fbpx

Almanya

Published on Aralık 14th, 2019 | by Avrupa Forum 20

0

Nürnberg’de “Sürgünler Sempozyumu” gerçekleşti

Sürgünde Gazeteci Doğan Özgüden, Akademisyen Latife Akyüz‘ün katıldığı Sempozyumda, 2012 yılından buyana sürdürülen Sürgün çalışmalarından görüntülerin yer aldığı bir Sinevizyon da gösterildi.

Fikri KARAKUŞ (Nürnberg)

Avrupa Sürgünler Meclisi, ASM‘nin Nürnberg’de düzenlediği SÜRGÜNLER SEMPOZYUMU dün Teslim Töre, İbrahim Çetinkaya şahsında sürgünde yitirilenler, katledilenler ile Aralık ayında Maraş, Roboski ve Hapishanelerde katledilenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

ASM eş sözcüsü Mahmut Özkan`ın açılış konuşması ardından, 2012 yılından buyana sürdürülen Sürgün çalışmalarından görüntülerin yer aldığı bir Sinevizyon gösterildi.

Sürgünde Gazeteci Doğan Özgüden, Akademisyen Latife Akyüz‘ün katıldığı Sempozyumda; Avrupa da Sürgünlük tarihi ve TC tarihinde soykırım, katliam ve Sürgüne zorlanmış halklar tarihi yanında, günümüzde AKP iktidarı döneminde KHK süreci ve yurtdışına sürgün ve göç konuları konuşuldu.

Ragıp Zarakolu, sağlık sorunlarından kaynaklı katılamadığı Sempozyuma mesaj yolladı.

Sunumlar ardından dinleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. ASM eş sözcülerinden Metin Ayçiçek`in kapanış konuşmasıyla Sürgünler Sempozyumu sonlandırıldı.

Dinleyiciler tarafından ilgiyle izlenen sempozyumda Sürgünlüğün, zorunlu göçün, sığınmak durumunda olmanın ne kadar zor eziyetli, insan hayatına etkilerini sunucu konuşmacılarca gözler önüne konulurken; Her ne olursa olsun, gerekli hakların tanınmamasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Siyasi, sosyal , ekonomik nedenlerden dolayı ve zorunlu olduğu için göçmenler bu gayri insani duruma katlanıyor. Göçmenlere sahip çıkılması ve hakları için mücadele edilmesinin temel bir insanlık görevi olması gerekliliğinin altı çizildi.

Fotoğraflar: Avrupa Haber Merkezi ve AvrupaForum

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑