Fransa

Published on Aralık 26th, 2018 | by Avrupa Forum 2

0

“Paris Komününden Sarı Yelekliler Ayaklanmasına Direniş”


Fransa’da Sarı yeleklilerin direnişi belirli oranda hükümete geri adım attırırken daha fazla kazanım diyerek 7. cumartesi eylemine çağrı yaptığı süreçte ACTİT (Türkiyeli Göçmen İşçiler Kültür Derneği) “Paris Komününden Sarı Yelekliler Ayaklanmasına Direnişi Konuşuyoruz” şiarıyla panel düzenledi.

AF (Paris)


Panele Aralık ayı katliamlarında, devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenler anısına saygı duruşuyla başlandı. Ardından Sarı Yelekliler eylemlerinin sokakla buluşmasından bugüne dek gelişimini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Marksist Teori yazarı Arif Çelebi konuşmacı olarak katıldığı panele, Dünya’ da gelişen ayaklanma ve özel olarak da Fransız devrimi ve ayaklanma deneylerine değinerek giriş yaptı. Burada dünyada hiçbir ayaklanma hareketinin sonsuza dek sürmediğini, kazanım ya da geriye düşüşle birlikte son bulacağına vurgu yaptı. Sarı yeleklilerin emperyalist küreselleşme koşullarında tarih sahnesine çıkışının nedenleri üzerinde durdu. Taleplerin tüm Fransız işçi sınıfı ve ezilenlerin yaşam koşullarını iyileştirilmesine dönük talepler olduğu ve bu yüzden Fransız halkının desteğini aldığının altını çizdi. Çelebi, Marks’a atıfta bulunarak Fransa’ nın geleceğinin Bangladeş olduğunu ve bunun küreselleşen sermayenin sonucu olduğunu söyledi. Macron hükümetinin sarı yelekliler hareketi karşısında oldukça zorlandığı ve ayaklanma ateşinin tüm Fransa’ya daha fazla yayılması, militanlaşması karşısında derin bir korku yaşadığını çeşitli örneklerle açıkladı. Sarı yeleklilerin talepleri arasında bulunan, halkın doğrudan yasa yapım aşamasına dâhil olacağı anlamına gelen yasa önerisi sunma ve parlamentonun görüşmeyi öngördüğü bir yasayı halk referandumuna sunulması talebinin çok önemli bir hak talebi olduğunu vurguladı. Bu talebin, Fransız işçi sınıfı ve ezilenlerinin demokrasi bilincinin vardığı düzeyin bir verisi olduğu belirtti. Sarı yeleklilerin direniş araç ve biçimleri, örgütlenme tarzları ve hareketin genel devrimci mücadeleye sunduğu olanaklar üzerinde durdu. Hali hazırda bir önderlik yoksunluğunun temel sorun olduğunu ancak ezen- ezilen, devlet- halk, emek –sermaye çelişkisinin derinleştiği günümüz koşullarında dünya devriminin olanaklı olduğu vurgusunu yaptı.
Panelin ikinci kısmında konuşmacılar Sarı Yelekliler direnişinde Komünistlere, Devrimcilere, Göçmen Kurum ve Örgütlere düşen görevler, sorumluluklar üzerine belirlemelerde bulunuldu, tartışmalar yürütüldü ve paneliste sorular yönetildi.


Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑