Türkiye’de akademik feminizme dair hafıza alanı inşa eden,..." /> Türkiye Akademisindeki “Cesur Kadınlar”

Kadın

Published on Mayıs 25th, 2019 | by Avrupa Forum 7

0

Türkiye Akademisindeki “Cesur Kadınlar”

Türkiye’de akademik feminizme dair hafıza alanı inşa eden, tüm kadınların emeğine saygı duruşu niteliği taşıyan, “Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” adlı fotoğraf sergisini Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu olarak ziyaret ettik.

11-18 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul Balat’ta Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde, Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ve Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu’nun yürüttüğü, “Türkiye Üniversitelerinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Kurumsallaşma ve Dönüşüm” başlıklı çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinde, bu süreci başlatan ve katkıda bulunan temsili kadınlar sergilendi. Bu kadınlar, üniversitelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezleri’nin kuruluşunda ve gelişmesinde öncülük yapmış, katkıda bulunmuş olan düşünür, akademisyen ve aktivistlerdir. Seçkin Uçan Divan’ın fotoğrafladığı “Cesur Kadınlar”ı tanıtmak istedik.

“Kamusal/özel, eşitlik/farklılık, üretim/yeniden üretim, ücretli emek/karşılıksız emek ikilikleri salt söylemsel, ideolojik ya da pratik olarak kurulmuş, dolayısıyla yapı bozumuna tabi tutularak doğallıktan arındırılacak ve bir bakıma işlevi kesintiye uğratabilecek düşünsel kurgular değildir. Bu ikiliklerin zeminini özgül toplumsal ilişkiler ya da başka bir deyişle patriyarkal ve kapitalist ilişkiler evreni oluşturur.”


Gülnur Acar Savran, feminist düşünür ve aktivist. Boğaziçi Sosyoloji Bölümü’nde iki dönem, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üç dönem ders veren Savran, pek çok kitap ve makaleye imza atmıştır. Türkiye’deki ilk sosyalist feminist dergi olan Kaktüs dergisinin ve daha sonraki yıllarda da Pazartesi dergisinin yayın kurullarında çalıştı.

“Feminist araştırma, toplumsal pratikleri, süreçleri tanımlayan ve bunları belirli koşulları ve bağlamları içinde değerlendiren bir karşılıklı kavrama sürecidir.”

Belkıs Kümbetoğlu, Beykent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kadın ve istihdam, kadın çalışmalarında yöntem, uluslararası göç, toplumsal cinsiyet rolleri ve yerel yönetimler, afetler ve kadınlar, yoksulluk konularında ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını var. Antropoloji Derneği Başkanlığı yapan Kümbetoğlu, TÜBİTAK’ın 2002 Award of Scientific Research ödülünü aldı. Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü ve İstihdamı Araştırma Merkezi Başkanlığı yaptı.

“Bugün geçmişten devraldığımız mirasın ne ölçüde cinsler arasında bir eşitlik ve demokrasi yaratılmasına katkıda bulunduğu ise bugünün gündeminde yanıt bekleyen bir soru.”

Serpil Sancar, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. AÜ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı’nın ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruculuğu ve müdürlüğü görevlerinde bulundu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın dekanıdır. “Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti” kitabı gibi modernleşme, cinsiyet, feminist kuram, akademik feminizm, küresel siyasal hareketler konularında çok sayıda yayını vardır. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanıdır.

“Uluslararası toplumun tavsiyesi ve yol göstericiliği sayesinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratikleşmenin bir konusu olarak hem devletteki hem de sivil toplumdaki aktörlerin söylemlerine girdi.”

Ayşe Güneş Ayata, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Doktora derecesini İngiltere Kent Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’de toplumsal cinsiyet, kimlik ve kadınların siyasal hayata katılımı gibi konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını var. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurucularındandır.

“Günümüzde feminist perspektiften kalkınma tartışmaları, ev içinde karşılıksız sunulan bakımın refah/iyilik hali için taşıdığı önemin kavranması ve toplumda bakım sunanların konumunun iyileştirilmesi için sosyal politika önemlerinin alınmasının önemine dikkat çekmektedir.”

Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü emekli öğretim üyesi. Uluslararası emek göçü, işgücü, piyasaları ve toplumsal cinsiyet, kalkınmada kadın emeği gibi konularda çok sayıda yayını bulunmaktadır. AÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu olup, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacıları Grubu ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yönetim kurulu üyesidir.

“1980 sonrası oluşan kadın hareketi, bir açıdan Cumhuriyet’in modernleşme projesinin bir özeleştirisi, başka bir açıdan da onun bir uzantısıdır. Reformların sunduğu olanaklar ile ufukları genişleyen ikinci nesil Cumhuriyet kadınları, bu reformları eleştirip daha ileriye taşıdılar.”

Yeşim Arat, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi. Türkiye’de siyasal yaşam, kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. Arat, Journal of Middle East Women’s Studies, Journal of Women’s History gibi uluslararası dergilerde yayın kurulu üyeliği yaptı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği genel kurul üyesidir. 2012 yılında Bilim Akademisi üyeliğine seçildi.

“Benim için bu eğitim deneyiminin en önemli parçası benzer umutları paylaşan, erkeklerce düzene sokulmuş bu dünyada barışı inşa etmeyi inkar eden ve toplumsal ilişkilerinde sahip oldukları ikincil konumları değiştirmek isteyen pek çok kadınla tanışmanın beni ne kadar zenginleştirdiğini hemen fark etmem oldu. Onlar bunu bazen gözyaşlarıyla yapmaya çalışıyorlar, bazen de kahkahalarla, bir yandan da bizlerin, kadınların ‘mizah anlayışımızı hiçbir zaman yitirmediğimizi ya da pek çok zor durumda yitirmek istemediğimizi’ görmek de inanılmaz.”

Ayşe Saktanber, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. UNDP gibi uluslararası kuruluşlarda kadın ve toplumsal cinsiyet uzmanı olarak görev yaptı. 2017 yılından bu yana ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte. Ortadoğu’da ve Türkiye’de kadın, din, kültür ve politika üzerine yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

“Burada söylenen şey eşitsizliği eşit hale getirmek için eşitsiz olan taraf lehine özel önlemleri almaktı. Zaten CEDAW da anayasa güvencesiyle bize bunu emrediyor.”

Nevin Gaye Erbatur, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Kimya Bölümü emekli öğretim üyesidir. ÇÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucu müdürü. TBMM parlamenteri olarak, Avrupa Birliği Karma Parlamentosu, Çocuk Hakları Gurubu İzleme üyelikleri görevini yürüttü. Töre ve namus cinayetlerinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu başkan vekilliği yaptı. Erbatur, Avrupa Üniversitesi Kadınlar Birliği Jans Grammee Ödülü sahibidir.

“Türkiye dışındaki dünya kadın-erkek eşitliği konusunu ciddi şekilde ele alıyor. Türkiye’de bu çalışmaları başlatanların başında ben geliyorum (…). Bugün yeni kuşaklar bu işi çok daha ileri götürüyorlar. Asıl eksik olan şey, bütün bu bilgileri kullanabilecek akıllı bir devlet politikasıdır.”

Nermin Arbadan Unat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi. Siyaset sosyolojisi, göç, kadın çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını bulunmaktadır. ‘Türk Toplumunda Kadın’ kitabı, Türkiye’de akademik feminizmin en önemli çalışmaları arasında yer alır. Arbadan Unat, Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı Yüksek Liyakat, Fulbright Yaşam Boyu Akademik Hizmet ödüllerini aldı. Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti.

“Kadın sorunlarının çözümü toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yasağının hayata geçmesine bağlıdır. Bu konuda anahtar kavram ‘çağdaş eğitim’dir. Çünkü çağadaş eğitim toplumun geleceği ve demokrasinin temelidir. Demokrasiden uzaklaşıldıkça kadınların temel haklarını kaybetmeye başlayacakları bilinmelidir.”

Ayşe Çelikel, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi. Türkiye’nin ilk kadın Adalet Bakanı ve İÜ Hukuk Fakültesi’nin ilk kadın dekanıdır. Milletlerarası hukuk, laiklik, kadın hakları, özerk ve demokratik üniversite konularında çok sayıda yayını var. Çelikel, İÜ Kadın Çalışmaları Uygulama Merkezi’nin kurucularındandır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanlığını sürdürmektedir.

“(…) kız çocuklarıyla ilgili eşitsiz ve olumsuz durumun tersine çevrilmesi, en üst düzeyde siyasal öncelik taşıyan bir konu, aynı zamanda da bir ülkenin yapabileceği en önemli yatırımdır.”

Necla Arat, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü emekli öğretim üyesi. Devlet felsefesi, estetik, kadın çalışmaları alanında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Arat, İÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve ilk müdürü. Türkiye’nin ilk akademik kadın dergisi, Kadın Araştırmaları Dergisi’nin yayınlanmasını sağladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Kadınlar Konseyi üyesi. Kadın Araştırma Derneği ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin kurucu başkanıdır.

“Şiddetle mücadele ve şiddetin ortadan kaldırılması, önce bu şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı niteliğinin anlaşılıp bunun üzerine çok yönlü politika ve önlemlerle gidilmesine bağlı. İstanbul Sözleşmesi bu nedenle çok önemli.”

Feride Acar, ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden emekli öğretim üyesi. Kadınların insan hakları, akademik yaşamda kadın, İslamcı hareketlerde kadın, Türkiye’de siyasal yaşam ve siyasal kurumlar gibi kurumlar gibi konularda, ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayını bulunmaktadır. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programının kurulmasına öncülük etti ve kurucu başkanı olarak görev yaptı. BM CEDAW Komitesi Başkanlığı ve İstanbul Sözleşmesi uluslararası denetim organı GREVIO Başkanlığı görevlerini yürüttü.

“Önümüzde, kadın ve erkek işlerinin tarihsel ve sosyal tanımlamalarını, toplumsal cinsiyet temelinde belirlenimlerini, devletin sorumluluklarını ve kapitalist pazarın ekmekle olan ilişkisini derinden sorgulamak ve değiştirmek gibi geniş ve karmaşık bir yol uzanıyor.”

Yıldız Ecevit, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden emekli öğretim üyesi. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Akademik çalışmalarını kadın emeği, kadın yoksulluğu, kadın girişimciliği ve kadın örgütlenmesi konularında yoğunlaştıran Ecevit’in ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kadın Adayları Destekleme Derneği, Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar’ın kurucu üyesi olup, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığı görevini yürütmektedir.

“Hiç belli olmaz, bakarsınız günün birinde, farklılığın kutuplaşmış ikiliklerin sınırlarına hapsolmadığı düşünsel ve siyasal bir iklimde, bugün ancak bir özlem olarak varolabilen ‘cinsiyet tanımayan akıl ve insan’ kavramı, gerçeğe dönüşür. Ama o zamana dek cinsiyetlendirilmiş bir tarihin, teorinin ve felsefenin peşine düştüğümüz için bizi kim kınayabilir?”

Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi emekli öğretim üyesi. Siyaset felsefesi, siyasal düşünce tarihi, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çok sayıda yayını vardır. Berktay, kurucuları arasında olduğu İÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdürlük görevi yaptı. Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyesi.

“Mesleğimin ilk yıllarında bir ruh sağlığı uzmanı olarak danışan kadınlarla çalışırken hedefimiz olan psikososyal desteği sağlamanın yetersizliğini yaşadım. Seksenli yıllarda feminizmle tanıştım. Kadın buluşmasının, direnişinin güçlendirdiğini, umut vaad ettiğini keşfettim. Bu farkındalık hem hayata bakışımı hem meslek yaşamımı etkiledi.”

Şahika Yüksel, İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Aile içi travmalar, ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık üzerine çok sayıda klinik çalışmaları bulunmaktadır. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği kurucu üyesi, Uluslararası Travmatik Çalışmalar Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Transgender-ICD Uzlaşı Komitesi üyesidir. İstanbul Tabip Odası Tıp Hizmet ödülü sahibidir.

“Kadınlar hem kendileri hem de dünya ve insanlık için ‘özne’ olmak durumundalar (…). Unutulmamalıdır ki, kadınlar kendileri için farklı bir dünya anlayışını biçimlendirdikçe, dünyanın da daha farklı biçimlenme olasılığı artacaktır.”

Meryem Koray, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü emekli öğretim üyesi. Sosyal politika, sosyal devlet, küreselleşme, toplumsal cinsiyet, kadın ve eşitlik politikaları gibi konularda ulusal ve uluslararası çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Koray, İzmir Kadın Platformu, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı danışmanlığı yaptı.

“Eşitlikçi cinsiyet rejiminin ya da sözleşmesinin inşası, evrensel ataerkil kültürden kopmalarla gerçekleşecektir. Bütün kadın grupları için hala ortak olan bu mücadele için, araştırmaya dayalı bilgiyle yönlendirildiği oranda, isabetli strateji ve vizyon geliştirmek mümkün olacaktır.”

Yakın Ertürk, ODTÜ Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi. ODTÜ’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Kadınların insan hakları, kırsal kalkınma, kadına yönelik şiddet konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Ertürk, BM Kadının İlerlemesi Bölümü Başkanlığı, BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü ve BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

“Bugünden geriye baktığımda akademik hayatımı bir dedektif gibi iz sürerek geçirdiğimi görüyorum. Toplumsal cinsiyet rejimlerinin nereden güç aldığı ve nasıl beslendiğini kavramak için Türkiye’de toplumsal değişim süreçlerinden başlayıp, ataerkillik kavramı üzerine karşılaştırmalı araştırmalar yaptıktan sonra ister istemez erkeklik söylemlerini çözümlemeye yöneldim.”

Deniz Kandiyoti, University of London, School of Oriental and African Studies’ta Kalkınma Etütleri Bölümü’nde Emeritus Profesör, Ortadoğu, Türkiye, Orta Asya ve Afganistan’da toplumsal cinsiyet, çatışma, postkolonyal ve kırsal kalkınma konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, BM Kadınlar Kalkınma Fonu gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yaptı.

“Eğitim, temel insan haklarından biri ve kadınların bireysel olarak güçlenmelerinin bir yolu olarak anlaşılmalıdır. Kadınların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve gelecek nesillerin kalkınması, eğitim ve esenliği için kadınlara daha yüksek bir ’sesin’ verilebilmesi için, eğitim şarttır.”

Mine Göğüş Tan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden emekli öğretim üyesidir. Eğitim sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve eğitim, feminist pedagoji, sözlü tarih ve çocukluk tarihi konularında yayınları vardır. Göğüş Tan, AÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın kurucu başkanlığını yaptı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

“Kadınların ayrı bir tarihi yoktur; ama ancak onların bakış açısı ve onların yöntemleriyle zenginleştirildiğindendir ki mevcut tarih bir bütünlüğe ulaşabilir.”

Ayşegül Yaraman, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Yaraman’ın siyaset sosyolojisi ve siyaset psikolojisi alanlarının yanı sıra, kadın ve toplumsal cinsiyet temalı kitapları, kitap editörlüğü, Türkçe ve yabancı dilde birçok makalesi bulunmaktadır. Kadın Çalışmaları alanında lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Kaybettiğimiz Öncü Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmacıları

20-) Prof. Dr. Türkan Saylan

Tıp Doktoru/1935-2009

Saylan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi. İÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucularından ve müdür yardımcılarındandır. 1986’da Hindistan’da Uluslararası Gandhi Ödülü’nü alan ilk kadın oldu. Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı.

21-) Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı

Sosyal Psikolog/1940-2017

Kağıtçıbaşı, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde (KÜ) öğretim üyeliği yaptı. KÜ Toplumsal Cinsiyet Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu müdürlüğü görevini yürüttü. Kız çocuklarının eğitimi ve kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gibi konularda büyük mücadele verdi. Uluslararası Kültürlerarası Psikoloji Derneği’nin ilk kadın başkanlığını yaptı.

22-) Prof. Dr. Ferhunde Özbay

Sosyolog/1944-2015

Özbay, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesidir. Nüfus bilimleri, göç, aile, ev içi emek, kadın emeği, toplumsal cinsiyet ve sosyal tarih konularında, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Sınıf, cinsiyet, iktidar ve emek konulu yazıları, ‘Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus’ kitabında yayınlandı.

23-) Doç. Dr. Şirin Tekeli

Siyaset Bilimci ve Feminist Aktivist/1944-2017

Tekeli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğinden YÖK yasası nedeniyle istifa etti. Feminist düşünce üzerine çok sayıda makale yazdı ve çeviriler yaptı. CEDAW’ın uygulaması ve Medeni Kanun reformu için mücadele etti. Pek çok feminist kuruluşun hayata geçirilmesinde etkin rol oynayan Tekeli, 1996 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’nın Akademik Palmiye Ödülü’nü aldı.

24-) Prof. Dr. Tülay Arın

İktisatçı/1945-2009

Arın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi. İktisadi kalkınma, kadın ve ekonomi alanında çok sayıda makalesi bulunmakta. İÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucuları arasında yer aldı. Sosyalist Feminist Kolektif ve International Association for Feminist Economics kurucu üyesi oldu.

25-) Prof. Dr. Türkel Minibaş

İktisatçı/1953-2009

Minibaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi. İÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde müdür yardımcılığı yaptı. Kadın, cinsiyetçilik, kalkınma, küreselleşme, yolsuzluk ekonomisi konularında yayınları bulunmakta. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyet gazetesinde ‘Gözucuyla’ köşesinde yazılar yayınladı. Kaynak: esitlikadaletkadin.org


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑