıllı Asuri/Süryani/Keldani halkının bir üyesi olan Bizans Kraliçesi Teodora ve Kral Jüstinyen tarafından inşaa edilen bu değerli Kiliseye, tarihsel kültüre ve insanlık değerine sahip çıkmalarına çağrıda bulunuyoruz..

HDP’nin demokratik değerler çerçevesinde yaptıkları yürüşe, HDP’ye yönelik siyasi soykırım yönelimlere, Gerilla mezarlarına yapılan saldırılar, Sayın Başak Demirtaş’a, bir çakalın çirkinin bir cinsiyetçi bir uslup kullanması ve Ayasofya Kilisesini resmi olarak Cami’ye dönüştüren zihniyet birdir. Bu zihniyet İŞİD ile eş anlamdadır.. Dolayısyla başkalarının değerleri üzerine var etmeye çalışan soysuz, ahlaksız ve faşist devlet yapılanması, her doğrudan ürkmekte, korkmakta ve hezeyan geçirmektedir. Türk devleti denilince, orada insanlık hakikatına yönelik saldırı var demektir.

Böylece bu Türk devlet soykırımcı zihniyeti karşısında halkların demokrasi mücadelesi her alana yayılması lazım. Türk faşit devleti kaostur, halkların demokrasi mücadelesi çözümdür!

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑