Avrupa

Published on Mart 22nd, 2019 | by Avrupa Forum 2

0

Yeni bir göçmen örgütlenmesi: AGEB kuruldu

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) kuruluşunu ilan etti.

AF Haber Merkezi

            “Göçmen mücadelesinde 47 yıllık gelenek ve deneyimin yeni adresi” başlığıyla kuruluşu ilan edilen, Türkiyeli yeni bir göçmen örgütlenmesi Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) kurucuları, daha önce uzun yıllar Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) içinde yer aldıklarını açıkladılar. Gelinen noktada ise, tercihlerini yeni bir örgütlenmeden yana kullandıklarını belirttiler.

AGEB Kuruluş Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamanın bir bölümünü aşağıda veriyoruz:

 “Göçmenlik; sosyal, ekonomik, coğrafi ve toplumsal koşulların dayattığı bir zaruret olarak gerçekleşir. Bu zaruret genelde çileli, zorlu, umut ve umutsuzluk ikileminde harcı gözyaşı olan bir süreç şeklinde işler. Bu süreçler kapitalizm ve emperyalizm çağında temelde yüksek kâr hırsına dayanan askeri işgaller, pazar kapma ya da genişletme savaşı, ulusal temelde boğazlaşma ya da ezen ulusların zalimane baskısı, ucuz iş gücü biçiminde gerçekleşir.

Göçmenler tarihsel olarak her zaman geldikleri toplumda ezilen bir katman olarak kalmıştır. Göçmenlerin ekonomik, sosyal, siyasal hakları değişir, gelişir, ilerler; “sosyolojisi” ve çelişkileri kuşaklar boyunca farklılaşır ancak esasta “göçmen” kimliği “boynunda bir günah” gibi asılı kalır; belli zaman ve koşullarda mutlaka karşısına çıkar. Bulunduğu toplumsal yapının dışında olduğu anımsatılır.

Göçmen emekçiler tarihin her döneminde daha güçlü ekonomik, siyasal ve sosyal çelişkiler yaşamaktadır. Daha fazla örgütlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Hiç kuşkusuz sadece ekonomik, siyasal temelde değil kültürel ve sosyal örgütlenmelere de daha fazla yatkındır. Bu anlamda örgütlenmeye daha müsait maddi koşullara sahiptir.

Avrupa son yüz yılda ekonomik, siyasi nedenlerle yoğun göç alan bir bölge durumundadır. Türkiye ve T. Kürdistanı topraklarından da Avrupa’ya son 70 yılda yoğun bir göç akını söz konusudur. Bugün dört kuşağın yetiştiği bir kitle söz konusudur. Yaklaşık 4 milyon Türkiye ve T. Kürdistanlı göçmen Avrupa’da yaşamaktadır. Yaklaşık 45 yıllık bir göçmen mücadelesi de söz konusudur.

Bizler de 1972’de İbrahim Kaypakkaya’nın tarihsel manifestosu ve geleneğinin sürdürücüleri ve takipçileri olarak 47 yıllık kesintisiz mücadelemizi Avrupa cephesinde ve göçmeler içinde de sürdürüyoruz. Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika ve daha bir çok Avrupa ülkesinde Türkiye ve T. Kürdistanlı göçmenler içinde faaliyetlerimizi örgütledik, örgütlemeye devam ediyoruz…”

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑