Türkiye

Published on Ekim 16th, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

SYKP’li vekil HDP’den ayrılır mı? – Mehmet Ali Ayan

Bu da nereden çıktı şimdi ?” denecek belki. Soruyu Doğan (Özgüden) ağabeyimiz sormuş. HDP listelerinden milletvekili seçilmiş olan Erkan Baş ile Barış Atay’ın ayrılıp TİP’e dönmeleri üzerine 8 Ekim’de yayımladığı kısacık bir yazıda…

Sadece Tülay yoldaşımıza değil, batı illerinden seçilen HDP milletvekillerinin tümüne yönelik olarak… Yazı “HDP’nin İttifak Politikasıyla Seçilen 10 Milletvekili” başlığını taşıyor ve şu cümlelerle sona eriyor : “Ya Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) , Devrimci Parti (DP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) mensubu oldukları halde HDP’den seçilen diğer milletvekilleri ? (…) Bu milletvekilleri de bir gün HDP’den ayrılıp Meclis’te kendi partilerini temsil edeceklerini açıklarsa Pervin Buldan ve Sezai Temelli onları da ortak basın toplantısı yaparak alkışlayacak mı ?”


Bilen bilir, Türkiye sosyalist hareketinin emektarlarındandır Doğan ağabey. Solun canlı hafızası ve yazılı arşivi, TC vatandaşlığından iki kez çıkartılmış kıdemli ve “vatansız gazeteci”sidir. Neredeyse yarım yüzyıldır Avrupa’da, yılmak yorulmak bilmeden, Türkiyeli göçmenlerin siyasi hakları için mücadelenin de, Türkiye’ye yönelik demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de militanlığını yapıyor. Onun değerlendirme, eleştiri ve soruları dikkate alınmak gerekir. Kaldı ki benzer sorular bir kısım HDP seçmeni tarafından da soruldu ve soruluyor. Doğan ağabey onların kaygılarına tercüman olmuş aynı zamanda.

Her ne kadar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’ye sorulmuş görünse de adı geçen milletvekilleri ile onların parti veya örgütleri de bu soruların muhatabıdır. Zaten tek tek sayıldıkları gibi “HDP’yi Terketmeyen İttifak Milletvekilleri” üst başlığı ile resimleri de konmuş.  Elbet herkes kendi adına konuşur (ya da, üstüne alınmazsa, konuşmaz). Biz ancak kendi partimiz SYKP ve vekil yoldaşımız adına bir çift söz edebiliriz.

SYKP HDP’nin kurucu bileşenlerindendir

Ama önce bir yanlışı düzeltmek gerek. “24 Haziran seçimlerinde ittifak politikası uyarınca HDP dışından 10 aday HDP milletvekili olarak Meclis’e girmiş bulunuyor” diye yazmış Doğan ağabey. Görünen o ki SYKP’yi pek tanımıyor. Zaten partimizin adını da “Sosyalist Yeniden Kuruluş” yerine “Kurtuluş” diye yazmış. Gerçi bu bir dizgi hatası olabilir, çünkü alıntı yaptığı 29 Haziran tarihli Özgür Politika gazetesi de öyle yazmış, önemli değil. Yukarıdaki cümlede SYKP için “HDP dışından” ifadesini kullanmış ya, asıl önemli ve yanlış olan o.

Henüz yeterince tanımayanlar için bir kez daha belirtelim: SYKP HDP’nin kurucu bileşenlerinden biridir. Önceki eş genel başkanımız Tülay Hatimoğulları “24 Haziran seçimlerinde ittifak politikası uyarınca HDP dışından” değil, bileşen hukuku uyarınca parti “içinden” aday gösterilmiştir. Ayrıca Tülay yoldaşımız HDP listelerinden milletvekili olmuş ilk ve tek SYKP’li de değildir. Daha önce HDP’de kurucu eş başkanlık ve iki dönem milletvekilliği yapan Ertuğrul (Kürkçü) yoldaş da SYKP’lidir, parti meclisimizin bir üyesidir. Milletvekilleri dışında pek çok SYKP üyesi başından beri HDP il ve ilçe yönetim kurullarında görev yapmış ve yapmakta, bu yüzden hapse de girmekte, faşist saldırılara da hedef olmaktadır. Kısacası SYKP’liler HDP’de “misafir sanatçı” değil ev sahibi ailenin mensuplarıdır.

SYKP ve Enternasyonalizm

SYKP enternasyonalist bir partidir. Ulusal soruna ve sömürgeler sorununa bakışı nettir. Bu netlik son zamanlarda sağlanmış olmayıp kurucu unsurlarının kimileri açısından 1970’lerin ikinci yarısından, kimileri açısından 1980’lerin başlarından beri böyledir. Dahasi partimiz, programında, Kürt Özgürlük Hareketini “Türkiyeli komünistlerin doğal stratejik müttefiki” olarak nitelemistir. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 3. olağan konferans ve kongrede ise soruna bakışını bir kez daha güncelleyip “Türkiyeli işçi ve emekçilerin, ezilenlerin Kürt Halkı ile ilişkisini sadece enternasyonalist dayanışma değil, bir ortak mücadele ve ‘stratejik ortaklık’ ilişkisi olarak gördüğünü teyit” etmistir. Ayrıca da “Kürt Halk Hareketi ile birlikte kurucu bileşenlerinden olduğu Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye’nin kuruluşunda paha biçilmez bir role sahip olması bir yana, güncel faşizm tehdidinin, faşist diktatörlüğün yerleşip kurumsallaşmasını tamamlaması tehlikesinin önündeki en büyük barikat, en dinamik ve tutarlı muhalefet odağı olduğu tespitine dayanarak, HDP’yi korumak ve güçlendirmek için daha etkin ve daha örgütlü biçimde çaba göstereceğini ilan” etmiştir. *

Bu açıklamadan sonra Doğan ağabeyimiz ile bir kısım HDP seçmeninin soru ve kaygılarına kısa ve net  bir cevap vermenin sırasıdır : HDP listesinden milletvekili seçilmiş SYKP’li(ler) “bir gün HDP’den ayrılıp Meclis’te kendi partilerini temsil edeceklerini açıklarsa” diye bir ihtimal yoktur. Biz HDP’nin kuruluşunda yer ve görev alırken bir gün ayrılmak gibi bir niyet ya da tereddütle hareket etmedik.  Türkiye soluna, Kürt siyasi hareketine, bu ikisinin HDP’de cisimleşen ortak mücadelesine çok daha geniş bir açıdan, halklarımızın sınıfsal ve ulusal, emperyalist ve yerli-milli, her türlü sömürü ve zulümden kurtuluş olanakları açısından bakıyoruz.

Son olarak, belirtmekte yarar var, yukarıdaki milletvekili listesinde yer alanların hepsi değilse de çoğu, tıpkı Tülay yoldaşımız gibi, HDP’nin kurucu bileşenlerinden birini ya da diğerini temsilen ve “dışardan” değil parti içinden aday gösterilmişlerdir. Her parti, örgüt ya da gurup kendi adına konuşur elbet, ama, bildiğimiz kadarıyla, onların da HDP’den ayrılıp Meclis’te kendi partilerinin vekili olmak gibi bir niyeti yoktur. Erkan Baş ile Barış Atay’ın durumu bir istisnadır. Bu dönemde tek istisna olarak kalma ihtimali de çok yüksektir.

 


 

  • Bu konuyla ilgili konferans kararlarımızın tümünü merak edenler için aşağıda yayımlıyoruz :

SYKP, siyasi iktidarın Kürt Halk Hareketini sindirme, iradesini kırma ve imha etmeye yönelik kirli savaşına ve Türkiye halklarını zehirlemek amacıyla körüklenen şovenizme karşı mücadele etmeyi öncelikli ve ertelenemez görevleri arasında görür. Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını, tüm seçenekler dahil, tanır.

SYKP, Türkiyeli işçi ve emekçilerin, ezilenlerin, Kürt Halkı ile ilişkisini sadece enternasyonalist dayanışma değil, bir ortak mücadele ve “stratejik ortaklık” ilişkisi olarak gördüğünü teyit eder. Kürt halkı ve siyaseti içinde giderek belirginleşen “Kürdistani” gündemi bir olgu olarak not ederek, Özgürlük Hareketi’nin Konfederalizm anlayışı içinde Türkiye halklarına yaptığı “Ortak Vatan”, “Demokratik Türkiye, Demokratik Cumhuriyet” teklifine ve antikapitalist, özgürlükçü yönelimine yüksek değer biçer.

SYKP, Kürt Halk Hareketi ile birlikte kurucu bileşenlerinden olduğu Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye’nin kuruluşunda paha biçilmez bir role sahip olması bir yana, güncel faşizm tehdidinin, faşist diktatörlüğün yerleşip kurumsallaşmasını tamamlaması tehlikesinin önündeki en büyük barikat, en dinamik ve tutarlı muhalefet odağı olduğu tespitine dayanarak, HDP’yi korumak ve güçlendirmek için daha etkin ve daha örgütlü biçimde çaba göstereceğini ilan eder. Tüm SYKP üyeleri, HDP’de doğrudan görevli olanlar bir yana, aynı zamanda HDP’lidir; her üyemiz ve örgütümüz, bir yandan SYKP’nin özgül faaliyetini yürütürken, diğer yandan bulunduğu konumun sınırları ve olanakları içerisinde HDP çalışması yapmakla yükümlüdür.

17.10.2018

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑