fbpx

Halklar ve İnançlar

Published on Mayıs 19th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

SYKP Avrupa: 19 Mayıs Bayram Değil, Pontos Rum Soykırımının başlangıç günüdür!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa 19 Mayıs’ın bayram değil, Pontos Rum soykırımının başlangıç günü olduğuna işaret eden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Gençlik ve Spor bayramı olarak kutlanan bugünün aslında 19 Mayıs 1919’da başlayan ve 353 bin Pontos Rumunun hayatını kaybetmesine, yüzbinlercesinin kadim topraklarından sürgün edilmesine yol açan Pontos Rum Soykırımı’nın başlangıç günü olduğuna dikkat çekildi.

SYKP Avrupa Osmanlı’dan devralınan tekçi, türkçü, islamcı İttihat ve terakki zihniyetinin bugüne kadar devam ettirildiğini belirterek, soykırımlar üzerine kurulu bu tarihle yüzleşmeden barış ve demokrasinin gelemeyeceğini vurguladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

19 Mayıs Bayram Değil, Pontos Rum Soykırımının başlangıç günüdür!

Pontoslu Rumlar için soykırımın başlangıç günü olan 19 Mayıs 1919, bugün Türkiye’de ne yazık ki “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor.

Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Soykırımlar üzerine inşa edilmiş bir devlettir. Hala devam eden Türk-İslam sentezi perspektifi, 100 yıl önce Ermenileri, Süryanileri, Ezidileri, Pontos ve Küçük Asya Rumlarını katlederken, bugün de Kürtleri, Alevileri katletmeye, yok etmeye çabalamaya devam ediyor.

Başka halkların, inançların acıları üzerine kurulu bu varoluş sürdürülemez, huzur bulamaz. Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halk ve inançlarını, bir halklar bahçesi olan bu toprakları tek dil, tek din, tek millet anlayışına sığdırmak isteyen her kim olursa olsun her gün bu coğrafyayı yeniden yeniden kanatmaktadır.

Bu soykırımları yapanlar, Anadolu’da halkların eşit ve özgürce birarada yaşamasını savunan önderlerimiz olan Ermeni sosyalisti Paramaz’ları, Türkiye Komünist Partisi Kurucuları olan Mustafa Suphi ve arkadaşlarını, Kürt halkının önderlerinden Ali Şer’i, Zarife’yi, Seyit Rıza’yı, Şeyh Sait’i, Deniz- Mahir ve İbo’lar, Musa Anter’i, Hrant Dink’i, Tahir Elçi’yi katledenlerdir. Bugün ülkeye kutuplaşmayı, Suriye’ye, Libya’ya savaşı dayatanlardır.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana İttihat ve Terakki’nin tekçi zihniyetiyle yönetilmekte. 100 yıldır yüzleşilemeyen soykırımcı zihniyet, bugünkü AKP iktidarıyla birlikte sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu için büyük bir kabus haline geldi.

Kemalizmin tekçi, Türkçü karakteri bugün Erdoğan’ın İslamcı kimliğiyle daha da güçlenerek inkarı ve katliamlarını sürdürüyor. Bizler bugün Erdoğan, AKP/MHP kılığında yine aynı soykırımcı zihniyetle mücadele etmekteyiz.

***

19 Mayıs 1919’da başlayan Pontos Rum soykırımından 100 yıl sonra bu yara hala açık ve kanıyor. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak bu acıyı yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz.

Bu zihniyetin sonucu olarak bugün Trapezunta, Kerasunta, Amisos, Argiropolis, Sinope, Kotyora, Rhizios, Amasis, Evdoksia yani Pontos’ta yaşayan pek çok Rum kendi kimliğine ve tarihine sahip çıkamamakta, milyonlarca Pontos Rumu ise anayurtlarından uzakta yaşamakta.

Biliyoruz ki soykırımların kararını egemen sınıflar ve yöneticiler vermiş olsa da halklarımız da bu milliyetçi, ırkçı perspektiften zehirlenmiştir. Bu zehri halklarımızın bünyesinden söküp atmak ancak onunla yüzleşmekle mümkün olacaktır. 100 yıllık bir gecikmeyle de olsa yüzleşmeyi sağlamak zorundayız.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak inanıyoruz ki bu yüzleşmeyi mutlaka başaracağız, halklarımızın yeniden kardeşçe kucaklaşmasını sağlayacağız.

Bugün Erdoğan Faşizmine, Kürtlere karşı yürütülen savaşa, Alevilerin inkarına, Ermenilerin, Süryanilerin yok sayılmasına karşı mücadele ancak ve ancak Pontos Rumlarına yönelik soykırımla yüzleşerek başarıya ulaşabilir. Bu ırkçı, faşist zihniyet ancak halklarımızın enternasyonalist, eşitlikçi ve özgürlükçü mücadelesiyle yenilgiye uğratılabilir.

Biz Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak diyoruz ki;

  • Pontos Soykırımı kabul edilmeli ve soykırıma uğrayan bütün halklardan özür dilenmeli,
  • Anavatanından sürgün edilen ya da gizli yaşamak zorunda olan bütün Rumlar kendi kimlikleriyle vatandaşlığa kabul edilmeli ve tüm hakları, malları iade edilmeli,
  • Bütün gizli arşivler açılmalı, soykırıma karışan halkların tarihsel gerçeklerle yüzleşmesi sağlanmalı!

Soykırımlarla yüzleşelim, sosyalizmde birleşelim!

Yaşasın tüm dünya halklarının eşit, özgür birlikteliği! Kahrolsun ırkçılık ve faşizm!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)

19 Mayıs 2020

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑