fbpx

Almanya

Published on Mayıs 21st, 2018 | by Avrupa Forum 20

0

Stuttgart’ta “Pontos soykırımı tanınsın!” gösterisi

Pontus Katliamı, 99. yılında da Stutgart şehir merkezinde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir sessiz yürüyüş ve mitingle lanetlendi. Bir çok pankart gibi,  “Mustafa Kemal’den Erdoğan’a soykırımlar sürüyor” yazılı pankartın da taşındığı gösteri büyük ilgi gördü.

(FOTO GALERİLİ)

Gül Güzel (Stuttgart)

Pontoslu Rum dernekleri Baden-Württemberg, yüzüncü yılına yaklaşan Pontos soykırımının tanınması talebiyle, 19 Mayıs 2018’de Stuttgart’ta Sessiz bir yürüyüş ve miting düzenledi. Stuttgart Sosyalist yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) aktivistleri pankart ve bayraklarıyla katılırken, NAV-DEM, AvEG-Kon, AKM ve DİDF’ten de aktivistler ve çok sayıda Sivil Toplum Örgütü üyeleri de eyleme katılarak, destek verdiler. Willhelmplatz meydanında saat 15 civarında başlayan yürüyüşe, yüzlerce insan katıldı. Yürüyüş boyunca sessiz yürüyen kitle kemençe eşliğinde zaman zaman Yunanca ağıtlar söyledi.

Yürüyüş boyunca taşınan Almanca ve Türkçe yazılan, ‘’19 Mayıs 1919 Pontus soykırımıdır. Kabul edilsin. Pontos’luların hakları iade edilsin’’, Mustafa Kemal’den Erdoğan’a soykırımlar sürüyor’’,  ‘’Pontos soykırımı ve Kemalizm’in bütün katlettiklerinin anma günü’’, Türkiye UNESCO’dan çık’’, Türkiye Pontos kimliği üzerindeki baskıya ve tahribata son vermelidir’’ yazılı pankartlar taşındı. Bunların yanısıra ‘’1914- 1923 yılları arasında Amasya, Samsun, Giresun’da 134.078, Niksar’da 27.216, Trabzon’da 38.434, Tokat’ta 64.582, Maçka’da 17.479, Şebinkarahisar’da 21.448 ve sürgün yollarda 50.000 kişi Mustafa Kemali’in emri ile merkez ordusu komutanı Nurettin Paşa ve çete reisi Topal Osman tarafından katledildi’’ yazılı büyük pankartlar da taşındı.

Miting alanı olan Schlossplatz meydanına yakın ‘Şehitler Anıtı’ alanına varıldığında, katledilenler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından Baden Württemberg dernekleri adına 19 Mayıs 1919 ile başlayan Pontus Rumlarına Türk rejimi tarafından yapılan katlaim anlatıldı ‘’Türkiye eskide soykırım işlediği gibi, bugün de bu suça devam ediyor. Pontos Rumlarının soykırımı genç türkler tarafından 1913’te başlayıp, 1923 yılına kadar sürdü. 19 Mayıs 1919’ta Kemal Atatürk, Trabzon’a geldiğinde, çeteler de Yunanlıları baskı altına almaya başladılar. 29 Mayıs 1919 yılında Kemal Atatürk, çete Topal Osman’a Hristiyanları(Pontos Rumları, Ermeni, Asuri, Keldani…) katletmesi görevini verdi. Biz öç almak değil, haklarımızı istiyoruz. Türkiye’nin Yunan halkından özür dilemesi, gasp edilen mallarının geri vermesini talep ediyoruz. Eğer Türkiye işlediği suçlardan dolayı özür dilemez ve cezalandırılmazsa, o suçları işlemeye devam eder’’ dedi.

Türkan Balaban ise, ‘353.000 sayı değil, insan’diyerek sözlerine başladı ve davamla, ‘’ 19 Mayıs 1919’da Samsun’a atılan adımla başlayan büyük soykırımın son etabı, 1923’e kadar devam eden süreçte 353 bin can katledilerek, Karadeniz kana bulandı…353 binin çoğunluğunda yaşlısına, erkeğinden kadınına insandı, hayattı bu topraklarda kaybolan, yok olan insanlardı. Kalanlara da hafızasız bir asimilasyon hayatı dayatıldı. Katledilen, çocuklarından koparılan, ülkesinden sürdürülen Pontos kadınların yüzlercesi Müslüman olmaya zorlandı, erkeklerin haremlerine kapatıldı. Eşlerinin, babalarının, çocuklarının katledilişlerine tanık oldular. Ancak Pontos’lu kadınlar bu kadar katliamlara rağmen korkmadılar, direnenlerin saflarında yer aldılar. Erkek kıyafetlerini giyerek, silahlarıyla dağlara çıktılar. Onun için Topal Osman ve Türk askerleri kadınlarla savaştıklarını bilmediler. O süreçte Pontos’ta yaşananlar bir soykırım politikasının üçüncü etabıydı. Ne yazık ki son da olmayacak bugün hala yaşananlar gibi…  Tekçilik zihniyetine dayatılan bu katliamlar, sürgünler coğrafyamızda sosyal yoksulluğa sebep olmaya devam ediyor. O zaman İttihat- Terakki tarafından başlatılan ve Mustafa Kemal tarafından devam edilen soykırımla, binlerce insanın katledilmesine neden olundu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a atılan adımla 1923 yılına kadar süren Pontos’lu Rumlarına yapılan soykırımın büyük etabı ile 353.000 kişinin katliamı oldu. Ve Karadeniz kırmızı kana boyandı. Bu 353.000 rakam değil, katledilen hayatlardı, kadın ve çocuklardı… Kalanlara da hafızasız bir hayat dayatıldı. Ancak bizi katletmekle bitiremediler. Mücadelemize devam edeceğiz. Mutlaka biz kazanacağız’’’ dedi.

Katliamlar zinciri

Konuşmacı Ragıp Zarakolu ise, ‘’Türk ve Alman ordusu  yardımı ile 14 Kasım 1914’te başlayan bir insanlık katliamı yaşandı. Öldürülmeyip de yaşamda kalanlar da Türkiye ile Yunanistan arasında köle ticaretine dönüştürüldüler. Bu katliamları yapanların başında 1950 yıllarında Türkiye’nin başbakanı olan Celal Bayar (Teşkilat ı Mahsusa) geliyor. Aynı şekildeki katliamlar 1938 yılında Dersim Katliamı ile sürdü. 1964 yılında İstanbul’daki Rum halkının tehcir edilmesiyle devam etti. ittihat Terakkicilerden yarım kalan katliamları, Kemalistler İslam adına tamamladılar. Kemalistler ‘modern laiklik’ adı altında zor zamanlarında Fanatik İslam’ı her zaman kullanmışlardır. Kemalistler ile İttihatçılar geçmişte de bugünkü gibi ‘Cihad’ı politik olarak kullandılar. Ancak her şeye rağmen, gerçeklikler inkar edilemez ve susmakla yok edilemez. Günün birinde ‘artık yeter’ sloganıyla ezilenlerin, katledilip yok edilmeye çalışılanların egemenliği kendisini inşa edecektir. Bu da içinde yaşadığımız bu süreçtir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Hala gençlik bayramı olarak kutlanıyor!

SYKP temsilcisi Leyla Zorlu yaptığı konuşmada 19 Mayıs’ın Türkiye’de hala gençlik bayramı olarak kutlandığına dikkat çekerek, ‘’ne yazık ki Türk devleti halkların katliamları üzerine kurulmuştur. Türk/ İslam sentezinden dolayı Ezidi, Süryani, Ermeni, Pontos(Karadeniz) Rumlarının katledilme geleneği bugün Kürtlerin katledilmesiyle devam ediyor. Türk devleti kuruluşundan beri İttihat Terakki sistemiyle yönetiliyor. Yüz yıldan beri yaptığı soykırımlarla yüzleşmeyen bu tekçi zihniyet AKP ile bütün Ortadoğu’da bir kabusa dönüştü. Tekçi ırkçı ve İslamist zihniyet Erdoğan ile güçlenerek, katliamlar yapmaya devam ediyor. Sevgili Pontos’lu halk, biz sosyalist Türk ve Kürtler sizin acınızı paylaşıyor, hissediyoruz. Yüz yıl önce sizin atalarınızı katleden zihniyet, Ermeni Paramaz, Komünist partisi kurucusu Mustafa Suphi, Kürt halkı öncülerinden Alişer, Zarife, Seyid Rıza, Şeyh Said’i de katletti. Bugün biz halkların ortak mücadelesi ile, Erdoğan’ın Kürt halkına uyguladığı inkar ve savaşa karşı kazanabiliriz. Bu faşist ve ırkçı düşünce ancak biz halkların enternasyonalist mücadelesi ile yenilebilir.  Biz, SYKP olarak, Pontos halkına ve diğer halklara uygulanan katliamların resmi olarak tanınmasını ve özür dilenmesini istiyoruz. Bütün gizli arşivler açılmalı; katliamları işleyenlerin gerçeklerle yüzleşmesi şarttır. Yaşasın bütün dünya halklarının eşitliği ve kardeşliği. Irkçılığa ve faşizme son! ’vurgusunu yaptı.

Yürüyüş ve miting boyunca şu anda Türkiye’de tutuklu bulunan Yannis Vasili Yaylalı’nın dövizleri taşınarak, özgür bırakılması da talep edildi.

Mitingin son bölümünde Şehitler Anıtına, Pontos Rumları soykırımı adına Çelenkler bırakıldıktan sonra, ellerinde karanfiller olan halk da karanfilleri çelenklerin önüne bıraktı. Çelenk bırakma anında Yunanca söylenen ağıtlarla mitinge son verildi.

 

(Gül Güzel 4K Haber News / Stuttgart)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑