Ekoloji

Published on Mayıs 21st, 2018 | by Avrupa Forum 3

0

Tarım Tekelleri Syngenta ve Monsanto Basel’de protesto edildi

Basel’de binler, Syngenta ve Monsanto başta olmak üzere tarım tekellerini protesto etti. Dünya genelini kirli çıkarları uğruna talan eden tarım tekellerinin “çevre dostu” ikiyüzlülükleri teşhir edilerek “Başka bir dünya mümkün!” vurgusu yapıldı.

19 Mayıs 2018 günü Basel’de tarım tekellerinin Dünya çapındaki ve özellikle de az gelişmiş ülkelerde yol açtıkları yağma ve talana karşı bir yürüyüş gerçekleştirildi.


Türkiyeli örgütlerden SYKP’nin de yer aldığı mitinge Avrupa’daki çeşitli ülkelerin yanı sıra aralarında Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden temsilcilerin de olduğu  3 bine yakın kişi katıldı.

İsviçre kökenli ve dünya çapında faaliyet gösteren iki büyük tekel olan Syngenta ve Monsanto öne çıkarılarak, “Monsanto ve Syngentaya karşı yürüyüş” (March Againts Monsanto & Syngenta) şiarıyla gerçekleşen eylem saat 13.00’te Barfüser Platz’ta katılımcıların bir araya gelmesiyle başladı. Burada yapılan konuşmalar ilgiyle izlenirken, Brezilya’da 200 milyon topraksız köylüyü temsilen gelen AST özellikle büyük bir çoşku ile karşılandı. Konuşmalarda; tarım tekellerinin hiçbir kural tanımayan uygulamları teşhir edildi. Bu tekellerin zehir ihraç ederek para kazandıkları, İsviçre’de kazanç vergisi ödedikleri; İsviçre devletinin ise bu vergileri almakla suça ortak olduğuna dikkat çekildi.

“Başka bir dünya mümkün!”, “Başka bir tarım politikası da mümkün!” sloganlarının sıklıkla atılarak yapılan yürüyüş, şehrin en kalabalık yerlerinden geçerek Syngenta tekelin önünde sona erdi. Burada konuşmalarla eylem devam etti. Tarım tekellerinin dünya çapında yol açtıkları yıkımın altı çizilerek bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan konuşmaların ardından miting sona erdi.

Monsanto ve Syngenta tekelleri zehri paraya çeviriyor

Yürüyüşte en çok öne çıkan “Tekeller zehri paraya çeviriyor, İsviçre’de kazanç vergisi alarak bu suça ortak oluyor” sloganı, özellikle Monsanto ve Syngenta tekellerinin kirli çıkarlarını da teşhir etmek açısından önem taşıyordu. Eylemin hedef aldığı tarım tekellerinden Monsanto, dünya çapında GDO’lu tohum üretmek ve ihraç etmekle ün yapmış bulunuyor. Syngenta tekeli ise tarım ilaçları üretimi ve ihracatında başta geliyor. Bu tekeller, ABD ve Avrupa’da kullanımı yasaklanmış zehirli tarım ilaçlarını ve GDO’lu tohumları başka bir dizi ülkeye ihraç ederek adeta zehri paraya çeviriyorlar.

Zehir saçan tekellerin “çevre dostu” ikiyüzlülüğü

Bu çevre düşmanı zehir tacirlerinin kendilerini medya aracılığı ile “çevre dostu” olarak lanse etme girişimleri, eylem boyunca sıklıkla protesto edilen bir diğer konu oldu. Bu zehir tacirleri yılda 3-5 milyon dolar çevreci projelere vermekte ve bunu medyasal bir şova dönüştürerek akıllarda “çevre dostu” olarak kalma çabası güdüyorlar. ‘Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez’ misali, çevreyi tahrip etme pahasına kazanılan milyar dolarların yanında 3-5 milyonun lafı olmuyor. Gelinen yerde artık bu “yeşil mantolama” da zehir tacirlerinin maskelerinin düşmesine engel olamıyor.

“Kapitalizmi ortadan kaldırmak” vurgusu

Her yıl tekrarlanan ve bu yıl İsviçre’de dördüncüsü yapılan bu çevre hareketinin talepleri artık “çevremizi koruyalım” sınırını aşmış bulunuyor. Başka bir dünya mümkün” ve “başka bir tarım politikası” vurguları giderek öne çıkıyor. Bunun en güzel örneği de eylemde dağıtılan bir bildirini başlığı ve aynı içerikli taşınan pankarttı: “Çevreyi korumak, kapitalizmi ortadan kaldırmak demektir!” (Umwelt schützen heisst kapitalismus abschaffen)

Kaynak: Kızıl Bayrak

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑