Avrupa

Published on Şubat 9th, 2017 | by Avrupa Forum 2

0

SYKP Avrupa: Hayır! Başka Bir Türkiye Mümkün

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Örgütü tarafından yayınlanan referanduma ilişkin bildiride “Şimdi faşizme ve tek adam diktatörlüğüne ‘Hayır’ deme, demokratik ve sosyal bir Türkiye için var gücümüzle çalışma zamanı.” dendi.

AF / Bern


SYKP Avrupa referandumdan güçlü bir “Hayır” çıkartmak için çalışmalarına start verdi. Yapılan açıklamada, referandum gerçekleşene kadar Avrupa kamuoyunu bilgilendirmek ve Türkiyeli seçmenleri Hayır demeye ikna etmek için yoğun bir çalışma hedeflendiği, ev ziyaretleri, toplantılar, paneller, film gösterileri, bildiri dağıtımı, afiş, şölen gibi çeşitli eylemlilikler gerçekleştirileceği bildirildi.

SYKP Avrupa, kendi özgün çalışmalarına start vermekle birlikte HDK Avrupa ve olabilecek en geniş zeminle “Hayır” kampanyasını birlikte sürdüreceklerine vurgu yaptı. İyi bir çalışmayla Avrupa’da yüzde 65-70 Hayır oyu çıkacağını vurgulayan SYKP Avrupa, kim nasıl, hangi araçlar ve yanyna gelişlerle yapıyor olsun önemli olan Hayır’ı büyütmektir dedi. Açıklamada “SYKP Avrupa olarak halen süren farklı birliktelikleri de yadsımıyor, bu konuda her türlü bir araya gelişi önemsiyor ve ilkelerimiz doğrultusunda bu tür oluşumlar içerisinde yer alacağımızı bir kez daha vurguluyor.” dendi. Ortak çalışmaların parti çalışmasının önüne geçmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtilen açıklamada, herkesin vakit kaybeten özgün ve kolektif çalışmasını başlatması gerektiğine vurgu yaptı.

SYKP Avrupa’nın yaygın dağıtmak üzere hazırladığı ve yayınladığı bildirinin tam metni şöyle:

HAYIR! Başka Bir Türkiye Mümkün

Adım adım karanlığa, dipsiz bir kuyuya sürüklenen ülke görünümünde Türkiye. Sabahına uyandığımız her yeni gün faşizmin, tek adam diktatörlüğünün, mezhepçi ve ırkçı gericiliğin gölgesi biraz da daha düşüyor ülkemizin üzerine.

Gün olmuyor ki en temel insan hakları çiğnenmesin, zulüm yüzünü göstermesin. Kâh akademisyenlere, kâh siyasetçilere, gazetecilere, kadınlara, Alevilere, yurtseverlere, devrimcilere yeni bir saldırı olmasın…

Zaten kötü yönetilen Türkiye, AKP iktidarıyla birlikte adeta bir çöküş yaşıyor. Eskiden arka plandaki kirli anlaşmalarla zulüm ediyorlardı şimdi açıktan, herkesin gözü önünde bir mafya devleti, tek adam diktatörlüğü, faşizm inşa ediliyor, kurumsallaştırılıyor.

Bugün Türkiye devletinde burjuva demokrasisi anlamında dahi düzgün işleyen tek bir kurumdan bahsetmek mümkün değil. Eğitim sistemi, yargı, yasama, yürütme, sağlık, güvenlik, kamu yönetiminin tamamı mafyalaşmış, mezhepçileşmiş, tek adam diktatörlüğüne biat edip faşizanlaşmış durumda.

AKP-MHP-Ergenekon ittifakı var gücüyle ülkeyi dönüşü çok zor bir çıkışsızlığa doğru sürüklüyor. Ve halklarımızdan da bu kötülüklerine “evet” diyerek desteklemelerini istiyor.

Hayır, biz bu karanlık tabloya mahkûm değiliz! Başka bir Türkiye mümkün! Ve bu demokratik Türkiye’nin kapısı 7 Haziran seçimlerinde aralandı aslında.

  • Milyonlarca işçi, işsiz, yoksul köylü açlık sınırında yaşamaya çalışırken bir avuç iktidar yalakası zenginin banka hesaplarını şişirmediği;
  • Kimsenin kimliğini, inancını saklamak zorunda olmadığı ve bunları özgürce yaşadığı, gereklerini yerine getirebildiği;
  • Kadın olmaktan kaynaklı baskı, tahakküm, sömürü ve ötekileştirilmeye tabi tutulmadı, “Kutsal Aile/Anne” güzellemesi yapılarak eve hapsedilmediği;
  • Gençlerin “dindar ve kindar” bir nesil olarak yetiştirilmediği, sadece soruların değil geleceğinin de çalınmadığı;
  • Bilim insanlarının düşündükleri, sorguladıkları için işlerinden olmadığı;
  • Doğanın kar ve çıkarın hırsına terk edilmediği, insan-doğa bütünleşmesinin sağlandığı;
  • Komşu devlet ve halklarla sürekli savaş gerilimi içerinde değil, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşanabildiği;
  • Avrupa’da yaşayan Türkiyelilerin sorunlarına ilgisiz, ilgilendiğinde ise ayrımcı olmayan;
  • Madenlerinde katliam, otobüslerinde tecavüz; şehirlerinde yıkım; sınır boylarında ölüm, sınır ötesinde işgal, ormanlarında, vadilerinde talan, siyasetinde yalan olmayan sömürüsüz, tahakkümsüz, baskısız, savaşsız demokratik ve sosyal bir Türkiye mümkün!

Ancak böylesi yaşanası bir Türkiye kendi kendine oluşmayacaktır. Bir anayasa referandumundan çok daha öte bir anlam taşıyan referandumda  “Hayır” diyenlerin “Evet” diyenlerden daha cesur ve örgütlü olması şart.

Demokratik ve sosyal bir Türkiye hedefimiz referandumdan çıkartacağımız Hayır sonucuyla güçlenecek olsa da sandıkta kurulmayacaktır. Özlemini duyduğumuz, “uğruna ölümlere gidip geldiğimiz” memleketimize bahar ancak örgütlü mücadelemizle gelecektir.

Şimdi faşizme ve tek adam diktatörlüğüne “Hayır” deme, demokratik ve sosyal bir Türkiye için var gücümüzle çalışma zamanı.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Örgütü

Tags: , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑