İsviçre

Published on Eylül 12th, 2019 | by Avrupa Forum 3

0

SYKP: Basel’in koltukları “Sol”a!

AF Basel / Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Basel örgütü, 20 Ekim 2019 tarihinde İsviçre’de yapılacak Federal Parlamento Seçimlerine ilişkin yaklaşımını açıklamak ve Basel adaylarının seçimlere yaklaşımlarını konuşmak üzere bir buluşma düzenledi.

SYKP Basel’in çağrıda bulunduğu partilerden BastA!- Yeşiller Partisi adayları Sibel Arslan, Tonja Zürcher ve Lea Steinle, Sosyal Demokrat Parti adayı Mustafa Atıcı ve Piraten (Korsanlar) Partisinden Jonas`ın katıldı. SP’den Eva Herzog, Beat Jeans ve Tanja Soland ise başka çalışmalarla çakıştığı için toplantıya katılamadıkları bilgisini ilettiler.


Fahriye Usta

SYKP adına Fahriye Usta’nın açılış konuşması ile başlayan toplantı Hakan Gürgen`in SYKP’nin Federal Parlamento Seçimlerine ilişkin tutumunu açıklamasıyla devam etti. Gürgen SYKP’nin;

  • İsviçre’de yaşayan ilticacıların 5 yıllık oturum sonrasında tüm yerel meclislerde seçme ve seçilme hakkının olması gerektiğini;
  • Seçimlerin yükselen “ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türden ayrımcılığa karşı” yeni mevziler kazanma fırsatına dönüştürmesini;
  • Son yıllarda kendi politikalarını kanunlar önünde ve hükümette giderek daha çok ve yoğun uygulamaya koyduran yerli ve uluslararası sermaye, sömürü ve çıkar çevrelerinin bu seçimlerde geriletilmesinin gerektiğini;
  • İsviçre’de sürekli geriletilen (Sozialabbau) ortak sosyal hakların geri alınması ve genişletilmesi için yerli ve yabancı emekçilerin kendi (öz) temsilcilerinin parlamentoya girmesini çok değerli bulduğunu belirtti.

SYKP temsilcisi Gürgen SYKP olarak  “hak, özgürlük, eşitlik ve adalet” savunucularının İsviçre 20 Ekim 2019 Milletvekili seçimlerinde kazanması için, yalnızca pasif oy kullanıcı olarak davranmayacaklarını, bunun ötesinde “biz”leri temsil edenlerin kazanması için aktif olarak çalışacaklarının altını çizdi.

Gürgen konuşmasını SYKP’nin ortaya koyduğu perspektifle neden hangi partileri net bir şekilde desteklemediklerini ( SVP, SD, PNOS, FDP, CVP, GL ) ve hangilerini desteklediklerini (PdA / PoP Partei der Arbeit,  Grüne /Yeşiller ve BASTA, AL Alternative Liste, Solidarite, diğer sosyalist devrimci bağımsız adaylar bazı çekincelerle SP-Sosyal Demokrat Parti) belirterek sonlandırdı.

Basel’in koltukları “Sol”a!

SYKP adına yapılan konuşmaların ardından adayların konuşmalarına geçildi.

Sibel Arslan

2015 yılında gerçekleşen Federal Parlamento Seçimlerinde BastA!- Yeşiller Partisi listesinden milletvekili seçilen Sibel Arslan, yeniden seçilmesi durumunda, ağırlık ve uzmanlık alanı olan konuların; Sosyal Adalet, Kadın Hakları ve Göçmen-İlticacı haklarının takipçisi olmaya devam edeceğini, verdiği kanun tekliflerinin peşinde olduğunu iletti.

Lea Steinli ise; Basel kantonuna ait 3 Sol Koltuğun solda kalması için uğraşacağını, ağırlıklı konularının; Genç Kadınlar ve eşitlik, Çevre Sorunları ve Herkes için Eşit Şans ve Haklar olduğunu belirtti.

Piratenpartei`den Jonas programlarında digital dünya ve bunu insanları denetlemek ve sansür için kullanımına karşı mücadele bulunduğunu belirtti. Jonas Türkiye`de internet sansürünün yoğun olmasının “Haber alma ve haberleşme” özgürlüğüne müdahale olduğunu söyleyerek tüm insanların “Eğitim Olanaklarından” eşit şekilde yararlanmaları gerektiğini ekledi.

Tonja Zürcher ise, dünyayı değiştirmek istediklerini, partisinin Kadın Hakları ve kadınlara uygulanan şiddete karşı duruşunun kırmızıçizgileri olduğunu belirtti. Yaşlılıkta yoksul kalma ile karşı karşıya kalacak olan kadınları, yasalar ile daha çok korumak istediğini ısrarla vurguladı. Büyük firmaların güçlerinin gittikçe arttığını ve iklim sorununun onların yüzünden olduğunu söyledi. İklim krizinden en çok etkilenecek kesimin yine kadınlar olacağını ekledi.

Mustafa Atıcı

Mustafa Atıcı ise, Eğitim Politikasının ve çocuk eğitiminin önem verdiği konular olduğunu, bunu için Basel Parlamentosunda çok önemli adımlar attığını, bütün kantonlarda aynı olacak bir eğitim sistemi önerdiğini ekledi. SP`nin Yabancılar Komisyonu başkanı olduğunu, 19 Kantonda örgütlü olduklarını ve Göçmenlerin Şans Eşitliği için uğraştığını vurguladı.

Gelen sorular ile karşılıklı ve heyecanlı gecen oturumda; “Asgari Ücret İnisiyatifi” , “23 CHF çok değil”,  fişleme, ödenebilir kiralar, yeni hazırlanan ve kadınların emekli yaşını yükseltmeyi öngören yasaya karşı mücadele, Basel Maliye Bakanı SP Milletvekili Eva Herzog`un tartışmaya açık görülen, firmaların vergilerini indirerek Basel`e yatırım yapmalarını sağlama taktiği konuşuldu.

Ortak görüş ise, Basel`deki tüm koltukların Sol Listede kalması ve ultra sağcı adayın koltuğunu yitirmesi yönünde oldu. Partilerin oluşturduğu, Listeleri Birleştirme taktiğini tehlikeye atıcı eleştiri ve saldırılardan uzak durulması gerektiği ve Partiler ayrı görüşü savunsalar bile ortaklaşılan konularda bireysel mücadele ve iknanın önemli olduğu vurgulandı.

Foto: František Matouš

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑